Kraków. Po długim weekendzie sporo zmian na ulicach i w komunikacji miejskiej

Piotr Rąpalski
Piotr Rąpalski
Od 14 listopada zmiany w ruchu dotkną okolice al. 29 Listopada, z kolei na trasę do Cichego Kącika wrócą tramwaje. To kolejna dobra wiadomość dla pasażerów po tym jak wznowiono kursy do Krowodrzy Górki 11 listopada. Będą jednak kolejne remonty w mieście. Będą też korekty rozkładów jazdy ważnych linii.

Rozbudowa 29 Listopada: zmiany przy wiadukcie koło Kuźnicy Kołłątajowskiej

Od 14 listopada od godz. 7.00 zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w rejonie przebudowywanego wiaduktu na linii kolejowej nr 95 w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej.

Zmiana organizacji ruchu jest związana z realizacją robót sieciowych i drogowych w rejonie przebudowywanej konstrukcji. Z ruchu wyłączona będzie jezdnia po stronie wschodniej (kierunek Warszawa). Ruch samochodowy w stronę centrum zostanie przeniesiony na tymczasową drogę po zachodniej stronie al. 29 Listopada (pod wiaduktem). Natomiast ruch w kierunku granicy miasta zostanie przerzucony na istniejący pas ruchu w kierunku centrum. Dla pieszych wyznaczony będzie korytarz po wschodniej stronie al. 29 Listopada. W rejonie wiaduktu zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Od 16 listopada zmieni się organizacja ruchu na ulicach Kuźnicy Kołłątajowskiej i Słomczyńskiego. Dla kierowców udostępniony będzie łącznik drogowy pomiędzy obiema ulicami.

Dopiero co rozpoczęła się jego budowa. Już niedługo zostanie udostępniony kierowcom. Chodzi o łącznik drogowy, który połączy ulice Słomczyńskiego i Kuźnicy Kołłątajowskiej.

Już od 16 listopada od godzin porannych na ten nowy element infrastruktury zostanie skierowany ruch kołowy. Co oznacza ta zmiana? Ulica Słomczyńskiego na wysokości budowanej linii tramwajowej będzie zamknięta. Aby wyjechać z posesji położonych przy ul. Słomczyńskiego po zachodniej stronie linii tramwajowej trzeba będzie skręcić w prawo w łącznik drogowy do ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej. Na ul. Słomczyńskiego będzie nakaz skrętu w prawo. Podobnie, aby dojechać do budynków położonych przy ul. