Nasza Loteria

Przypominamy o zmianach w ruchu na północy Krakowa. Przesunięcie terminu na al. 29 Listopada

Piotr Rąpalski
Piotr Rąpalski
Po lewej budowa linii tramwajowej w Mistrzejowic, okolice ulicy Młyńskiej. Po prawej wyasfaltowany odcinek przebudowywanej al. 29 Listopada w Krakowie.
Po lewej budowa linii tramwajowej w Mistrzejowic, okolice ulicy Młyńskiej. Po prawej wyasfaltowany odcinek przebudowywanej al. 29 Listopada w Krakowie. Szymon Korta/Anna Kaczmarz
Przypominamy kierowcom, że w sobotę wprowadzono zmiany w ruchu na północy Krakowa, w rejonie ronda Polsadu czyli w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jest więcej ograniczeń w tej części Krakowa. Zmiany czekają nas też w rejonie al. 29 Listopada. Na skrzyżowaniu z Kuźnicy Kołłątajowskiej termin ich wprowadzenia przesunięto z 21 listopada na 24 listopada. Ale już 21 listopada zmiany dotkną samej przebudowywanej arterii. Urzędnicy równocześnie zapewniają, że odkrycie archeologiczne nie wydłuży prac na ulicy Zwierzynieckiej.

29 listopada - Kuźnicy Kołłątajowskiej

Od 24.11.2023 r. od godz. 7.00 do 30.11.2023 do godz. 7.00 zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej

W związku z prowadzeniem prac związanych z przebudową elementów pasa drogowego oraz infrastruktury podziemnej zachodzi konieczność przekierowania ruchu w ciągu al. 29 Listopada na nowy fragment jezdni po stronie wschodniej. Ruch pieszych wzdłuż al. 29 Listopada będzie się odbywać po obu stronach ulicy, jednak ze względu na realizowane roboty ciągi piesze mogą być korygowane i zmieniać swój przebieg w zależności od postępu prac. Zostanie wyznaczone nowe tymczasowe przejście dla pieszych w ciągu al. 29 Listopada oraz na wlocie ul. ks. Meiera.

Na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej ruch kołowy będzie odbywać się po południowej stronie ulicy w obu kierunkach. Ruch pieszych w ciągu ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej będzie odbywać się po stronie południowej.

W ciągu ul. Meiera ruch kołowy będzie odbywać się po nowym przebiegu ulicy. Ruch pieszych będzie odbywał się po stronie północnej ul. ks. Meiera.

Rozbudowa 29 Listopada: zmiany na odcinku Powstańców – ks. Meiera

Ciąg dalszy robót bitumicznych na rozbudowywanej alei 29 Listopada. Od wtorku, 21 listopada do 24 listopada zmieni się organizacja ruchu na odcinku od ul. Powstańców do ul. ks. Meiera.

Zmiana w organizacji ruchu zostanie wprowadzona od godziny 5:00. Ruch pojazdów na odcinku od ul. Powstańców do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej zostanie przekierowany na stronę zachodnią. Ul . Rybianka nadal pozostaje zamknięta dla ruchu kołowego. W ramach tej organizacji ruchu kierowcy będą mogli już korzystać z ul. Siewnej.

Ruch pieszy na odcinku od ul. Powstańców do wiaduktu kolejowego LK95 będzie odbywać się po obu stronach drogi. Pod wiaduktem kolejowym LK95 ruch pieszych odbywać się będzie po stronie zachodniej.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość!

29 Listopada - Zmiany na odcinku od ul. Woronicza do ul. Powstańców

2

We wtorek, 21 listopada, od godz. 5.00 ruch kołowy na tym odcinku zostanie przeniesiony na stronę wschodnią.

Zostanie utrzymany zakaz lewoskrętu z al. 29 Listopada na drogę wewnętrzną O3 Business Campus i w ul. Woronicza. Zarówno z drogi wewnętrznej O3 Business Campus, jak i ul. Woronicza istnieje jedynie możliwość prawoskrętu.

Ulica Rybianka pozostaje zamknięta dla ruchu kołowego (objazd wytyczono przez ul. Pocieszka). Nadal zostanie utrzymany ruch jednokierunkowy na ul. Dobrego Pasterza w kierunku al. 29 Listopada (objazd przez ul. Powstańców i ul. Łepkowskiego)

Ulice Nad Strugą, Powstańców i Pocieszka pozostają otwarte dla ruchu w obu kierunkach.

Ciąg pieszy na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rybianka pozostaje zamknięty. Ruch pieszy został przeniesiony na stronę wschodnią.

Odkrycie starego mostu nie wydłuży remontu ul. Zwierzynieckiej

Odkryte fragmenty XIX-wiecznego mostu w dawnym korycie Rudawy nie wydłużą remontu ulicy Zwierzynieckiej. Archeolodzy zakończyli już badania. Jedynie Wodociągi Miasta Krakowa skorygują ułożenie nowych instalacji na skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej, Powiśle i Retoryka.

– Kilka dni temu na terenie przebudowywanej ulicy Zwierzynieckiej, w czasie wykopów przy ulicy Retoryka, robotnicy natrafili na pochodzący z 1920 roku, dawny most Zwierzyniecki na Rudawie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków wspólnie ustaliliśmy, w jaki sposób zabezpieczyć obiekt, by nie utrudniało to realizowanych wokół prac. Samo odkrycie oznacza niewielkie zmiany projektowe dotyczące przebiegu kanalizacji – powiedział zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

W ramach inwestycji na ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej zaplanowane są następujące prace: wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”. Głównym celem prac jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po przebudowie składy będą jeździły ciszej, nie powodując silnych drgań. Modernizacja zwiększy również dostępność i przystosowanie tego obszaru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace rozpoczęły się we wrześniu i potrwają do sierpnia 2024 r.

Tramwaj do Mistrzejowic: zmiany na ul. Meissnera i Młyńskiej

W związku z budową tramwaju do Mistrzejowic, wszedł w życie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawiły się na ulicach Meissnera oraz Młyńskiej. Zmiany dotknęły linie autobusowe nr 105, 129, 132, 138, 139, 159, 405, 608 i 610.

Ulice Młyńska i Meissnera:

 • Na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera, na odcinku od ul. Młyńskiej Bocznej do ul. Chałupnika, ruch kołowy poprowadzony został jedną jezdnią (wschodnią), na której zostały wydzielone dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku)
 • Na ul. Młyńskiej ruch pieszy został przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane zieleńce.

Rondo Młyńskie:

 • Na rondzie Młyńskim została wprowadzona zmiana układu skrzyżowania oraz pierwszeństwa przejazdu. Z uwagi na brak możliwości skrętu z ul. Młyńskiej w lewo w ul. Pilotów do ul. Sadzawki ul. Akacjowej, ul. Ułanów samochody kierują się objazdem przez ul. Młyńską Boczną lub ul. Ugorek
 • Sygnalizacja świetlna na rondzie Młyńskim została wyłączona.

Pozostałe zmiany:

 • Na odcinku ul. Chałupnika prowadzącym do ul. Meissnera jest dostępny jedynie pas ruchu umożliwiający skręt w prawo
 • Z ul. Miechowity został dopuszczony skręt w lewo w ul. Młyńską dla komunikacji miejskiej
 • Na al. Bora-Komorowskiego, jadąc od ronda Polsadu, jest możliwość zawracania w rejonie centrum handlowego „Krokus”
 • Wyznaczony został dodatkowy buspas w ul. Olszyny oraz ul. Pilotów na odcinku od ul. Lesistej do ul. Widnej.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

