MKTG SR - pasek na kartach artykułów

KPO może zmienić Kraków. Na liście inwestycji m.in. nowe linie tramwajowe, parki, baseny

Aleksandra Łabędź
Aleksandra Łabędź
Piotr Tymczak
Piotr Tymczak
W ramach KPO Kraków może zrealizować wiele ważnych inwestycji dla miasta.
W ramach KPO Kraków może zrealizować wiele ważnych inwestycji dla miasta.
Nowe linie tramwajowe, parki miejskie, baseny, ścieżki rowerowe, remonty szkół - długa jest lista zadań, które Kraków chce zrealizować jeżeli tylko pod Wawel spłyną zapowiedziane przez unijne władze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

- Przygotowaliśmy wiele projektów, które można byłoby zrealizować z KPO. Dzięki pieniądzom z tego programu mogą powstać nowe linie tramwajowe. Można byłoby też przeprowadzić m.in. termomodernizację szkół - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Kraków liczy na pieniądze na linie tramwajowe i metro

KPO jest programem, który dotyczy wsparcia odbudowy potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii, wzmocnienia konkurencyjność i podniesienia poziomu życia społeczeństwa. Polska długo nie otrzymywała środków z KPO. Jako powód Unia Europejska podawała nieprzestrzeganie standardów praworządności. Teraz nastąpił przełom. Odblokowanie unijnych funduszy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ramach KPO to wsparcie na poziomie 59,8 mld euro, w tym 25,3 mld euro dotacji i 34,5 mld euro pożyczek. Do tego władze w Brukseli mają odblokować ponad 70 mld euro dla regionów z funduszy spójności. W sumie do podziału będzie 137 mld euro pochodzących z Unii Europejskiej.

W przypadku KPO Kraków ma długą listę zadań oczekujących na wsparcie. Wśród nich znalazły się m.in.: parki miejskie (np. Park Stacja Wisła, rewitalizacja Plant Mistrzejowickich, Park Woźniców w Czyżynach, Park przy ul. Łokietka i Składowej, Park Grzegórzecki, Park Kolejowy od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej, rewitalizacja Bulwarów Wiślanych), program budowy ścieżek rowerowych, inwestycje sportowe i rekreacyjne (np. budowy: Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej, krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino, Mariny Krakowskiej w rejonie mostu Kotlarskiego, miejskiej strzelnicy przy ul. Drożdżowej), program budowy sygnalizacji świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozbudowa i modernizacja infrastruktury przedszkolnej i szkolnej.

O tym jak pomocne mogą być środki z KPO pokazuje przykład z Rumunii. Tam dzięki wsparciu z KPO w trzy razy mniejszym od Krakowa mieście Kluż-Napoka będą mieli metro. W przypadku Krakowa jest plan, by pieniądze z KPO pozwoliły na opracowanie projektu pierwszej linii metra. Szacuje się, że na taką dokumentację potrzeba ok. 60 mln zł.

Współfinansowanie z KPO miasto chętnie pozyskałoby też na zadania z zakresu transportu szynowego, takie jak budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na osiedle Azory, od pętli Mały Płaszów do osiedla Złocień, czy przebudowa torowiska wzdłuż al. Solidarności.

- Jeżeli byłby pieniądze z KPO na budowę linii tramwajowej na Azory, to tę inwestycję moglibyśmy rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku - przyznaje wiceprezydent Andrzej Kulig. - W przypadku dofinansowania inwestycji z KPO wszystko będzie też uzależnione od tego, czy wraz z przyznaniem tych środków wydłużony zostanie dla Polski czas na ich wydatkowanie - dodaje.

Postulują wydłużenia dofinansowania inwestycji

KPO obejmuje inwestycje, które mogą zakończyć się do 31 sierpnia 2026 r. W zakresie KPO władze Krakowa postulują kontraktowanie projektów proponowanych do współfinansowania w pierwszej połowie 2026 r., zmianę terminu zakończenia realizacji projektów do końca 2030 r. oraz zmianę form finansowania z pożyczek na dotacje.

W związku z KPO interpelację do prezydenta Krakowa złożył miejski radny Łukasz Gibała, szef klubu "Kraków dla Mieszkańców". Zapytał w niej o zaangażowanie Krakowa w zgłaszanie projektów do naborów w ramach KPO i przedstawienie aktualnej listy zadań dotyczących tego unijnego wsparcia.

- W grudniu 2023 roku wystartował szereg naborów wniosków w części dotacyjnej oraz pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy. To największe w ostatnich latach środki inwestycyjne, przeznaczone na wspierania rozwoju gospodarczego, transformację energetyczną i cyfrową. To także historyczna szansa na rozwój Krakowa i realizację ważnych dla miasta inwestycji - podkreśla Łukasz Gibała.

Urzędnicy odpowiedzieli, że dotychczas gmina Kraków pozyskała środki dla Programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029, a także we wrześniu ub. roku złożyła wniosek projektu pn. "Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków" i aktualnie czeka na jego ocenę merytoryczną.

- KPO przewiduje interwencje w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych, jednak aktualne zasady dofinansowania tego rodzaju przedsięwzięć uniemożliwiają gminie Kraków ubieganie się o środki. Jeśli tylko zasady pozwolą na aplikowanie w tym zakresie, to gmina przygotuje stosowną listę projektów i będzie ubiegała się o środki KPO - tłumaczą urzędnicy.

Ponadto wyjaśnili w odpowiedzi na interpelację, że wiele planowanych przedsięwzięć wpisuje się w pożyczki w ramach "Inwestycji na rzecz zielonej transformacji miast". - Są to głównie zadania związane z infrastrukturą rowerową i terenami zielonymi. Aktualnie w harmonogramie planowanych naborów powyższe działanie nie zostało ujęte, jak również nie ogłoszono dla niego dotychczas żadnego naboru - poinformowali w magistracie.

W przypadku cyfryzacji wyjaśnili tam, że zapisy KPO mają na tyle ogólny charakter, że trudno określić kiedy jednostka samorządu terytorialnego może być bezpośrednio beneficjentem, a kiedy będzie nim pośrednio poprzez wdrożenie technologii opracowanych na szczeblu centralnym. - Należy również podkreślić, że w ramach KPO miejskie szpitale nie mogą realizować swoich potrzeb, ponieważ nie pokrywają się one z zakresem interwencji określonym w Programie - dodali w urzędzie.

Magistrat zapewnia, że harmonogramy jak i informacje o ogłaszanych naborach są na bieżąco monitorowane i analizowane pod kątem możliwości ubiegania się o środki w oparciu o potrzeby i możliwości finansowe miasta.

Umowa na budowę węzła na zakopiance w Krzyszkowicach podpisana. Inwestycja warta ponad 90 mln zł powinna się zakończyć pod koniec 2025 roku

Umowa na budowę węzła na zakopiance w Krzyszkowicach podpisa...

Lista krakowskich potrzeb przewidzianych do ubiegania się o wsparcie ze środków KPO:

 • 1. Zagospodarowanie terenu parku przy Forcie Bronowice (ZZM)
 • 2. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Radzikowskiego (ZZM)
 • 3. Park Stacja Wista - kontynuacja (ZZM)
 • 4. Rewitalizacja Plant Mistrzejowickich strona wschodnia (ZZM)
 • 5. Rewitalizacja Parku Kultury - zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a Bp. Padniewskiego (ZZM)
 • 6. Rewitalizacja Parku wokół Dworu Czeczów (ZZM)
 • 7. "Las kieszonkowy" na Zabłociu (ZZM)
 • 8. Rewitalizacja Parku Kurdwanów przy Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie - etap 1 (ZZM)
 • 9. Budowa Parku Dębnickiego - część C (ZZM)
 • 10. Park Kieszonkowy na os. Stalowym (ZZM)
 • 11. Rewitalizacja kwartałów os. Stalowe (ZZM)
 • 12. Rewitalizacja poprzez udostępnienie skweru przy ul. Lea i Królewskiej (ZZM)
 • 13. Park Kieszonkowy na os. na Skarpie (ZZM)
 • 14. Park Woźniców w Czyżynach (ZZM)
 • 15. Park miejski przy Łokietka i Składowej (ZZM)
 • 16. Spotkajmy się na podwórku - rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty (ZZM)
 • 17. Spotkajmy się na podwórku - rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty (ZZM)
 • 19. Rewitalizacja parku wokół Dworu Badenich w Wadowie (ZZM)
 • 20. Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych (ZZM)
 • 21. Park Grzegórzecki (ZZM)
 • 22. Park Stacja Łęg przy ul. Na Załęczu (ZZM)
 • 23. Park Kolejowy od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej (ZZM)
 • 24. Rewitalizacja Kopca Krakusa wraz z otoczeniem (ZZM)
 • 25. Zagospodarowanie zieleńca i pasa startowego w Czyżynach (ZZM)
 • 26. Przylasek Wyciąski (ZZM)
 • 27. Budowa zielonych skwerów wraz z remontem istniejących chodników wzdłuż ul. św. Wawrzyńca (ZZM)
 • 28. Rewitalizacja Parku Jordana (ZZM)
 • 29. Rewitalizacja smoczego skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie (ZZM)
 • 30. Budowa parku rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV w Krakowie (ZZM)
 • 31. Park przy ul. Jahody w Krakowie (ZZM)
 • 32. Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Zachodniej w Krakowie (ZZM)
 • 33. Zagospodarowanie skweru wraz z alejką oraz budową oświetlenia pomiędzy ul. Banacha a ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w Krakowie (ZZM)
 • 34. Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Pużaka 6-8 w Krakowie (ZZM)
 • 35. Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Maty Płaszów w Krakowie (ZZM)
 • 36. Smoczy Skwer w Parku Aleksandry w Krakowie (ZZM)
 • 37. Wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia dróg i przestrzeni publicznych (ZDMK)
 • 38. Przebudowa śródmiejskich ulic w celu uspokojenia ruchu oraz jego częściowego wyprowadzenia z centrów miast (ZDMK)
 • 39. Wdrożenie systemu monitorowania emisji z transportu (ZDMK)
 • 40. Budowa ścieżek rowerowych wraz z parkingami rowerowymi (ZDMK)
 • 41. Tramwajowy magazyn energii w Dzielnicy XII Miasta Krakowa (ZDMK)
 • 42. Tramwajowy magazyn energii w Dzielnicy IX Miasta Krakowa (ZDMK)
 • 43. Budowa podstacji trakcyjnej w Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa (ZDMK)
 • 44. Budowa podstacji trakcyjnej w Dzielnicy IX Miasta Krakowa (ZDMK)
 • 45. Rozbudowa systemu informatycznego w celu umożliwienia realizacji nowych usług w tym monitorowania strefy czystego transportu (ZDMK)
 • 46. Rozbudowa infrastruktury sprzętowej dla budowy i rozwoju systemów elektronicznych w celu poprawy jakości pracy urzędu (ZDMK)
 • 47. Rozwój systemu zadaszonych parkingów rowerowych (ZTP)
 • 48. Rozwój systemu Park-e-Bike (ZTP)
 • 49. Rozwój wypożyczalni rowerów towarowych (ZTP)
 • 50. Rozwój systemu monitorowania ruchu rowerowego (ZTP)
 • 51. Zadaszone i zamykane garaże rowerowe (ZTP)
 • 52. Rowery rodzinne dla LajkBike (ZTP)
 • 53. Modernizacja systemu wspomagającego kontrole biletów i windykację opłat w komunikacji miejskiej (ZTP)
 • 54. Digitalizacja zgód RODO przy bezpośrednim kontakcie z klientem (ZTP)
 • 55. Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (KEGW)
 • 56. Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej (ZIS)
 • 57. Budowa krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie (ZIS)
 • 58. Rewitalizacja terenów przy moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa Mariny Krakowskiej (ZIS)
 • 59. Budowa miejskiej strzelnicy przy ul. Drożdżowej (ZIS)

Czas na tańsze budowanie? W styczniu taniały materiały budowlane

emisja bez ograniczeń wiekowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska