Nasza Loteria

Mapa koronawirusa w Małopolsce. W których powiatach jest najwięcej zakażeń? Skąd są ofiary śmiertelne? [MAPA POWIATÓW] 14.05.2020

red.
Mapa koronawirusa w Małopolsce. W których powiatach jest najwięcej zakażeń? Skąd są ofiary śmiertelne? [MAPA POWIATÓW]
Mapa koronawirusa w Małopolsce. W których powiatach jest najwięcej zakażeń? Skąd są ofiary śmiertelne? [MAPA POWIATÓW] Mapa koronawirusa w Małopolsce / Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Mapa koronawirusa w Małopolsce zapełnia się coraz szybciej. Każdego dnia rośnie liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę zakaźną COVID-19. Przybywa też ofiar śmiertelnych koronawirusa. Do 14.05.2020 w Małopolsce potwierdzono 1099 przypadki zakażeń. Jest też 35 ofiar śmiertelnych. W którym małopolskim powiecie stwierdzono najwięcej przypadków zakażeń koronawirusem? Skąd pochodzą śmiertelne przypadki zakażeń wirusem? Zobacz małopolską mapę koronawirusa.

Koronawirus w Małopolsce [MAPA KORONAWIRUSA]

Kliknij w powiat aby zobaczyć szczegółowe dane

Koronawirus w Małopolsce - ile osób jest zakażonych, ile osób zmarlo? [DANE] Stan na 14.05.2020

Uwaga: Dane na podstawie komunikatów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Koronawirus w Małopolsce - stwierdzone przypadki zachorowań

 • powiat bocheński: 144
 • powiat brzeski: 68
 • powiat chrzanowski: 3
 • powiat dąbrowski: 10
 • powiat gorlicki: 6
 • powiat krakowski: 60
 • m. Kraków: 260
 • powiat limanowski: 104
 • powiat miechowski: 11
 • powiat myślenicki: 143
 • powiat nowosądecki: 28
 • m. Nowy Sącz: 28
 • powiat nowotarski: 4
 • powiat olkuski: 8
 • powiat oświęcimski: 21
 • powiat proszowicki: 8
 • powiat suski: 33
 • powiat tarnowski: 14
 • m. Tarnów: 11
 • powiat tatrzański: 2
 • powiat wadowicki: 14
 • powiat wielicki: 119

Koronawirus w Małopolsce - przypadki śmiertelne

 • Kraków - 16
 • powiat wielicki - 4
 • powiat limanowski - 3
 • powiat oświęcimski - 3
 • powiat proszowicki - 2
 • powiat krakowski - 1
 • powiat wadowicki - 1
 • powiat bocheński - 3
 • powiat brzeski - 2

FLESZ - Koronawirus w Polsce. Zachowajmy czujność i zdrowy rozsądek

Czym jest koronawirus?

Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.

Jaką chorobę wywołuje koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy choroby to gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

Koronawirus - na czym polega leczenie?

Decyzję o sposobie leczenia podejmuje lekarz. Leczenie jest wyłącznie objawowe, czyli polega na leczeniu objawów choroby, takich jak gorączka lub problemy z oddychaniem. W literaturze naukowej opisuje się przypadki skutecznego wyleczenia pacjentów zakażonych koronawirusem za pomocą dotychczas znanych leków. 13 marca 2020 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak dotąd nie są dostępne dane dotyczące skuteczności chlorochiny u chorych z COVID-19 poza Chińską Republiką Ludową. Producent zabezpieczył zapas leku na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie z deklaracją producenta, chlorochina będzie dystrybuowana do pacjentów z COVID-19 zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia. Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej, chlorochinę w połączeniu z lopinawirem i rytonawirem zastosowano u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Czy są jakieś specjalne leki zapobiegające nowemu koronawirusowi lub leczące go?

Do tej pory nie ma konkretnego leku zalecanego do zapobiegania lub leczenia nowego koronawirusa. Osoby zakażone wirusem otrzymują leczenie objawowe oraz leczenie ewentualnych powikłań bakteryjnych. Jednocześnie 13 marca 2020 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Jak dotąd nie są dostępne dane dotyczące skuteczności chlorochiny u chorych z COVID-19 poza Chińską Republiką Ludową. Producent zabezpieczył zapas leku na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Zgodnie z deklaracją producenta, chlorochina będzie dystrybuowana do pacjentów z COVID-19 zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia. Jeszcze przed decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej, chlorochinę w połączeniu z lopinawirem i rytonawirem zastosowano u chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Czy antybiotyki są skuteczne w zapobieganiu nowemu koronawirusowi i w jego leczeniu?

Nie, antybiotyki działają przeciwko bakteriom, ale nie działają przeciwko wirusom. Nowy koronawirus jest wirusem, dlatego antybiotyki nie powinny być stosowane jako środek zapobiegawczy lub leczniczy. Osoby hospitalizowany z powodu koronawirusa mogą otrzymywać antybiotyki, jeśli wystąpi zakażenie bakteryjne, wtórne w stosunku do wirusowego.

Czy w ciągu 14 dni rozwoju wirusa pacjent już zaraża?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) okres inkubacji, czyli okres od zarażenia pacjenta a początkiem występowania u niego objawów, w przypadku wirusa powodującego COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, najczęściej jest to około 5 dni (WHO zastrzega, że informacje te mogą być akutalizowane, w miarę spływania danych). Natomiast u części zarażonych objawy mogą w ogóle nie występować. Niestety osoby bez objawów mogą być źródłem zakażenia.

Czy zarażona kobieta w ciąży może przekazać wirusa nienarodzonemu dziecku lub podczas porodu?

Obecnie brak dowodów naukowych wskazujących na transmisje wirusa SARS-CoV-2 od matki do płodu. Dostępne badania naukowe wśród noworodków urodzonych przez matki z COVID-19 wskazują, że żadne z noworodków nie miało wyniku pozytywnego na obecność wirusa powodującego COVID-19. Dodatkowo nie stwierdzono wirusa w próbkach płynu owodniowego ani w mleku matki. Niemniej jednak, należy pamiętać, że każde zagrożenie dla zdrowia i życia ciężarnej kobiety jest również zagrożeniem dla zdrowia i życia jej nienarodzonego dziecka. Nawet jeśli wirus nie zostanie przeniesiony na płód lub noworodka, pogorszenie stanu zdrowia matki, spowodowane przez chorobę, może zagrozić życiu i zdrowiu jej nienarodzonego dziecka. Dlatego, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zwłaszcza w przypadku kobiety ciężarnej, zalecane jest poszukanie pomocy medycznej.

Czy osoby starsze i młodsze są na równie podatne na koronawirusa?

Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. Osoby starsze, a także osoby z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca, choroby serca) wydają się bardziej podatne ma wystąpienie cięższych objawów choroby. WHO zaleca osobom w każdym wieku podjęcie kroków w celu ochrony przed wirusem, np. poprzez przestrzeganie zasad higieny rąk i higieny dróg oddechowych.

Gdzie znajdę aktualne informacje dotyczące liczby chorych w Polsce?

Na stronie gov.pl/koronawirus znajdziesz mapę zarażeń koronawirusem. Dane tam zamieszczane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia i są na bieżąco aktualizowane.

Ile się czeka na wyniki testu koronawirusa?

Samo badanie próbki trwa kilka godzin. Jeśli badanie trzeba powtórzyć, to ocena pobranego wymazu może trwać nawet kilkadziesiąt godzin. Należy doliczyć czas od pobrania do przewiezienia próbki do laboratorium (to zależy od tego, jak daleko jest miejsce, gdzie pobrano wymaz, od najbliższego laboratorium wykonującego badanie). Wszystko zależy zatem od logistyki.

Jak często występują objawy?

W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15–20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że śmiertelność poza Chinami wynosi tylko 0,7%.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

Pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut.
Prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas.
Osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów.
Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.
Czy koronawirusem można zarazić się poprzez kontakt z wodą, w której były osoby zakażone?
Według dostępnej wiedzy naukowej transmisja wirusa odbywa się głównie drogą kropelkową. Istnienie niewiele dowodów naukowych wskazujących na transmisję wirusa drogą fekalno-oralną. W związku z powyższym ryzyko zakażenia koronawirusem poprzez kontakt z wodą na basenie, z którego korzystały osoby zakażone, jest niewielkie.

Jakie płyny dezynfekujące ręce są rekomendowane?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie płynów dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%). Ponadto, należy pamiętać o prawidłowym myciu rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund.
Zapoznaj sie z dokładną instrukcją mycia rąk.

Czy osoby wyleczone mogą zarażać?

Obecnie brak dowodów naukowych na transmisję wirusa od ozdrowieńców. Szacuje się, że okres inkubacji wynosi od 2 do 14 dni i w tym okresie czasu istnieje ryzyko transmisji zakażenia.

Czy wirus SARS-Cov-2 może być przenoszony na obszarach o gorącym i wilgotnym klimacie?

Z dotychczasowych danych wynika, że wirus SARS-Cov-2 może się przenosić we wszystkich obszarach, w tym o gorącym i wilgotnym klimacie. Niezależnie od klimatu, należy stosować środki ochronne w przypadku zamieszkania lub podróży do obszaru z transmisją SARS-Cov-2. Najlepszym sposobem ochrony przed SARS-Cov-2 jest częste mycie rąk. W ten sposób eliminowane są wirusy, które mogą znajdować się na rękach i następnie przedostać się do organizmu po dotknięciu oczu, ust lub nosa.

Czy koronawirus przenosi się przez ukąszenia komarów?

Do tej pory nie było żadnych informacji ani dowodów sugerujących, że nowy koronawirus może być przenoszony przez komary. Nowy koronawirus jest wirusem układu oddechowego, który rozprzestrzenia się głównie poprzez kropelki powstające, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha, albo poprzez kropelki śliny lub wydzieliny z nosa. Aby się zabezpieczyć, należy często myć ręce wodą i mydłem oraz dezynfekować je płynem na bazie alkoholu. Należy także unikać bliskiego kontaktu z każdym, kto kaszle i kicha.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

T
TJK

Droga redakcjo, może uzgodnijcie zeznania miedzy pokojami? Na stronie powiatów dla powiatu miechowskiego podajecie liczbę zakażonych - 4. ALE na stronie powiatu miechowskiego ( zakładka Miechów ) podajecie liczbę - 3 . NO WIĘC WIERZYĆ WAM CZY NIE WIERZYĆ?

K
Kasia Topolska

Ludzie nie wierzcie w te brednie.. Napisali stan z 7.04 a podają dnia poprzedniego. W powiedzie olkuskim są trzy przypadki (potrwierdzone przez starostwo) a w miechowskim 2 (również potwierdzone przez burmistrza Miechowa) a zostały potrwierdzone WCZORAJ. Jeszcze raz ostrzegam, nie czytajcie tych kłamstw.

Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska