MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Remonty i korki w Krakowie. Co tam słychać na al. Solidarności w Nowej Hucie i Krzesławickiej przy budowie tramwaju do Mistrzejowic?

Piotr Rąpalski
Piotr Rąpalski
Wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych
Remont al. Solidarności postępuje, ale powolutku, radośnie, wiosennie. Na szczęście utrudnień wielkich nie ma. Praca wre natomiast na ul. Krzesławickiej, która jest przebudowywana wraz z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jakie inne, nowe remonty w Krakowie? Nocne prace na wiadukcie w ciągu ul. Zakopiańskiej, prace na wiadukcie w ciągu ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i przy S7 w rejonie kombinatu. Będą też zmiany w komunikacji miejskiej.

Tramwaj do Mistrzejowic: przebudowa ul. Krzesławickiej

Od 8 kwietnia są prowadzone prace związane z budową nowej sieci wodociągowej. W związku z tym, że robotnicy prowadzoą w istniejącej jezdni, dostęp do posesji zapewnia wykonana podbudowa torowiska. Po wykonaniu zakresu drogowego jezdnia zostanie udostępniona dla mieszkańców, a prace będą kontynuowane w zakresie torowiska.

To jednak tylko odcinek budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Poważne prace toczą się na ulicy Młyńskiej, rondzie Polsadu i Lublańskiej. Tam pojawiły się wielkie wykopy. Wyłączone jest skrzyżowanie ul. Miechowity z ul. Młyńską, a dojazd odbywa się objazdem przez ul. Stanisława ze Skalbmierza.

Trwają prace przy mające powstać stacji „Rondo Polsad”. Od marca postępuje głębienie ścian szczelinowych na stacji „Rondo Młyńskie” i komorze rozjazdowej KST. Tu ma powstać tunel dla tramwaju. Prace również obejmują budowę platform na rondzie Młyńskim, pod estakadą w ciągu ul. Bora Komorowskiego oraz wykop pod ich budowę na ul. Lublańskiej.

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema–Meissnera. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu. Projekt przewiduje m.in. budowę tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej „Mistrzejowice” oraz infrastruktury towarzyszącej.

Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec roku 2025.

Budowa kanalizacji na ulicy Wielkanocnej

Na ulicy Wielkanocnej powstaje nowa sieć kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzone są na odcinku pomiędzy budynkami nr 10 i 27.

Roboty prowadzone są w godz. od 7 do 17. W tym czasie ulica jest zamknięta dla ruchu. Po skończonej pracy w miarę możliwości droga jest udostępniana dla okolicznych mieszkańców.

Prace, które prowadzą Wodociągi Miasta Krakowa, powinny zakończyć się w pierwszej połowie maja.

Remont parkingu i fragmentu jezdni na os. Strusia

Trwa remont parkingu i fragmentu jezdni w rejonie budynku nr 6 na osiedlu Strusia (ul. Marka Sycha). W rejonie prowadzony prac obowiązuje zakaz parkowania.

Prace zakończą się w drugiej połowie maja.

Nocne zamknięcie ulicy Obrońców Krzyża

W nocy ze środy na czwartek, z 17 na 18 kwietnia oraz z czwartku na piątek, z 18 na 19 kwietnia, ze względu na realizację serialu„Fundacja”, zamknięty zostanie odcinek ul. Obrońców Krzyża od ul. Bogdana Łyszkiewicza do przystanku „Arka 02” w godz. 20.00–4.30. W tym czasie zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej.

 • linie 123, 132, 139, 193 i 601 będą kursować po trasach czasowo zmienionych (w obu kierunkach): „Mały Płaszów P+R” / „Kombinat” / „Lesisko” / „Zajezdnia Bieńczyce” – … – „Obrońców Krzyża” – „Kocmyrzowska” – „Al. Generała Andersa” – „Broniewskiego” – „Mikołajczyka” – … – „Mistrzejowice” / „Dworzec Główny Zachód” / „Przybyszewskiego” / „Górka Narodowa P+R” / „Mydlniki Wapiennik P+R”
 • na zmienionym odcinku trasy linie będą obsługiwać dodatkowo przystanki:
 • w kierunku „Małego Płaszowa P+R” / „Kombinatu” / „Lesiska” / „Zajezdni Bieńczyce”: „Rondo Hipokratesa 07”, „DH Wanda 03”, „Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 08”
 • w kierunku „Mistrzejowice” / „Dworca Głównego Zachód” / „Przybyszewskiego” / „Górki Narodowej P+R” / „Mydlnik Wapiennik P+R”: „Teatr Ludowy 03”, „Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 06”, „DH Wanda 04”, „Rondo Hipokratesa 05”
 • bez obsługi pozostaną przystanki: „Rondo Hipokratesa 03/04”, „Os. Jagiellońskie 01/02”, „Arka 01/02”
 • linia 163 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): „Nowy Bieżanów Południe” – … – „Obrońców Krzyża” – „Kocmyrzowska” – „Al. Generała Andersa” – „Broniewskiego” – „Łopackiego” – „Szpital Rydygiera”
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać dodatkowo przystanki:
 • w kierunku Nowego Bieżanowa Południe: „Rondo Hipokratesa 07”, „DH Wanda 03”, „Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 08”
 • w kierunku Szpitala Rydygiera: „Teatr Ludowy 03”, „Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 06”, „DH Wanda 04”, „Rondo Hipokratesa 06”
 • bez obsługi pozostaną przystanki: „Rondo Hipokratesa 03/04”, „Os. Jagiellońskie 01/02”, „Arka 01/02”
 • linia 501 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): ”Chełmońskiego Pętla” – … – „Dunikowskiego” – „Mikołajczyka” – „Broniewskiego” – „Al. Generała Andersa” – „Kocmyrzowska” – „Obrońców Krzyża” – … – „Bulwarowa”
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać dodatkowo przystanki:
 • w kierunku Bulwarowej: „Rondo Hipokratesa 07”
 • w kierunku Chełmońskiego Pętli: „Teatr Ludowy 03”, „Rondo Hipokratesa 05”
 • bez obsługi pozostaną przystanki: „Rondo Hipokratesa 03/04”, „Arka 01/02”.

Od poniedziałku korekty rozkładów jazdy dwóch linii autobusowych

W najbliższy poniedziałek zostaną wprowadzone drobne korekty rozkładów jazdy dwóch linii aglomeracyjnych – nr 238 i 307. Zakładają one zmiany pojedynczych porannych odjazdów z poszczególnych pętli.

Korekty rozkładów jazdy:

 • nr 238 („Bronowice Małe” – „Młynka Pętla”) – zmiana odjazdu z pętli „Bronowice Małe” z godz. 6.15 na 6.09 w dni powszednie
 • nr 307 („Cracovia Stadion” – „Michałowice P+R”) – zmiana odjazdu z pętli „Michałowice P+R” z godz. 5.23 na 5.20 w dni powszednie.

Budowa trasy S52: zwężenie na ulicy Jurajskiej

Od dziś, 10 kwietnia, obowiązuje zwężenie na odcinku ulicy Jurajskiej. Zmiany mają związek z budowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad północną obwodnicą Krakowa – trasą S52.

Droga została zwężona na odcinku około 50 metrów po północnej stronie wiaduktów. Przejezdność jest utrzymana. Ruchem kieruje uprawniony pracownik budowy trasy S52.

Północna obwodnica Krakowa będzie liczyć 12,5 km i połączy węzeł Modlnica z nowym węzłem Mistrzejowice. Na trasie powstaną węzły w Zielonkach, Węgrzcach i Batowicach.

Przebudowa al. Solidarności

Harmonogram prac:

 • noc z 9 na 10 kwietnia – frezowanie + układanie warstwy wiążącej, strona północna, wewnętrzny pas (kierunek plac Centralny), przejezdność zachowana, przejazd przez torowisko zamknięty, objazd do ul. Kocmyrzowskiej ul.: Struga, Wojciechowskiego, Bulwarową, objazd do ul. Bulwarowej z wykorzystaniem zawrotki na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Orkana,
 • noc z 10 na 11 kwietnia – układanie warstwy ścieralnej na obu pasach po stronie południowej ulicy (kierunek Kombinat), przejezdność zachowana, objazdy,
 • noc z 11 na 12 kwietnia – układanie warstwy ścieralnej, na obu pasach po stronie północnej ulicy (kierunek plac Centralny), przejezdność zachowana, objazdy,
 • noc z 12 na 13 kwietnia – układanie masy bitumicznej na zatokach parkingowych, zakaz parkowania.

Dodatkowo, udało pozyskać się środki na prace na kolejnym odcinku al. Solidarności. Ekipy brukarskie pojawiły się w rejonie skrzyżowania al. Solidarności z al. Przyjaźni, w pierwszej kolejności roboty przy krawężniku. Możliwe lokalne zwężenia.

Prace na wiadukcie w ciągu ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

We wtorek, 16 kwietnia br. rozpoczniemy wymianę nawierzchni asfaltowej na wiadukcie w ciągu ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pojawią się zmiany w organizacji ruchu.

Droga zostanie całkowicie zamknięta na długości wiaduktu oraz na dojazdach bezpośrednio przed wiaduktem – od skrzyżowania z ul. siostry M. M. Epstein do zakrętu. Wyznaczone zostaną objazdy do ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz parkingu przy ul. Motarskiego. Ruch pieszy i rowerowy zostanie zachowany, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W ramach prac wymieniona zostanie warstwa ścieralna na wiadukcie, natomiast na dojazdach warstwy wiążąca oraz ścieralna.

Planowany termin zakończenia robót to piątek, 19 kwietnia, a ich koszt to ok. 150 tys. zł.

Nocne prace na wiadukcie w ciągu ul. Zakopiańskiej

W dniach 11-13 kwietnia realizowane będą prace w zakresie doszczelnienia dylatacji na wiadukcie w ciągu ul. Zakopiańskiej, nad autostradą A4 (Dzielnica X – Swoszowice). Roboty prowadzone będą w porze nocnej, w godz. 20.00 – 06.00. Przejezdność będzie zachowana.

W pierwszej kolejności mostowcy przystąpią do prac na wiadukcie – na jezdni w kierunku Zakopanego.

W trakcie robót zamykane będą pojedyncze pasy ruchu – przejezdność w obu kierunkach będzie zachowana – obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Zakończenie prac planowane jest w sobotę, 13 kwietnia, ok. godz. 06.00.

Nocne prace przy budowie drogi S7 w rejonie Kombinatu

W nocy ze środy na czwartek, z 10 na 11 kwietnia, w godz. 23.30–4.00, prowadzone będą prace związane z budową drogi S7 w rejonie Kombinatu.

W związku z tym ruch tramwajowy na odcinku „Plac Centralny” – „Struga” – „Kombinat” będzie wstrzymany, a tramwaje linii 4 i 22 kierowane będą trasą objazdową przez ul. Ptaszyckiego, Kopiec Wandy i ul. Ujastek Mogilski. Linie na trasach objazdowych będą zatrzymywać się na istniejących przystankach. Przystanek tramwajowy „Struga” pozostanie bez obsługi.

Prace konserwacyjne w tunelu tramwajowym Trasy Łagiewnickiej

W dniach 13-14.04.2024 r. (sobota – niedziela) będą prowadzone prace konserwacyjne w tunelu tramwajowym w ciągu Trasy Łagiewnickiej. W tym czasie zostanie wyłączony ruch tramwajów na odcinku Kurdwanów P+R – Łagiewniki SKA.

W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linia 10 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Pleszów – … – przystanek Łagiewniki SKA – Zakopianka – Borek Fałęcki;
 • linia 11 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Mały Płaszów P+R – … – Estakada Tramwajowa Dworzec Płaszów – Wielicka – Limanowskiego – Kalwaryjska – Wadowicka – Brożka – … – Czerwone Maki P+R;
 • linia 50 – wszystkie kursy będą realizowane na skróconej trasie do pętli Kurdwanów P+R.

Trwa przebudowa fragmentu ul. Podgórki

Od listopada ubiegłego roku trwa modernizacja fragmentu ul. Podgórki (Dzielnica XI – Podgórze Duchackie). Pracami objęty jest odcinek o długości ok. 160 metrów, począwszy od skrzyżowania z ul. Cechową, aż do wiaduktu nad autostradą. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

W poniedziałek, 15 kwietnia br. o godz. 7.00 wykonawca przystąpi do prac nawierzchniowych na tarczy skrzyżowania ulic Cechowej i Podgórki. W związku z robotami wyłączony z ruchu ogólnego zostanie dodatkowo fragment ul. Cechowej o długości ok. 60 m, w rejonie skrzyżowania z ul. Podgórki (możliwy dojazd do posesji nr 43A, 43B, 43C, 47A, 47B, 49A, 49B, 62 oraz pojazdów budowy). Objazd ul. S. Stojałowskiego. Prace w tym zakresie potrwają do piątku, 19 kwietnia br. Przywrócenie pełnej przejezdności nastąpi ok. godz. 7.00.

Weekendowe zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych

W związku z odbywającą się na obszarze Gminy Wieliczka imprezą Orlen Oil 8 Rajd – Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, w nadchodzący weekend 12–14 kwietnia na terenie Wieliczki zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych:

 • linia 224 – w sobotę, 13 kwietnia od godz. ok. 15.00 do końca kursowania oraz w niedzielę, 14 kwietnia w godz. ok. 7.00–16.30 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Centrum JP II – … – przystanek „Wieliczka Os. Szymanowskiego” – Wieliczka: ul. Sadowa – ul. Kościuszki – ul. Narutowicza – ul. Piłsudskiego – przystanek „Wieliczka Cmentarz” – … – „Wieliczka Miasto”
 • zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu przystanków:
 • bez obsługi pozostaną przystanki: „Wieliczka Solne Miasto”, „Wieliczka Sąd”, „Wieliczka Klaśnieńska”, „Wieliczka Kopalnia Soli” i „Wieliczka Goliana”
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki: „Wieliczka Stacja Paliw” i „Wieliczka Klasztor”
 • przewiduje się, że trasa objazdowa będzie dotyczyć następujących kursów:
 • w sobotę, 13 kwietnia: z Centrum JP II: 15.23, 17.03, 18.43, z przystanku „Wieliczka Miasto”: 16.08, 17.48, 19.28
 • w niedzielę, 14 kwietnia: z Centrum JP II: 7.03, 8.43, 10.43, 12.18, 13.53, 15.28, z przystanku „Wieliczka Miasto”: 7.48, 9.28, 11.28, 13.03, 14.38, 16.13
 • linia 274 – w sobotę, 13 kwietnia od godz. ok. 15.00 do ostatnich kursów będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Podgórze SKA – … – przystanek „Wieliczka Stacja Paliw” – Wieliczka: ul. Krakowska – ul. Narutowicza – ul. Piłsudskiego – ul. Asnyka – ul. Gdowska – przystanek „Wieliczka Ochronka” – … – Trąbki P+R
 • zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu przystanków:
 • bez obsługi pozostaną przystanki: „Wieliczka Park”, „Wieliczka Kopalnia Soli” i „Wieliczka Mediateka”
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki: „Wieliczka Klasztor”, „Wieliczka Cmentarz” i „Wieliczka Os. Asnyka”
 • przewiduje się, że trasa objazdowa będzie dotyczyć następujących kursów:
 • z Podgórza SKA: 15.15, 17.05, 18.55, 20.45, 22.35
 • z Trąbek P+R: 16.05, 17.55, 19.45, 21.35, 23.25
 • linia 284 – będzie funkcjonować w następujący sposób:w piątek, 12 kwietnia od godz. ok. 14.00 do ostatnich kursów, w sobotę, 13 kwietnia od początku kursowania do godz. ok. 15.00 oraz w niedzielę, 14 kwietnia od początku kursowania do godz. ok. 17.00 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Nowy Bieżanów Południe – … – przystanek „Wieliczka Goliana” – Wieliczka: ul. Powstania Warszawskiego – ul. Dembowskiego – przystanek „Wieliczka Park”
 • zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu przystanków:
 • bez obsługi pozostanie przystanek: „Wieliczka Centrum”
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki: „Wieliczka Kopalnia Soli” i „Wieliczka Park”
 • przystanek końcowy „Wieliczka Park” będzie zlokalizowany na ul. Dembowskiego w kierunku Krakowa, natomiast przystanek początkowy w kierunku centrum Wieliczki (autobus będzie zawracać na rondzie u zbiegu ul. Dembowskiego i Narutowicza)
 • przewiduje się, że trasa objazdowa będzie dotyczyć następujących kursów:
 • w piątek, 12 kwietnia
 • z „Nowego Bieżanowa Południe”: 14.25 i wszystkie kolejne
 • z „Wieliczki Centrum”: 14.55 i wszystkie kolejne
 • w sobotę, 13 kwietnia
 • z „Nowego Bieżanowa Południe”: wszystkie kursy do odjazdu o godz. 13.10 włącznie
 • z „Wieliczki Centrum”: wszystkie kursy do odjazdu o godz. 13.40 włącznie
 • w niedzielę, 14 kwietnia
 • z „Nowego Bieżanowa Południe”: wszystkie kursy do odjazdu o godz. 15.40 włącznie
 • z „Wieliczki Centrum”: wszystkie kursy do odjazdu o godz. 16.10 włącznie
 • w sobotę, 13 kwietnia od godz. ok. 15.00 do ostatnich kursów: będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): „Nowy Bieżanów Południe” – … – przystanek „Wieliczka Wygoda Kapliczka” – Wieliczka: ul. Wygoda – ul. Czarnchowska – DK94 – ul. Niepołomska – ul. Piłsudskiego – „Wieliczka Miasto”
 • zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu przystanków:
 • bez obsługi pozostaną przystanki: „Wieliczka Orzechowa”, „Wieliczka Czarnchowska Cmentarz”, „Wieliczka Goliana” i „Wieliczka Centrum”
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać tylko przystanek: „Wieliczka Miasto”, który będzie tymczasowym przystankiem końcowo-początkowym
 • przewiduje się, że trasa objazdowa będzie dotyczyć następujących kursów:
 • z pętli „Nowy Bieżanów Południe”: 14.30 i wszystkie kolejne
 • z „Wieliczki Centrum”: 15.00 i wszystkie kolejne
 • linia 304 – w sobotę, 13 kwietniq od godz. ok. 15.00 do ostatnich kursów będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): „Dworzec Główny Zachód” – … – przystanek „Wieliczka Stacja Paliw” – Wieliczka: ul. Krakowska – ul. Narutowicza – ul. Piłsudskiego – „Wieliczka Miasto”
 • zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu przystanków:
 • bez obsługi pozostaną przystanki: „Wieliczka Park”, „Wieliczka Kopalnia Soli”, „Wieliczka Mediateka” i „Wieliczka Os. Asnyka”
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki: „Wieliczka Klasztor” i „Wieliczka Cmentarz”
 • przewiduje się, że trasa objazdowa będzie dotyczyć następujących kursów:
 • z „Dworca Głównego Zachód”: 14.27 i wszystkie kolejne
 • z „Wieliczki Miasto”: 14.48 i wszystkie kolejne.

Funkcjonowanie KMK w czasie 21. Cracovia Maratonu

w dniu 14.04.2024 r. (niedziela) na terenie Krakowa odbędzie się impreza sportowa „21. Cracovia Maraton”.

TRASA BIEGU:

START : Rynek Główny (o godz. 9:00, zawodnicy na wózkach o godz. 8:40) – ul. Grodzka – przekroczenie Placu Wszystkich Świętych – ul. Grodzka – ul. św. Idziego – Planty – ul. Podzamcze – ul. Powiśle – ul. Zwierzyniecka (prawym pasem zgodnie z kierunkiem ruchu) – Al. Krasińskiego – Al. Mickiewicza (prawa strona wschodniej jezdni aż do przejścia dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania z ul. Czarnowiejską) – powrót Al. Mickiewicza (jezdnia zachodnia) – ul. Reymonta (jezdnia południowa; od ul. Miechowskiej cała szerokość jezdni) – ul. Piastowska (całą szerokością jezdni do ul. Na Błoniach) – droga pieszo-rowerowa wzdłuż Al. Focha (deptak Błonia) – Al. Krasińskiego (wschodnia jezdnia) – Most Dębnicki (wschodnia jezdnia) – ul. Konopnickiej (wschodnia jezdnia) – nawrotka przed Rondem Matecznego na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym – ul. Konopnickiej (prawa strona wschodniej jezdni do ul. Ludwinowskiej) – ul. Długosza – jezdnia Placu Serkowskiego –Warneńczyka – ul. Rollego (cała szerokość jezdni) – Bulwar Podolski – ul. Zabłocie – ul. H. Grudzińskiego – ul. Dekerta (cała szerokość jezdni) – ul. Portowa – ul. Stoczniowców – Stopień Wodny na Dąbiu – ul. Ofiar Dąbia – Al. Pokoju (jezdnia południowa) – zawrotka na przełączce tramwajowej na wysokości M1 w al. Pokoju – ul. Lema (jezdnia wschodnia) – Al. Jana Pawła II (jezdnia południowa) – Rondo Czyżyńskie – Al. Jana Pawła II (jezdnia północna) – ul. Ptaszyckiego (jezdnia południowa) – zawrotka na wysokości Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy – ul. Ptaszyckiego (jezdnia południowa) – Al. Jana Pawła II (jezdnia północna) – Rondo Czyżyńskie – Al. Jana Pawła II (jezdnia południowa) – ul. Lema (jezdnia zachodnia) – Al. Pokoju (jezdnia północna) – przejście na południową jezdnię Al. Pokoju na wysokości pętli tramwajowej Dąbie – zawrotka za wiaduktem PKP – Al. Pokoju (jezdnia południowa) – ul. Ofiar Dąbia – ul. Miedziana – ul. Bulwary Wiślane – ul. Podzamcze – ul. Grodzka – przekroczenie Placu Wszystkich Świętych – ul. Grodzka – META: Rynek Główny (czas na ukończenie biegu do godz. 15:00).

Odcinki wyłączone z komunikacji tramwajowej:

 • ul. Franciszkańska i Dominikańska – w godz. 8:00 – 15:00;
 • ul. Krakowska i Legionów Piłsudskiego – w godz. 10:00 – 14:00;
 • Aleja Pokoju od Ronda Czyżyńskiego do pętli Dąbie (z zachowaniem dostępu do pętli) – w godz. 9:30 – 14:00;
 • Pętla TAURON Arena Kraków Wieczysta – w godz. 8:00 – 14:30;
 • Al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego od Ronda Czyżyńskiego do Bardosa – w godz. 9:30 – 14:00.

Ponadto, na tylko na czas przebiegnięcia zawodników, chwilowo (ok. 40 min) zostanie wstrzymany ruch tramwajów na trasie do i z pętli Cichy Kącik na skrzyżowaniu z Alejami Trzech Wieszczów.

Odcinki wyłączone z komunikacji autobusowej:

 • Al. Krasińskiego – jezdnia w kierunku północnym – 8:00 – 11:00;
 • Al. Mickiewicza w obu kierunkach od ul Piłsudskiego do Czarnowiejskiej – 8:00 – 11:00;
 • ul. Piastowska w obu kierunkach od ul. Reymana do ul. Emaus – 8:00 – 11:00;
 • Al. Focha w obu kierunkach od ul. Kałuży do Al. Krasińskiego – 8:00 – 11:00;
 • Most Dębnicki – jezdnia wschodnia – 8:00 – 11:00;
 • ul. Konopnickiej – jezdnia wschodnia od Mostu Dębnickiego, tunelem pod Rondem Grunwaldzkim do Orawskiej i obie jezdnie od Orawskiej do Ronda Matecznego (bez wyłączenia Ronda) – 8:00 – 11:00;
 • ul. Herlinga-Grudzińskiego (prawy pas jezdni w kierunku centrum od ul. Dekerta do łącznicy przed Mostem Kotlarskim) – 8:00 – 13:00;
 • ul. Stoczniowców i Ofiar Dąbia – 8:00 – 14:30;
 • Al. Pokoju – jezdnia południowa od ul. Ofiar Dąbia do pętli tramwajowej i obie jezdnie od pętli do przystanku Ogród Doświadczeń – 8:00 – 15:00;
 • ul. Lema – 8:00 – 15:00;
 • Al. Jana Pawła II (jezdnia południowa od ul. Lema do Ronda Czyżyńskiego i jezdnia północna od Ronda Czyżyńskiego do ul. Bulwarowej) – w godz. ok. 8:00 – 14:30;
 • przejazd przez Węzeł Rayskiego w relacji Stella-Sawickiego – Nowohucka (w obu kierunkach) tylko tunelem oraz zachowany jeden pas do zawracania od strony ul. Stella-Sawickiego w taki sposób jak przejeżdża linia 129;
 • przejazd przez Rondo Czyżyńskie tylko od ul. Bieńczyckiej w Al. Jana Pawła II w kierunku centrum oraz od Al. Pokoju w Al. Jana Pawła II w kierunku Placu Centralnego;
 • przejazd przez Plac Centralny tylko od Al. Solidarności w Al. Andersa oraz Al. Jana Pawła II od Ronda Czyżyńskiego w kierunku ul. Klasztornej (z zachowaniem możliwości skrętu w ul. Klasztorną);
 • ul. Ptaszyckiego – obie jezdnie od Bulwarowej do Bardosa – 8:00 – 14:30.

W tym czasie Komunikacja Miejska w Krakowie będzie funkcjonować według poniższego porządku.

Na zmienionych odcinkach tras linie będą obsługiwać przystanki według następujących zasad:

 • linie tramwajowe będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach;
 • linie autobusowe będą zatrzymywać się na wybranych przystankach, zgodnie z zasadami wyznaczonymi dla konkretnej linii.

Linie tramwajowe:

 • linia 1 – w godz. ok. 8:00 – 15:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Wańkowicza – … – Rondo Czyżyńskie – Mogilska – Rondo Mogilskie – Al. Powstania Warszawskiego – Rondo Grzegórzeckie – Grzegórzecka – Starowiślna – Westerplatte – Basztowa – Dunajewskiego – Powale – Straszewskiego – Piłsudskiego – … – Cichy Kącik;
 • linia 4 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Bronowice Małe – … – Rondo Czyżyńskie – Bieńczycka – Rondo Kocmyrzowskie – Al. Gen. Andersa – Plac Centralny – Al. Solidarności – … – Zajezdnia Nowa Huta;
 • linia 8:
 • w godz. ok. 8:00 – 10:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Borek Fałęcki – … – św. Gertrudy – Westerplatte – Basztowa – Dunajewskiego – Karmelicka – … – Bronowice Małe;
 • w godz. ok. 10:00 – 15:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Borek Fałęcki – … – Kalwaryjska – Limanowskiego – Na Zjeździe – Starowiślna – Dietla – Stradomska – św. Gertrudy – Westerplatte – Basztowa – Lubicz – Dunajewskiego – Karmelicka – … – Bronowice Małe;
 • linia 10:
 • w godz. ok. 8:00 – 10:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Borek Fałęcki – … – Rondo Czyżyńskie – Bieńczycka – Rondo Kocmyrzowskie – Al. Gen. Andersa – Plac Centralny – Al. Solidarności – Kombinat – Ujastek Mogilski – Kopiec Wandy – …. – Pleszów;
 • w godz. ok. 10:00 – 14:30 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Borek Fałęcki – … – Kalwaryjska – Limanowskiego – Na Zjeździe – Starowiślna – Westerplatte – … – Rondo Czyżyńskie – Bieńczycka – Rondo Kocmyrzowskie – Al. Gen. Andersa – Plac Centralny – Al. Solidarności – Kombinat – Ujastek Mogilski – Kopiec Wandy – …. – Pleszów;
 • linia 13:
 • w godz. ok. 8:00 – 10:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Nowy Bieżanów P+R –… – św. Gertrudy – Westerplatte – Basztowa – Dunajewskiego – Karmelicka – Bronowice;
 • w godz. ok. 10:00 – 15:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Nowy Bieżanów P+R – … – Wielicka – Limanowskiego – Na Zjeździe – Starowiślna – Dietla – Stradomska – św. Gertrudy – Westerplatte – Basztowa – Lubicz – Dunajewskiego – Karmelicka – … – Bronowice;
 • linia 14 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (skróconej): Bronowice – Dąbie;
 • linia 18 – w godz. ok. 8:00 – 15:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Górka Narodowa P+R – … – Długa – Basztowa –Westerplatte – św. Gertrudy – … – Czerwone Maki P+R;
 • linia 22 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Kopiec Wandy – … – Plac Centralny – Al. Gen. Andersa – Rondo Kocmyrzowskie – Bieńczycka – Rondo Czyżyńskie – Al. Jana Pawła II – Rondo Mogilskie – Al. Powstania Warszawskiego – Rondo Grzegórzeckie – … – Borek Fałęcki;
 • linia 72:
 • w godz. ok. 8:00 – 10:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Cmentarz Rakowicki – … – Lubicz – Westerplatte – św. Gertrudy – … – Mały Płaszów P+R;
 • w godz. ok. 10:00 – 15:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej: Cmentarz Rakowicki – … – Lubicz – Westerplatte – Starowiślna – Na Zjeździe – Limanowskiego – Wielicka – … – Mały Płaszów P+R.
 • Wszystkie podane wyżej okresy mają charakter orientacyjny ze względu na specyfikę wydarzenia.

Linie autobusowe:

 • linia 102 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 linia będzie podzielona i będzie kursować po następujących trasach czasowo zmienionych (skróconych):
 • Krowodrza Górka P+R – … – Piastowska – Armii Krajowej – Przybyszewskiego;
 • Bielany – … – al. Focha – al. Krasińskiego – Dunin-Wąsowicza – Cracovia Stadion;
 • linia 103 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej:
 • w kierunku Alei Przyjaźni: Lesisko – … – Centralna – Al. Pokoju (w lewo) – Nowohucka – tunelem przez Węzeł Rayskiego – Stella-Sawickiego – Al. Andersa – Rondo Kocmyrzowskie – Al. Andersa – Aleja Przyjaźni;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki: Centralna 06, Rondo 308. Dywizjonu 03, Stella-Sawickiego 71 (tymczasowy), Wiślicka 02, DH Wanda 03;
 • w kierunku Lesiska: Aleja Przyjaźni – Al. Andersa – Bieńczycka – Medweckiego – Stella-Sawickiego – nawrotka na przełączce – tunelem przez Węzeł Rayskiego – Nowohucka – Al. Pokoju – Centralna – … – Lesisko;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać wszystkie istniejące przystanki;
 • linia 109 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Bielany – … – Księcia Józefa – Most Zwierzyniecki – Monte Cassino – Rondo Grunwaldzkie – Konopnickiej – Barska – Os. Podwawelskie (powrót: Wierzbowa – Bułhaka);
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać wszystkie istniejące przystanki;
 • linia 113 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej:
 • w kierunku Czyżyn Dworca: EC Łęg – … – Centralna – Al. Pokoju (w lewo) – Nowohucka – tunelem przez Węzeł Rayskiego – Stella-Sawickiego – Al. Andersa – Dąbrowskiej – Medweckiego – Czyżyny Dworzec;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki: Centralna 06, Rondo 308. Dywizjonu 03, Stella-Sawickiego 71 (tymczasowy), Wiślicka 02;
 • w kierunku EC Łęg: Czyżyny Dworzec – Medweckiego (w lewo) – Stella-Sawickiego – nawrotka na przełączce – tunelem przez Węzeł Rayskiego – Nowohucka – Al. Pokoju – Centralna – … – EC Łęg;
 • na zmienionym odcinku trasy będzie obsługiwać wszystkie istniejące przystanki;
 • linia 123 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Mistrzejowice – … – Struga – Al. Solidarności – Ujastek Mogilski – Igołomska – Giedroycia – Podbipięty – Lesisko – Most Wandy – … – Mały Płaszów P+R;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki:
 • w kierunku Małego Płaszowa: Giedroycia 06;
 • w kierunku Mistrzejowic: Giedroycia 03, Struga 04;
 • linia 124/424 – będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach):
 • w godz. ok. 8:00 – 11:00 (taka sama trasa dla linii 124 i 424): Os. Podwawelskie – Rondo Grunwaldzkie – Most Grunwaldzki – Dietla – Grzegórzecka – Rondo Grzegórzeckie (od ul. Św. Sebastiana do Ronda Grzegórzeckiego po pasach A+T) – Al. Powstania Warszawskiego – Rondo Mogilskie – … – Rondo Młyńskie – Pilotów – Ułanów – Al. Jana Pawła II – TAURON Arena Kraków Wieczysta (powrót: Meissnera) – linia 424 w rejonie Ugorka będzie kursować jak linia 124;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki:
 • w kierunku TAURON Areny Kraków Wieczysta: Stradom 05, Starowiślna 03, Hala Targowa 01, Rondo Grzegórzeckie 03;
 • w kierunku Os. Podwawelskiego: Rondo Mogilskie 09, Rondo Grzegórzeckie 02, Hala Targowa 02, Starowiślna 04, Stradom 08;
 • w godz. ok. 11:00 – 15:00 będzie kursować po stałej trasie w centrum Krakowa natomiast w rejonie Ugorka linia 424 nadal będzie kursować po trasie linii 124;
 • linia 128 – w godz. ok. 8:00 – 15:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Prądnik Czerwony – … – Meissnera – Mogilska – Rondo Mogilskie (jezdnie dla ruchu ogólnego) – Al. Powstania Warszawskiego – Rondo Grzegórzeckie (po pasach A+T) – Kotlarska – Herlinga-Grudzińskiego – Klimeckiego – Nowohucka – Saska – … – Zajezdnia Płaszów;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać wszystkie istniejące przystanki oprócz przystanku Klimeckiego 05 (w kierunku centrum Krakowa), który będzie nieczynny ze względu na zajęcie prawego pasa na potrzeby biegu;
 • linia 134 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): ZOO – … – al. Focha – Kałuży – Dunin-Wąsowicza – Senatorska – Salwator (powrót: Komorowskiego – Kościuszki – Borelowskiego-Lelewela – Dunin-Wąsowicza – Kałuży);
 • linia 144 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Rżąka – … – Rondo Matecznego – Wadowicka – Brożka – Kapelanka – Monte Cassino (pas A+T) – Most Grunwaldzki – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia (powrót: Warszawska – Plac Matejki – Basztowa) – Al. Słowackiego – Al. Mickiewicza – Czarnowiejska – … – Prądnik Biały;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki:
 • w kierunku Prądnika Białego: Rondo Matecznego 71 (tymczasowy na ul. Wadowickiej), Łagiewniki 09, Szwedzka 02, Rondo Grunwaldzkie 02, Wawel 01, Poczta Główna 02, Teatr Słowackiego 03, Politechnika 01, Nowy Kleparz 04, Plac Inwalidów 04;
 • w kierunku Rżąki: Plac Inwalidów 03, Nowy Kleparz 03, Politechnika 06, Teatr Słowackiego 02, Poczta Główna 01, Wawel 02, Stradom 08, Rondo Grunwaldzkie 01, Szwedzka 01, Łagiewniki 06;
 • linia 152 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Czyżyny Dworzec – … – Lubicz – Pawia – Szlak – al. Słowackiego – al. Mickiewicza – Czarnowiejska – Nawojki – Armii Krajowej – Zarzecze;
 • linia 159 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Os. Piastów – … – Nawojki – Armii Krajowej – Przybyszewskiego;
 • linia 163 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będzie kursować po następujące trasie czasowo zmienionej:
 • w kierunku Nowego Bieżanowa Południe: Szpital Rydygiera – … – przystanek Struga 03 – Al. Solidarności (prosto na skrzyżowaniu z ul. Bulwarową) – Ujastek Mogilski – Igołomska – Giedroycia – Podbipięty – Lesisko – Most Wandy – … – Nowy Bieżanów Południe;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki Giedroycia 06 i Lesisko 01;
 • w kierunku Szpitala Rydygiera: Nowy Bieżanów Południe – … – Most Wandy – Lesisko – Podbipięty – Giedroycia – Igołomska – Ujastek Mogilski – Al. Solidarności – przystanek Struga 06 – … – Szpital Rydygiera;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki Lesisko 01 i Giedroycia 03;
 • linia 164 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Piaski Nowe – … – Rondo Matecznego – Wadowicka – Brożka – Kapelanka – Monte Cassino (pas A+T) – Most Grunwaldzki – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia (powrót: Warszawska – Plac Matejki – Basztowa) – al. Słowackiego – al. Mickiewicza – Czarnowiejska – … – Mydlniki Wapiennik P+R;
 • linia będzie obsługiwać wszystkie istniejące przystanki;
 • linia 169/469 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Zajezdnia Wola Duchacka / Piaski Wielkie – … – Rondo Matecznego – Wadowicka – Brożka – Kapelanka – Monte Cassino (pas A+T) – Most Grunwaldzki – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia (powrót: Warszawska – Plac Matejki – Basztowa) – al. 29 Listopada – … – Prądnik Biały Wschód;
 • linia będzie obsługiwać wszystkie istniejące przystanki;
 • linia 173 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Nowy Bieżanów Południe – … – Rondo Matecznego – Wadowicka – Brożka – Kapelanka – Monte Cassino (pas A+T) – Most Grunwaldzki – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia (powrót: Warszawska – Plac Matejki – Basztowa) – Al. Słowackiego – Al. Mickiewicza – Czarnowiejska – … – Azory;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki:
 • w kierunku Azorów: Rondo Matecznego 71 (tymczasowy na ul. Wadowickiej), Łagiewniki 09, Szwedzka 02, Rondo Grunwaldzkie 02, Wawel 01, Poczta Główna 02, Teatr Słowackiego 03, Politechnika 01, Nowy Kleparz 04, Plac Inwalidów 04;
 • w kierunku Nowego Bieżanowa Południe: Plac Inwalidów 03, Nowy Kleparz 03, Politechnika 06, Teatr Słowackiego 02, Poczta Główna 01, Wawel 02, Stradom 08, Rondo Grunwaldzkie 01, Szwedzka 01, Łagiewniki 06;
 • linia 174 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej:
 • w kierunku Kombinatu: Os. Kurdwanów – … – przystanek Klasztorna 03 – Al. Jana Pawła II – Klasztorna – Podbipięty – Giedroycia – Igołomska – Ujastek Mogilski – Al. Solidarności – Kombinat;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki: Klasztor Cystersów 02, Stare Wiślisko 02, Lasek Mogilski 02, Giedroycia 03;
 • w kierunku Os. Kurdwanów: Kombinat – Al. Solidarności – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Andersa – Bieńczycka – Medweckiego – Stella-Sawickiego – nawrotka na przełączce – tunelem pod Węzłem Rayskiego – Nowohucka – … – Os. Kurdwanów;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać wszystkie istniejące przystanki;
 • linie 178 i 578 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będą kursować w obu kierunkach przez Węzeł Rayskiego tunelem pod Al. Jana Pawła II;
 • przystanek Stella-Sawickiego w kierunku Łagiewnik i Czerwonych Maków P+R będzie nieczynny;
 • przystanek Stella-Sawickiego w kierunku Mistrzejowic będzie uruchomiony w tymczasowej lokalizacji przed zamkniętym wjazdem na łącznicę do Al. Jana Pawła II;
 • linia 179 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Os. Kurdwanów – … – Rondo Matecznego – Wadowicka – Brożka – Kapelanka – Monte Cassino (pas A+T) – Most Grunwaldzki – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Westerplatte – Basztowa – Plac Matejki – Kurniki (powrót: Pawia – Szlak – Warszawska – Plac Matejki – Basztowa – Westerplatte) – Dworzec Główny Zachód;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki:
 • w kierunku Dworca Głównego Zachód: Rondo Matecznego 71 (tymczasowy na ul. Wadowickiej), Łagiewniki 09, Szwedzka 02, Rondo Grunwaldzkie 02, Wawel 01, Poczta Główna 02, Teatr Słowackiego 03;
 • w kierunku Os. Kurdwanów: Teatr Słowackiego 02, Poczta Główna 01, Wawel 02, Stradom 08, Rondo Grunwaldzkie 01, Szwedzka 01, Łagiewniki 06;
 • linia 192 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Olszanica Bory / Chełm – … – al. Focha – al. Krasińskiego – Dunin-Wąsowicza – Senatorska – Salwator (powrót: Komorowskiego– Kościuszki – Borelowskiego-Lelewela – Dunin-Wąsowicza – Kałuży):
 • na zmienionej trasie linia będzie obsługiwać wszystkie istniejące przystanki;
 • linia 193 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej:
 • w kierunku Lesiska: Górka Narodowa P+R – … – przystanek Struga 03 – Al. Solidarności (prosto na skrzyżowaniu z ul. Bulwarową) – Ujastek Mogilski – Igołomska – Giedroycia – Podbipięty – Lesisko;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanek: Giedroycia 06;
 • w kierunku Górki Narodowej P+R: Lesisko – Podbipięty – Giedroycia – Igołomska – Ujastek Mogilski – Al. Solidarności – przystanek Struga 06 – … – Górka Narodowa P+R;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanek: Giedroycia 03;
 • linia 194 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Pod Fortem – … – Rondo Grunwaldzkie – Most Grunwaldzki – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia (powrót: Warszawska – Plac Matejki – Basztowa) – Al. Słowackiego – Al. Mickiewicza – Czarnowiejska – … – Krowodrza Górka P+R;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki:
 • w kierunku Krowodrzy Górki P+R: Wawel 01, Poczta Główna 02, Teatr Słowackiego 03, Politechnika 01, Nowy Kleparz 04, Plac Inwalidów 04;
 • w kierunku Pod Fortem: Plac Inwalidów 03, Nowy Kleparz 03, Politechnika 06, Teatr Słowackiego 02, Poczta Główna 01, Wawel 02, Stradom 08;
 • linie 202, 212, 222, 232, 262 – w godz. ok. 8:00 – 14:30 będą kursować:
 • w kierunku Czyżyn Dworca bez zmian;
 • w kierunku miejscowości podkrakowskich po następujących trasach czasowo zmienionych: Czyżyny Dworzec – Medweckiego – Dąbrowskiej – Al. Andersa – Kocmyrzowska – … – miejscowości podkrakowskie;
 • na zmienionym odcinku trasy NIE będą obsługiwać żadnych przystanków;
 • linia 300 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Kraków Airport – … – Królowej Jadwigi (powrót: Jaxy Gryfity, Emaus) – Księcia Józefa – Most Zwierzyniecki – Monte Cassino – Rondo Grunwaldzkie – Konopnickiej – Barska – Os. Podwawelskie (powrót: Wierzbowa – Bułhaka);
 • na zmienionym odcinku będzie obsługiwać przystanki: Salwator 71/72, Dom Zwierzyniecki 72, Przegon 02/72, Rondo Grunwaldzkie 03/05;
 • linia 301 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Niepołomice Dworzec – … – Rondo Matecznego – Wadowicka – Brożka – Kapelanka – Monte Cassino (pas A+T i zjazd na jezdnię ogólną na wysokości ul. Bułhaka) – Konopnickiej – Barska – Os. Podwawelskie (powrót: Wierzbowa – Bułhaka);
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki:
 • w kierunku Os. Podwawelskiego: Rondo Matecznego 71 (tymczasowy na ul. Wadowickiej), Łagiewniki 09, Szwedzka 02, Rondo Grunwaldzkie 03, Os. Podwawelskie 03 (na stanowisku linii 307);
 • w kierunku Niepołomic Dworca: Os. Podwawelskie 03, Rondo Grunwaldzkie 05, Szwedzka 01, Łagiewniki 06;
 • linia 304 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Wieliczka Miasto – … – Rondo Matecznego – Wadowicka – Brożka – Kapelanka – Monte Cassino (pas A+T) – Most Grunwaldzki – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia – Szlak – Ogrodowa (powrót: Ogrodowa – Pawia – Szlak – Warszawska – Plac Matejki – Basztowa – Westerplatte) – Dworzec Główny Zachód;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki:
 • w kierunku Dworca Głównego Zachód: Rondo Matecznego 71 (tymczasowy na ul. Wadowickiej), Łagiewniki 09, Szwedzka 02, Rondo Grunwaldzkie 02, Wawel 01, Poczta Główna 02, Teatr Słowackiego 03;
 • w kierunku Wieliczki Miasto: Teatr Słowackiego 02, Poczta Główna 01, Wawel 02, Stradom 08, Rondo Grunwaldzkie 01, Szwedzka 01, Łagiewniki 06;
 • linia 307 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (skróconej): Michałowice P+R – … – Al. Słowackiego – Nowy Kleparz;
 • przystanek początkowy Nowy Kleparz 05 będzie zlokalizowany na stanowisku linii 301;
 • w kierunku Nowego Kleparza będzie dodatkowo obsługiwać przystanek Nowy Kleparz 07 (na łącznicy);
 • linia 310 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po następującej trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Będkowice Pętla – … – Czarnowiejska – Al. Mickiewicza – Al. Słowackiego – Prądnicka – Nowy Kleparz;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujace przystanki:
 • w kierunku Nowego Kleparza: Plac Inwalidów 03, Nowy Kleparz 05 (końcowy);
 • w kierunku Będkowic: Nowy Kleparz 05 (na stanowisku linii 301), Nowy Kleparz 04, Plac Inwalidów 04;
 • linia 502 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Aleja Przyjaźni – … – Lubicz – Pawia – Basztowa – Długa – Nowy Kleparz;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki:
 • w kierunku Nowego Kleparza: Stary Kleparz 01, Pędzichów 01, Nowy Kleparz 05 (końcowy – dowolne stanowisko);
 • w kierunku Alei Przyjaźni: Nowy Kleparz 05, Pędzichów 02, Stary Kleparz 03;
 • linia 503 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Nowy Bieżanów Południe – … – Rondo Matecznego – Wadowicka – Brożka – Kapelanka – Monte Cassino (pas A+T) – Most Grunwaldzki – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia (powrót: Warszawska – Plac Matejki – Basztowa) – Al. 29 Listopada – … – Górka Narodowa P+R;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki:
 • w kierunku Górki Narodowej P+R: Rondo Matecznego 71 (tymczasowy na ul. Wadowickiej), Łagiewniki 09, Szwedzka 02, Rondo Grunwaldzkie 02, Wawel 01, Poczta Główna 02, Teatr Słowackiego 03, Politechnika 01;
 • w kierunku Nowego Bieżanowa Południe: Politechnika 06, Teatr Słowackiego 02, Poczta Główna 01, Wawel 02, Stradom 08, Rondo Grunwaldzkie 01, Szwedzka 01, Łagiewniki 06;
 • linia 513 – w godz. ok. 8:00 – 11:00 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach): Miejskie Centrum Opieki – … – Rondo Matecznego – Wadowicka – Brożka – Kapelanka – Monte Cassino (pas A+T) – Most Grunwaldzki – Dietla – Stradomska – Św. Gertrudy – Westerplatte – Pawia (powrót: Warszawska – Plac Matejki – Basztowa) – Al. Słowackiego – … – Krowodrza Górka P+R;
 • na zmienionym odcinku trasy linia będzie obsługiwać następujące przystanki:
 • w kierunku Krowodrzy Górki P+R: Rondo Matecznego 71 (tymczasowy na ul. Wadowickiej), Łagiewniki 09, Szwedzka 02, Rondo Grunwaldzkie 02, Wawel 01, Poczta Główna 02, Teatr Słowackiego 03, Politechnika 01, Nowy Kleparz 07;
 • w kierunku Miejskiego Centrum Opieki: Nowy Kleparz 03, Politechnika 06, Teatr Słowackiego 02, Poczta Główna 01, Wawel 02, Stradom 08, Rondo Grunwaldzkie 01, Szwedzka 01, Łagiewniki 06;
 • Na czas trwania imprezy zostaną wyznaczone następujące tymczasowe przystanki autobusowe:
 • Rondo Matecznego 71 – na ul. Wadowickiej, za Rondem Matecznego (tymczasowy dla linii 144, 164, 169, 173, 179, 301, 304, 503, 513) – w godz. ok. 8:00 – 11:00;
 • Stella-Sawickiego 71 – na ul. Nowohuckiej w kierunku ul. Stella-Sawickiego, przed zamkniętym wjazdem na łącznicę do Al. Jana Pawła II (tymczasowy dla linii 103, 113, 178, 578) – w godz. ok. 8:00 – 14:30

.

Funkcjonowanie KMK w czasie Biegu Nocnego

W związku z imprezą sportową „Bieg Nocny”, w dniu 13.04.2024 r. (sobota) w godz. ok. 20:30 – 23:00 zostanie wyłączony ruch tramwajowy na ul. Franciszkańskiej, Dominikańskiej, Stradomskiej i Krakowskiej.

W tym czasie linie tramwajowe będą kursować po trasach czasowo zmienionych:

 • linia 1 – Wańkowicza – … – Starowiślna – Westerplatte – Basztowa – Dunajewskiego – Podwale – Straszewskiego – Piłsudskiego – … – Cichy Kącik;
 • linie 8 i 13 – Borek Fałęcki / Nowy Bieżanów P+R – … – Kalwaryjska – Limanowskiego – Na Zjeździe – Starowiślna – Westerplatte – Basztowa – Dunajewskiego – Karmelicka – … – Bronowice Małe / Bronowice;
 • linia 10 – Pleszów – … – Westerplatte – Starowiślna – Na Zjeździe – Limanowskiego – Kalwaryjska – … – Zakopiańska – Borek Fałęcki;
 • linia 18 – Czerwone Maki P+R – … – Dietla – Starowiślna – Westerplatte – Basztowa – Długa – … – Górka Narodowa P+R;
 • linia 72 – Mały Płaszów P+R – … – Wielicka – Na Zjeździe – Starowiślna – Westerplatte – Lubicz – … – Cmentarz Rakowicki.

Ponadto nastąpi chwilowe (na czas przebiegnięcia zawodników) wstrzymanie ruchu tramwajów na skrzyżowaniu ul. Dietla, Krakowskiej i Stradomskiej.

Polacy czytają więcej

emisja bez ograniczeń wiekowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska