S7 Lubień – Rabka Zdrój otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 1,32 mld zł - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Tym samym zakopianka zgarnęła lwią część z kwoty pięciu miliardów złotych, na które Polska otrzymała dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Całość ma wesprzeć budowę 180 kilometrów dróg prowadzanych w ramach sześciu inwestycji:

  • budowa drogi ekspresowej S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (część obwodnicy Warszawy),
  • budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz – Mielno, odcinek Białe Błota – Mielno,
  • budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odcinek Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa,
  • budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11),
  • budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień – Rabka (tzw. zakopianka),
  • budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

Łączna wartość inwestycji wynosi 11 miliardów złotych.

- 180 km i 5 mld dofinansowania to tylko liczby, choć robią wrażenie. Zyskują sens, gdy pokażemy jaka jest ich rola. Jeżeli chcemy rozwijać Polskę jako strefę inwestycji, co mocno podkreślaliśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, potrzebujemy spójnej i drożnej infrastruktury transportowej - krwioobiegu, który dotleni organizm gospodarczy – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka
· Okres realizacji: 2016 - 2020
· Wartość całkowita: 2,47 mld zł
· Dofinansowanie UE: 1,32 mld zł
· Długość odcinka: 15,83 km

Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje budowę 15,83 km drogi ekspresowej, w tym:
· odcinka Lubień – Naprawa, o długości 7,59 km,
· odcinka Naprawa – Skomielna Biała o długości 3,05km w tym budowa dwukomorowego tunelu pod górą Luboń Mały o długości ok. 2,1 km,
· odcinka Skomielna Biała – Chabówka o długości 5,19 km.
Ponadto projekt przewiduje budowę węzłów drogowych (Skomielna, Zabornia) wiaduktów, estakad, przejazdów nad i pod trasą główną.