Budżet obywatelski: kto może dostać dofinansowanie? Jakie...

  Budżet obywatelski: kto może dostać dofinansowanie? Jakie zadania finansuje budżet obywatelski?

  a.w.

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  Budżet obywatelski 2019: jakie projekty dostaną dofinansowanie? Jakie zadania może finansować budżet obywatelski?
  1/4
  przejdź do galerii

  Budżet obywatelski 2019: jakie projekty dostaną dofinansowanie? Jakie zadania może finansować budżet obywatelski? ©Łukasz Kasprzak

  Budżet obywatelski, inaczej nazywany także partycypacyjnym to inicjatywa oddolna, w której udział może wziąć każdy mieszkaniec miasta, powiatu czy wsi. Budżet obywatelski umożliwia realizację projektów, na które władze miasta nie zwróciłyby uwagi. W ramach budżetu obywatelskiego w najbliższej okolicy sfinansowane zostały place zabaw, chodniki i drogi rowerowe, odnowione przejścia dla pieszych, zorganizowane zajęcia dla seniorów. Jakie zadania finansuje budżet obywatelski i kto może się starać o dofinansowanie?
  Budżet obywatelski wdrożyło u siebie bardzo wiele gmin. Niektóre z nich ograniczają zakres projektów, które mogą być składane w ramach dofinansowania. Jedne miasta promują projekty o charakterze inwestycyjnym lub remontowym (np. Ruda Śląska czy Wrocław), inne – co roku wyznaczają obszary działania, w ramach których mieszkańcy, organizacje pozarządowe i nieformalne zespoły zawiązane tylko na poczet projektu, mogą składać odpowiednie wnioski. W Gdyni w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok można było zgłaszać projekty z 4 obszarów:
  • ładu przestrzennego związanego z estetyzacją otoczenia,
  • rekreacji,
  • zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych,
  • działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków.


  Pomysłowość mieszkańców miast i wsi nie ma granic, a budżet partycypacyjny w swojej istocie ma realizować a nie blokować kreatywność, więc w wielu miastach granice i obszary, w których można składać wnioski są poszerzane. Budżet obywatelski w wielu miastach zaczynał się od dofinansowania inwestycji. Takie projekty zwykle składały instytucje i specjalistyczne zespoły.

  Aktualnie w ramach budżetu obywatelskiego składać można projekty wydarzeń kulturalnych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, promocji miasta w regionie. Projekt w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec danego regionu, jeśli spełnia kilka podstawowych zasad: jest pełnoletni, zameldowany lub trwale zamieszkały w regionie, w którym opłaca podatki. Wszystkie warunki, które musi spełniać wnioskodawca gmina ustala samodzielnie. W Warszawie wnioski w ramach budżetu obywatelskiego mogą także cudzoziemcy, w niektórych miastach składać wnioski mogą pełnoletni, ale głos oddać może każdy mieszkaniec powyżej 16 roku życia.

  Czego mogą dotyczyć wnioski składane w ramach budżetu obywatelskiego?


  O tym jakie projekty będą dofinansowane w ramach budżetu obywatelskiego stwierdza komisja. Jakie projekty mogą być składane w ramach wniosków o dofinansowanie? Poszczególne gminy samodzielnie określają zakres działań. Nadrzędnym prawem jest natomiast ustawa o samorządzie gminnym, która wyróżnia 20 takich obszarów. W tym:
  1. ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna
  2. gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
  3. wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku,
  4. wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  5. działalności w zakresie telekomunikacji,
  6. ochrona zdrowia
  7. pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze
  8. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
  9. edukacja publiczna
  10. kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  11. kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
  12. targowiska i hale targowe
  13. zieleń gminna i zadrzewienie
  14. cmentarze gminne
  15. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
  16. polityka prorodzinna
  17. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
  18. promocja gminy
  19. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


  Teoretycznie wszystkie projekty, które spełniają przynajmniej jedno z powyższych zadań powinny zostać zakwalifikowane jako poprawne wnioski do komisji przyznającej dofinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Budżet obywatelski pod kontrolą mieszkańców


  Są miasta, które same wymyślają zasady przyznawania dofinansowań w ramach budżetu obywatelskiego oraz zakresu zadań, które projekty muszą spełniać, żeby zakwalifikować się do programu. Pszczyna dzieli projekty w ramach budżetu obywatelskiego na: twarde (inwestycyjne, remontowe itp.) i miękkie (wydarzenia, programy kulturalno-społeczne itd.).

  Doświadczenie poprzednich lat funkcjonowania budżetu obywatelskiego wskazuje na to, że najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie względnej wolności w wyborze obszarów i nie zawężania zadań do inwestycji i kultury. Mieszkańcy miast i wsi doskonale wiedzą czego brakuje w ich okolicy, jakich zmian się spodziewają i aktywności potrzebują. Wybrane projekty, które spełniają warunki i tak podlegają głosowaniu i to lokalna społeczność decyduje, o tym który projekt trafi ostatecznie do realizacji.

  SPRAWDŹ TAKŻE: Interesuje Cię budżet obywatelski w Twojej gminie? Wejdź na budzetalert.pl i działaj z nami!

  Budżet obywatelski: etapy działania


  Złożenie wniosku w ramach budżetu obywatelskiego to dopiero początek. Po tym przychodzi czas na dyskusje o lokalnych potrzebach i proponowanych projektach a w końcu głosowanie, który wyłoni zwycięskie projekty, które zostaną zrealizowane ze wsparciem środków publicznych.

  Budżet alert

  Czytaj treści premium w Gazecie Krakowskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo