W 2018 roku w Nowym Sączu urodziło się 3674 dzieci (stan na 27 grudnia). Liczba rejestracji dzieci urodzonych za granicą (tzw. transkrypcje zagranicznych aktów urodzenia) to 239. Łączna ilość urodzeń to 3913 osób. W mieście zanotowano dodatni przyrost naturalny – w 2018 roku w Nowym Sączu zmarło 1417 osób (oprócz tego za granicą 18). Zobaczcie jakie były najpopularniejsze pięć imion nadawanych chłopczykom i dziewczynkom.