 • Linie nr 129, 159 i 608 w kierunku Nowej Huty kursują z pominięciem ronda Młyńskiego, od razu skręcając w lewo z ul. Miechowity w ul. Młyńską
 • Został utworzony dodatkowy przystanek „Miechowity” 72, zlokalizowany na ul. Miechowity przed skrzyżowaniem z ul. Młyńską
 • Przystanki „Miechowity” 03, „Rondo Młyńskie” 01, „Miechowity” 02 pozostają bez obsługi
 • Przystanek „Olsza II” 02 został rozdzielony i przeniesiony:
 • Dla linii nr 105, 132, 138, 139, 405 i 610 – na ul. Lublańską za zjazdem z ronda Polsadu w kierunku ronda Barei. Po przywróceniu ruchu dwukierunkowego na ul. Dobrego Pasterza została zmieniona nazwa przystanku na „Olsza II” 72
 • Dla linii nr 172 – na al. Bora-Komorowskiego za zjazdem z ronda Polsadu, funkcjonujący jako „Olsza II” 74
 • Przystanek „Pszona” 02 został przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Chałupnika
 • Przystanek „Rondo Młyńskie” 02 został przeniesiony o ok. 60 m, w pobliże ul. Żwirki i Wigury
 • Przystanek „Rondo Młyńskie” 04 został przeniesiony na jezdnię wschodnią ul. Meissnera.

Chodniki w remoncie na al. Kijowskiej i ul. Królewskiej

Na al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Chocimskiej) oraz ul. Królewskiej (na wysokości posesji nr 60–64 oraz 72–76) trwają naprawy nawierzchni chodników.

Planowany termin zakończenia prac to pierwsza połowa grudnia.

Roboty drogowe na ul. Zakarczmie i Osterwy

Na ul. Zakarczmie (odcinek od ul. Taklińskiego do posesji nr 72) oraz na ul. Osterwy (fragment od ul. Niebieskiej do ul. Żelazowskiego) trwają remonty nawierzchni jezdni. Prace są wykonywane z utrzymaniem ruchu.

Przewidywany termin zakończenia obu zadań to koniec listopada.

Utrudnienia na ul. Floriańskiej, Grodzkiej i Poselskiej

Ulica Floriańska

W dniach 22–23 listopada pojawią się chwilowe przerwy w ruchu na ulicy Floriańskiej. W rejonie budynku nr 32 rozładowywane będą materiały budowlane, a także prowadzone będą prace przy ustawieniu dźwigu budowlanego.
Ulica Grodzka i Poselska

21 listopada ruszy budowa przyłącza ciepłowniczego na ulicach Grodzkiej i Poselskiej.

W związku z pracami pojawią się zmiany w organizacji ruchu:

 • ul. Poselska będzie zamknięta w dniach od 21 listopada do 8 grudnia
 • ul. Grodzka będzie zawężona w dniach od 21 listopada do 29 grudnia.

Objazdy do ul. Grodzkiej i św. Gertrudy wyznaczono ulicami Straszewskiego i Franciszkańską.

Remonty w dzielnicach

Zapraszamy na cotygodniowe podsumowanie prac drogowych w mieście – tabela ze szczegółowym rozpisem robót.

Dzielnica I – Stare Miasto

Prace ZDMK

Od 02.09.2023 r. trwa przebudowa ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. W czwartek, 23.11.2023 r., od wczesnych godzin porannych wprowadzony zostanie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na otwarciu dla ruchu skrzyżowania al. Krasińskiego z ulicami Zwierzyniecką i Kościuszki – po dwa pasy w każdym kierunku. Relacje skrętne pozostaną niedostępne, uruchomiona zostanie ponownie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez most Dębnicki. Wraz z udrożnieniem przejazdu przez skrzyżowanie koło Jubilatu, otwarty zostanie w pełni most Dębnicki, tak by ruch pojazdów w relacji most Dębnicki – Aleje Trzech Wieszczów odbywał się czterema pasami ruchu. Informacje o aktualnym stanie zaawansowania prac dostępne w dzienniku budowy.

06.11.2023 r. rozpoczęte zostały prace związane z budową ścieżki rowerowej na al. 29 Listopada (od ul. Żelaznej do ul. Woronicza – strona wschodnia). Wraz z rozpoczęciem robót – wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Więcej szczegółów w komunikacie.

Na ul. Bogusławskiego, od 09.11.2023 r. trwa obustronny remont chodnika. Kierowcy spodziewać się mogą miejscowych zawężeń ulicy. Planowane zakończenie remontu to połowa grudnia br.

Od 14.11.2023 r. trwa kontynuacja remontu na ul. św. Tomasza – na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Szczepańskiej. Prace potrwają ok. dwa tygodnie, w tym czasie ulica pozostanie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów.

We wtorek, 21.11.2023 r. rozpoczną się prace na ul. Basztowej oraz Westerplatte. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni w miejscach spękania oraz wykonane zostaną zalewki przyszynowe. Prace realizowane będą w nocy – pojawią się zmiany w organizacji ruchu, m.in. zawężenie ulicy, przejezdność w każdym z kierunków zachowana. Więcej szczegółów w komunikacie.

Drogowcy pracują również na ul. Meiselsa – na fragmencie od ul. Bożego Ciała do ul. Krakowskiej prowadzone są prace remontowe chodnika oraz nawierzchni jezdni. Na czas robót, tj. do 15 grudnia br. ulica pozostanie zamknięta dla ruchu pojazdów.

Pozostałe roboty

Od 03.10.2023 r. na ul. Studenckiej na wysokości budynku nr 2, inwestor prywatny prowadzi prace budowlane. Jezdnia jest zwężona, zajęty jest też chodnik. Roboty potrwają do końca listopada br.

Od 27.10.2023 r. na ul. Wenecja, przy budynku nr 1, na potrzeby budowlane wygrodzona została jezdnia (do 50% szer.) oraz chodnik. Przejezdność w tym czasie jest zachowana, piesi kierowani są na drugą stronę ulicy. Takie zmiany obowiązywać będą do końca grudnia br.

W związku z inwestycją PKP S.A. – Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 2 – szlak Kraków Główny do rzeki Wisły (od km 0.400 do km 1.750 LK91) – do końca 2023 r. prowadzić będą prace na ul.: Miodowej, Halickiej i Podgórskiej.

Od 03.11.2023 r. na ul. Skawińskiej (na odcinku od ul. Augustiańskiej do ul. Wietora) realizowane są prace na sieci ciepłowniczej. Podczas robót obowiązuje zawężenie jezdni do 50% szer., ruch kierowany jest przez wyznaczoną osobę. Taka organizacja ruchu potrwa do 21.11.2023 r.

W dniach 21.11 – 29.12.2023 r. na ul. Poselskiej i Grodzkiej realizowany będzie przyłącz ciepłowniczy. W związku z pracami pojawią się zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie ul. Poselskiej w dniach 21.11 – 08.12.2023 r., połówkowe zawężenie jezdni ul. Grodzkiej w dniach 21.11 – 29.12.2023 r.. Objazdy do ul. Grodzkiej i św. Gertrudy ul.: Straszewskiego, Franciszkańską.

W środę, 22.11.2023 r. na ul. Kurniki, w rejonie skrzyżowania z ul. Pawią, nastąpi chwilowa przerwa w ruchu spowodowana posadowieniem kiosku prasowego.

Chwilowe przerwy w ruchu pojawią się również w dniach 22-23.11.2023 r. na ul. Floriańskiej – w rejonie budynku nr 32 realizowany będzie rozładunek materiałów budowlanych wraz z ustawieniem dźwigu budowlanego.

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

Prace ZDMK

W rejonie przystanku tramwajowego “Marchołta” (po zachodniej stronie ul. Bohomolca) trwa inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) polegająca na budowie drogi wewnętrznej o długości ok. 110 m wraz z włączeniem do ul. Bohomolca oraz przebudową pasa drogowego ul. Bohomolca w zakresie korekty (wydłużenia) istniejącej wyspy separującej. Wjazd na teren inwestycji przez ul. Krzesławicką. W związku z robotami zmiany dla pieszych (zawężenie chodnika) oraz możliwe lokalne zmiany dla kierowców spowodowane wjazdem/wyjazdem z budowy.

Na ul. Żmujdzkiej realizowana jest inwestycja polegająca na budowie lewoskrętu w al. 29 Listopada. Do tej pory, wykonawca zrealizował już roboty rozbiórkowe w zakresie jezdni oraz chodnika (po stronie lewej). Aktualnie trwają prace związane z budową sieci podziemnych (wodociągowej, kanalizacji deszczowej) oraz przebudową sieci teletechnicznej i gazowej. Na czas prac ulica – na odcinku od budynku nr 3 do nr 13 – została zamknięta dla ruchu ogólnego (z wyłączeniem dojazdu do posesji). Inwestycja potrwa do połowy grudnia br. Więcej szczegółów w komunikacie.

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic – od soboty, 18 listopada zmiany w organizacji ruchu na ulicach Meissnera i Młyńskiej. Szczegóły w komunikacie.

Pozostałe roboty

Do końca zbliża się realizacja rozbudowy al. 29 Listopada, na odcinku od Woronicza do granicy Krakowa. Wykonawca intensyfikuje prace, by zakończyć zadanie do 30 listopada i zgłosić do odbiorów. Więcej informacji na temat prowadzonej inwestycji dostępnych jest na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Dzielnica IV – Prądnik Biały

Prace ZDMK

Trwa rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej – szczegóły w komunikacie.

Na ul. Glogera, w rejonie budynków nr 2-5, deweloper realizuje inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in.: budowę fragmentu chodnika po stronie inwestycji kubaturowej oraz po stronie przeciwnej (na długości ok. 140 m) wraz z budową przejścia dla pieszych z wyspą azylu oraz dedykowanym oświetleniem i odwodnieniem. W pierwszej kolejności wykonywane jest poszerzenie ulicy wraz z budową chodnika po stronie wschodniej. W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zawężenie ulicy, ruch sterowny przez osobę uprawnioną, ograniczenie prędkości do 40 km/h. Planowany termin zakończenia całego zadania to pierwsza połowa stycznia 2024 r.

Na ul. Opolskiej trwa remont nawierzchni. Roboty bitumiczne realizowane są w porze nocnej – harmonogram prac dostępny w komunikacie.

Pozostałe roboty

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) rozbudowuje al. 29 Listopada oraz realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej. Informacje na temat prowadzonych inwestycji dostępne na stronie ZIM

Dzielnica V – Krowodrza

Prace ZDMK

Na al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Chocimskiej) oraz ul. Królewskiej (na wysokości posesji nr 60-64 oraz 72-76) trwają prace w zakresie naprawy nawierzchni chodników. Planowany termin zakończenia prac to pierwsza polowa grudnia br.

Dzielnica VI – Bronowice

Prace ZDMK

Trwa przebudowa ul. Kazimierza Wierzyńskiego, na odcinku ok. 200 m, od ul. Balickiej do ul. prof. S. Myczkowskiego. Podczas pierwszego etapu prac obowiązuje połówkowe zamknięcie południowej strony ul. K. Wierzyńskiego, na odcinku od ul. Wapiennik do wjazdu do szkoły podstawowej, przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego (w kierunku ul. Balickiej). Dla kierowców przygotowano trasę alternatywną poprowadzoną ul.: Balicką, Majora Łupaszki. Szczegóły w komunikacie.

Od 18.09.2023 r. na ul. Zakliki z Mydlnik, w rejonie posesji nr 10-14, realizowana jest budowa obustronnego chodnika wraz z przejściem dla pieszych. Podczas prac zawężenie jezdni. W razie potrzeby ruch kierowany będzie przez osobę uprawnioną. Prace potrwają do połowy grudnia br.

Trwa przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ul. Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowickiej wraz z ul. Krzywy Zaułek (etap II). Lokalne zmiany w organizacji ruchu, ograniczone możliwości parkowania. Prace potrwają do końca grudnia br.

Na ul. Tetmajera, ok. 60 m od ronda, realizowana inwestycje drogowa polegająca na budowie drogi na długości ok. 135 m wraz z budową skrzyżowania łączącego nowobudowana drogę z ul. Tetmajera. W ramach zadania wykonana zostanie również m.in. kanalizacja opadowa, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne. W związku z pracami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – w pierwszym etapie prac jednostronne zawężenie jezdni po stronie prowadzonej inwestycji kubaturowej. Podczas drugiego etapu ul. Tetmajera zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu (szczegóły wkrótce). Zadanie realizowane jest w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Na wykonanie powyższego zadania inwestor ma czas do lutego 2024 r.

Dzielnica VII – Zwierzyniec

Prace ZDMK

Trwa remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo (od strony Wawelu), dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. Nocą, z 22 na 23 listopada będzie można przejechać dwoma pasami w każdą ze stron. Wraz z otwarciem w pełni mostu zostanie również udrożniony przejazd przez skrzyżowanie koło Jubilatu, tak by ruch pojazdów w relacji most – Aleje Trzech Wieszczów odbywał się czterema pasami ruchu.

Na ul. Księcia Józefa trwa budowa dwóch kolejnych odcinków dróg dla rowerów: od klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim oraz od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej. Aktualnie prowadzone są prace bitumiczne (układanie warstwy wiążącej i ścieralnej) – lokalne zawężenia. Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada br.

Od 02.09.2023 r. przebudowywany jest ciąg ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. W czwartek, 23 listopada br. od wczesnych godzin porannych wprowadzony zostanie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na otwarciu dla ruchu skrzyżowania al. Krasińskiego z ulicami Zwierzyniecką i Kościuszki – po dwa pasy w każdym kierunku. Relacje skrętne pozostaną niedostępne, uruchomiona zostanie ponownie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez most Dębnicki. Informacje o aktualnym stanie zaawansowania prac dostępne w dzienniku budowy.

Pozostałe roboty

Na ul. Bodziszkowej (na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do końca ulicy) Wodociągi Miasta Krakowa realizują przebudowę sieci wodociągowej. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie jezdni. Prace potrwają do 24.11.2023 r.

Dzielnica VIII – Dębniki

Prace ZDMK

Trwa remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo (od strony Wawelu), dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. Nocą, z 22 na 23 listopada będzie można przejechać dwoma pasami w każdą ze stron. Wraz z otwarciem w pełni mostu zostanie również udrożniony przejazd przez skrzyżowanie koło Jubilatu, tak by ruch pojazdów w relacji most – Aleje Trzech Wieszczów odbywał się czterema pasami ruchu.

Od 16.10.2023 r. realizowana jest rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej – szczegóły w komunikacie.

06.11.2023 r. na ul. Barskiej rozpoczęła się inwestycja realizowana w ramach art. 16 udp. Szczegóły w komunikacie.

Od wtorku, 14.11.2023 r. na ul. Kozienickiej, na fragmencie od ul. Podgórki Tynieckie do pętli MPK obowiązuje połówkowe zawężenie ulicy (ruch wahadłowy). Taka organizacja ruchu wprowadzona została ze względu na realizowany tam remont nawierzchni jezdni i potrwa do połowy grudnia br.

Pozostałe roboty

W związku z pracami Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Stępice – od 02.10.2023 r. do 31.01.2024 r. droga pozostanie zamknięta dla ruchu. Dojazd do posesji będzie zapewniony.

Dzielnica X – Swoszowice

Prace ZDMK

Na ul. Zakarczmie (odcinek od ul. Taklińskiego do posesji nr 72) oraz na ul. Osterwy (fragment od ul. Niebieskiej do ul. Żelazowskiego) trwa remont nawierzchni jezdni. Prace wykonywane z utrzymaniem ruchu. Przewidywany termin zakończenia obu zadań to koniec listopada br.

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

Prace ZDMK

Od 16.08.2023 r. trwa przebudowa fragmentu ul. Białoruskiej, na odcinku długości ok. 135 m, od skrzyżowania z ul. Malborską w kierunku ul. Nowosądeckiej. Roboty drogowe realizowane są przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). Do tej pory wykonano już przebudowę sieci podziemnych, zrealizowano prace brukarskie oraz bitumiczne. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu (wykonanie oznakowania poziomego i pionowego). Na realizację całego zadania wykonawca ma czas do końca stycznia 2024 r.

Od 23.10.2023 r. na ul. Wysłouchów (bocznej) realizowany jest remont jezdni i parkingu – w pierwszej kolejności prace brukarskie (lokalne zawężenia). Zakończenie całego zadania planowane jest na koniec listopada br.

Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim

Prace ZDMK

Na ul. Imielnej remontowana jest jezdnia – brak przejazdu w ciągu dnia, później ulica udostępniana dla ruchu samochodowego. Zadanie potrwa do przyszłego czwartku, 24 listopada br.

Dzielnica XIII – Podgórze

Prace ZDMK

W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w trakcie robót – sterowany ręcznie, później za pomocą sygnalizacji świetlnej. We wtorek, 21.11.2023 r. o godz. 07.00 wprowadzony zostanie kolejny etap prac, w ramach którego zamknięty zostanie pas obsługujący relacje skrętu w prawo i na wprost w ul. Nowohucką. Ruch pieszych na ul. Koszykarskiej będzie się odbywał jednostronnie, zamknięty zostanie chodnik wzdłuż przebudowywanego pasa ruchu. Utrzymane zostanie przejście dla pieszych przy wlocie na ul. Nowohucką. Dodatkowo, w zależności od warunków atmosferycznych, w środę, 22.11.2023 r. rozpoczną się prace bitumicznych na fragmencie od wjazdu prowadzącego do budynku nr 41 do wykonanej już nawierzchni bitumicznej.

Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Do tej pory wykonano już większość prac brukarskich oraz podbudowy. Aktualnie obowiązują zawężenia jezdni na ul. Myśliwskiej. Pod koniec miesiąca zaplanowano roboty bitumiczne, a w raz z nimi ruch wahadłowy. Prace potrwają do końca br.

Do 15.12.2023 r. na ul. Turowicza (wiadukt) budowana będzie palisada oraz chodnik. Na potrzeby tych prac wprowadzone zostały kolejne zmiany w organizacji ruchu – czasowe zajęcie fragmentu jezdni oraz chodnika, poprowadzenie ruchu pieszego specjalnie wydzielonym korytarzem na jezdni (na pasie włączenia), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h.

Na ul. Krakusa (od ul. Józefińskiej do ul. Limanowskiego) oraz ul. Strycharskiej (od ul. Sarmackiej do ul. Kuklińskiego) trwa remont nawierzchni jezdni i chodników. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie (miejscowe zawężenia jezdni, skierowanie pieszych na drugą stronę ulicy). Podczas prac bitumicznych (frezowanie + układanie nowej nawierzchni asfaltowej) ulica zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Na ul. Krakusa prace zakończą się pod koniec listopada natomiast na ul. Strycharskiej w połowie grudnia.

Pozostałe roboty

Na ul. Zamoyskiego (przy budynku nr 10) ustawione zostało rusztowania na potrzeby przeprowadzenia remontu elewacji. W trakcie demontażu rusztowania – 30.11.2023 r. – jezdnia zostanie zwężona, a ruch w razie potrzeby kierowany będzie przez uprawnioną osobę.

Dzielnica XIV – Czyżyny

Prace ZDMK

Trwają prace związane z budową drogi dojazdowej do Cogiteonu – objęte nadzorem archeologa. Do tej pory zrealizowano dojazd do Małopolskiego Centrum Nauki (od ul.Skarżyńskiego do bramy wjazdowej na teren obiektu). Odcinek został zgłoszony do odbioru i jest w trakcie procedury uzyskania zgody na użytkowanie. Aktualnie realizowane jest włączenie układu drogowego do ul. Stella-Sawickiego (zawężenie jezdni do dwóch pasów ruchu).

Trwa przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Dotychczas wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego. Aktualnie trwa korytowanie oraz stabilizacja podłoża. W najbliższym czasie planowane są prace brukarskie (układanie krawężników, obrzeży, chodnika z kostki brukowej) wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.

Z kolei na odcinku ul. Nowohuckiej – od al. Pokoju w kierunku wjazdu na teren MPO – realizowany jest remont chodnika. Podczas prac możliwe lokalne zawężenia ulicy, utrudnienia w ruchu pieszych. Zakończenie zadania 15 grudnia br.

Na ul. Galicyjskiej, naprzeciwko budynku nr 1, realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 udp – budowa drogi. Podczas prac możliwe zawężenia jezdni.

Pozostałe prace

W dniach 20.11 – 29.12.2023 r. na ul. Medweckiego, w rejonie ronda Podporucznik Pilot Janiny Lewandowskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. będzie przebudowywać kanał ciepłowniczy. Podczas prac zawężenie jezdni, utrudnienia w ruchu dla rowerzystów.

Dzielnica XV – Mistrzejowice

Prace ZDMK

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic – od soboty, 18 listopada zmiany w organizacji ruchu na ulicach Meissnera i Młyńskiej. Szczegóły w komunikacie.

Pozostałe roboty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52.

Dzielnica XVI – Bieńczyce

Prace ZDMK

Od 16.08.2023 r. na ul. Bulwarowej (bocznej) trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika, miejsc parkingowych, poszerzenie jezdni, przebudowę włączenia drogi wewnętrznej do drogi publicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przełożeniem kolidującego uzbrojenia. W pierwszej kolejności realizowane są roboty brukarskie, zmiany głównie dla mieszkańców pobliskich budynków (zawężenia jezdni).

Już niebawem na ul. Mikołajczyka oraz Obrońców Krzyża pojawią się wydzielone pasy ruchu dla autobusów na trzech odcinkach:

na ul. Obrońców Krzyża (od przejścia dla pieszych w rejonie wylotu ul. Barbary Radziwiłłówny) do przejścia dla pieszych w rejonie Zespołu Szkół Zawodowych HTS),
na ul. Mikołajczyka w kierunku ronda Piastowskiego (na odcinku od ronda Hipokratesa do przejścia dla pieszych zlokalizowanego przez wiaduktem nad ul. Okulickiego)
na ul. Mikołajczyka w kierunku ronda Hipokratesa (od skrzyżowania z ul. Dunikowskiego do ulicy Złoczowskiej).

Celem wdrożenia buspasów jest poprawa czasu przejazdu autobusów Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Planuje się, że nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 25 listopada br.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Prace ZDMK

Na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych obejmująca swym zakresem przebudowę układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową. Z uwagi na zakończenie prac przy korytowaniu i przygotowaniu konstrukcji pod nawierzchnię asfaltową w ciągu w/w ulicy od środy, 01.11.2023 r. przywrócony jest ruch dwukierunkowy, z zastrzeżeniem chwilowego zawężenia ruchu w związku z dowozem materiałów budowlanych na teren inwestycji. Aktualnie kontynuowane są roboty na pętli autobusowej (betonowanie nawierzchni) oraz prace brukarskie. Rozpoczęcie układania warstw bitumicznych zaplanowano na poniedziałek, 13.11.2023 r. – wprowadzony zostanie ruch wahadłowy (ręczne sterowanie ruchem przez osoby uprawnione). Po każdej roboczodniówce ruch w obu kierunkach całą szerokością ulicy. Etap ten potrwa do piątku, 17.11.2023 r.* Ze względu na zamknięcie pętli Zesławice – wprowadzone również zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego.

*Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, prace w zakresie układania warstw bitumicznych nie zostały zrealizowane. Prace asfaltowe przesunięte zostały na drugą połowę przyszłego tygodnia.

Pozostałe roboty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) wraz z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzą prace związane z przebudową ul. Kocmyrzowskiej – szczegóły dotyczące zakresu realizowanej inwestycji oraz wprowadzanych zmianach w organizacji ruchu dostępne na stronie GDDKiA oraz ZIM.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta

Prace ZDMK

Na ul. Bardosa, na odcinku od nr 5 do nr 20, realizowana jest inwestycja prowadzona przez inwestora prywatnego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zadanie obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku ok. 130 m, po stronie inwestycji kubaturowej (tj. po stronie numerów parzystych) oraz wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej miejscowym poszerzeniem. Planowany termin zakończenia całego zadania to koniec stycznia 2024 r.

Pozostałe roboty

Na ul. Brzeskiej trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Na odcinku od ul. Igołomskiej do ul. Drożyska obowiązuje zawężenie jezdni, ruch kierowany jest przez osobę uprawnioną. Prace potrwają do 24.11.2023 r.

Sztuczna inteligencja przewidzi pogodę

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska