Zmiany dla nauczycieli 2018. Nowy system oceny i awansu....

  Zmiany dla nauczycieli 2018. Nowy system oceny i awansu. Podwyżki. TOP 10 [ZDJĘCIA]

  Anna Bartosiewicz

  Dziennik Zachodni

  Dziennik Zachodni

  Zmiany dla nauczycieli 2018. Nowy system oceny i awansu. Podwyżki. TOP 10 [ZDJĘCIA]
  1/12
  przejdź do galerii

  ©Alexas_Fotos /Pixabay.com

  1 września 2018 r. wprowadzono ważne zmiany dla nauczycieli. Obowiązują nowe zasady awansu zawodowego i oceny nauczycieli, zlikwidowano też istotny zasiłek. Wyjaśniamy, co zmieniło się w 2018 roku dla nauczycieli.
  Od 1 września 2018 r. nauczycieli obowiązują nowe przepisy. W ramach reformy minister edukacji narodowej, Anny Zalewskiej, została wydłużona ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, a także zmienił się sposób ich oceny. Aby zostać nauczycielem dyplomowanym, trzeba przepracować nie 10, ale już 15 lat. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, wskazuje na trzy najistotniejsze dla środowiska nauczycieli zmiany:
  • nowe reguły awansu zawodowego
  • nowy sposób oceny pracy
  • likwidację kolejnego dodatku


  Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli 2018  Wydłużeniu uległ okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresy przerw między uzyskaniem jednego stopnia awansu zawodowego a rozpoczęciem stażu na kolejny.

  Zasady awansu zawodowego nauczycieli, który wiąże się z wyższą pensją, są uregulowane prawnie. Na początku kariery zostaje się nauczycielem stażystą, na dalszym etapie – nauczycielem kontraktowym. Później zyskuje się stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Każdy kolejny stopień przekłada się na wyższe zarobki. Najlepszymi stawkami wśród nauczycieli mogą cieszyć się nauczyciele dyplomowani.

  Sprawdź aktualne oferty pracy

  Od 1 września 2018 r. staż nauczyciela kontraktowego wydłużył się z dziewięciu miesięcy do jednego roku i dziewięciu miesięcy. Po dwóch latach pracy można było rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego, teraz trzeba przepracować trzy lata, aby starać się o tytuł takiego nauczyciela. Jeszcze bardziej wydłużył się okres, jaki należy odczekać, aby rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego. Przed początkiem stażu na nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany będzie musiał przepracować aż cztery lata, podczas kiedy dotychczas miał do przepracowania jeden rok.

  Zmiany wprowadzone w resorcie Anny Zalewskiej wydłużają ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli z 10 do 15 lat. Proces awansu będę mogli przyśpieszyć jedynie nauczyciele, którzy otrzymają wyróżniającą ocenę pracy. Zyskają oni możliwość skrócenia okresu dzielącego ich od uzyskania tytułu do początku stażu do dwóch lat.

  - Zmiany w statusie i awansie zawodowym nauczycieli oceniamy bardzo negatywnie. Nie podniosą one prestiżu zawodu nauczyciela, natomiast coraz częściej stają się przyczyną podjęcia decyzji o rezygnacji z pracy w szkole lub przedszkolu. Niestety, tak już się dzieje – mówi w rozmowie z Polska Press Grupą Sławomir Broniarz, prezes ZNP.  Zmiany w systemie oceny nauczycieli 2018  Od 1 września 2018 r. każda szkoła samodzielnie ustanawia wskaźniki oceny pracy nauczycieli. To nich uzależniona jest możliwość szybszego zdobycia kolejnych stopni awansu zawodowego, które przekładają się na lepsze wynagrodzenia. Zmiany zostały wprowadzone, aby dostosować system oceny do specyfiki poszczególnych placówek.

  - Nauczyciele będą obowiązkowo oceniani co trzy lata według nieporównywalnych zasad, ponieważ w każdej szkole powstaje inny regulamin ze wskaźnikami oceniania – uważa Sławomir Broniarz, szef ZNP.

  Za opracowanie regulaminów oceny pracy nauczycieli odpowiedzialni są dyrektorzy szkół. Powinni oni kierować się kryteriami oceny opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W zależności od stopnia awansu, nauczyciele będą musieli spełnić określoną liczbę kryteriów:
  • Stażyści – minimum dziewięć kryteriów
  • nauczyciele kontraktowi – minimum 14 kryteriów
  • nauczyciele mianowani – minimum 19 kryteriów
  • nauczyciele dyplomowani – minimum 23 kryteria


  - Nowy system oceniania jest ściśle powiązany ze ścieżką awansu, kryteria oceny pracy zostały dostosowane do wiedzy i umiejętności jakimi powinien legitymować się nauczyciel na danym etapie rozwoju zawodowego. Natomiast uzyskanie najwyższej oceny pracy będzie uprawniało nauczyciela do skrócenia ścieżki awansu zawodowego – podkreśla minister Anna Zalewska w liście do nauczycieli i dyrektorów z 29 sierpnia 2019 roku.

  Podwyżki dla nauczycieli  W kwietniu 2018 r. nauczyciele dostali podwyżki. Waloryzacja ich płac miała miejsce po raz pierwszy od 2012 roku. Jak zapowiedziała minister Zalewska, pensje nauczycieli będą rosły stopniowo. W 2018 r. zwiększyły się o 5,35 proc., 1 stycznia 2019 r. pójdą w górę o 5 proc., a 1 stycznia 2020 wzrosną o kolejne 5 procent. W ciągu jednego roku i dziewięciu miesięcy zarobki nauczycieli mają pójść w górę o 15,8 procent. Jeżeli jednak uwzględnimy inflację, okaże się, że podwyżki wyniosły o blisko połowę mniej.

  500 plus dla nauczycieli  Od 2020 r. nauczyciele dyplomowani będą mogli ubiegać się o dodatek za wyróżniającą pracę. Aby go dostać, trzeba będzie otrzymać ocenę wyróżniającą. Dodatek do pensji ma rosnąć stopniowo. W 2020 r. wyniesie ok. 95 zł, od 1 września 2021 r. – ok. 190 zł, a w 2022 – 500 złotych.

  Likwidacja zasiłku na zagospodarowanie  Likwidacji uległ zasiłek na zagospodarowanie. Przysługiwał on nauczycielom kontraktowym, którzy:
  • podjęli pierwszą pracę zawodową w szkole
  • uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia pierwszej pracy w zawodzie
  • mieli odpowiednie kwalifikacje
  • pracowali na minimum pół etatu


   Czy dogadałbyś się z uczniem z lat 80. i 90?

  Ujednolicone pensum nauczycieli  Od 1 września 2018 r . Karta Nauczyciela określa wymiar zajęć nauczycieli specjalistów. i wspomagających. Ich pensum może wynieść 22 godziny w przypadku nauczycieli specjalistów oraz 20 godzin w przypadku nauczycieli wspomagających.

  Nauczyciele, których pensum nie może przekroczyć 22 godzin:
  • logopedzi
  • psychologowie
  • pedagodzy
  • terapeuci pedagogiczni
  • doradcy zawodowi


  Nauczyciele, których pensum nie może przekroczyć 20 godzin:
  • nauczyciele wspomagający


  Dodatkowo ujednoliceniu uległo pensum łączone, które obejmuje nauczycieli pracujących w różnych szkołach. Od 1 września 2018 r. stanowi ono iloraz łącznej liczby godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych zajęć w ujęciu tygodniowym.

  Umowy o pracę dla wszystkich nauczycieli  Po nowelizacji Karty Nauczyciela każdy pracujący nauczyciel musi mieć umowę o pracę. Wcześniej część nauczycieli zatrudniana była w oparciu o umowy cywilno-prawne lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  Od 1 września 2018 r. Karta Nauczyciela gwarantuje umowę o pracę nauczycielom, którzy pracują w szkołach, przedszkolach i placówkach innych niż samorządowe. Są to:
  • niesamorządowe przedszkola
  • placówki oferujące inne formy wychowania przedszkolnego
  • niesamorządowe szkoły i placówki prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli


  Nauczyciele w niesamorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach muszą mieć umowę o pracę. Ich zatrudnienie podlega Kodeksowi pracy (art. 10a Karty Nauczyciela). Przepisy obejmują wszystkich nauczycieli, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru zatrudnienia – również specjalistów oraz nauczycieli pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Nie dotyczą one specjalistów, którzy nie mają uprawnień pedagogicznych.

  Zmiany w urlopach nauczycieli  Dyrektorom szkół przysługuje 35 dni urlopu. Po urlopie zdrowotnym można wziąć urlop uzupełniający. Nie wolno natomiast wykorzystywać urlopu na opiekę nad dzieckiem na godziny.

  Porównaj najlepsze oferty pracy

  Kolejna zmiana dotyczy urlopu dla poratowania zdrowia. Można go wziąć po przepracowaniu siedmiu lat na pół etatu, ale tylko w związku z chorobą zawodową lub leczeniem uzdrowiskowym. Zasada ta nie dotyczy osób, które złożyły wniosek o urlop dla poratowania zdrowia przed 1 września 2018 roku. Ponadto do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia niezbędne jest orzeczenie lekarza medycyny pracy.

  Likwidacja stanowisk asystentów  Zlikwidowano stanowiska asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach mogą pełnić swoje funkcje do 31 sierpnia 2020 roku.

  Godziny nadliczbowe dla kierowników szkół  Od roku szkolnego 2018/2019 dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz nauczyciele zajmujący inne stanowiska kierownicze, którzy korzystają z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, nie mogą brać godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę – również w większej liczbie oddziałów.

  - Reforma Anny Zalewskiej to nie tylko nowe obowiązki, gorsze warunki pracy, większe wymagania, niskie zarobki, ale także i codzienne mierzenie się z niezadowoleniem rodziców uczniów, odczuwających negatywne skutki reformy. Dlatego dzisiaj nauczycieli brakuje nie tylko w likwidowanych gimnazjach, ale także w przedszkolach i przepełnionych szkołach podstawowych. Za ten stan rzeczy jest odpowiedzialna Anna Zalewska – uważa Sławomir Broniarz, szef ZNP.

  Czytaj treści premium w Gazecie Krakowskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (3)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Zdjęcie autora komentarza
  ciekawe co na to kandydaci, czy ich program tego dotyczy

  Michalina Orlinska

  Zgłoś naruszenie treści

  https://www.portalsamorzadowy.pl/wybory-2018/

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Oferty pracy

  Zgłoś naruszenie treści / 1

  Moja ostatnia wypłata wyniosła 32746 € Działając online. Jestem studentem na pełny etat i pracuję przez dwie godziny każdego dnia na moim laptopie. Czuję się tak dobrze, zarabiając tyle pieniędzy,...rozwiń całość

  Moja ostatnia wypłata wyniosła 32746 € Działając online. Jestem studentem na pełny etat i pracuję przez dwie godziny każdego dnia na moim laptopie. Czuję się tak dobrze, zarabiając tyle pieniędzy, kiedy inni ludzie muszą pracować za dużo mniej. Aby uzyskać stanowisko, przepisuję ci reakcję juuż terazz! Więc po prostu podążaj za tą stroną ...

  .......... ❥❥❥ ❥❥ ❥❥❥ www.CashPay40.Comzwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Oferty pracy

  Zgłoś naruszenie treści / 1

  Moja ostatnia wypłata wyniosła 32746 € Działając online. Jestem studentem na pełny etat i pracuję przez dwie godziny każdego dnia na moim laptopie. Czuję się tak dobrze, zarabiając tyle pieniędzy,...rozwiń całość

  Moja ostatnia wypłata wyniosła 32746 € Działając online. Jestem studentem na pełny etat i pracuję przez dwie godziny każdego dnia na moim laptopie. Czuję się tak dobrze, zarabiając tyle pieniędzy, kiedy inni ludzie muszą pracować za dużo mniej. Aby uzyskać stanowisko, przepisuję ci reakcję juuż terazz! Więc po prostu podążaj za tą stroną ...

  .......... ❥❥❥ ❥❥ ❥❥❥ www.CashPay40.Comzwiń

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo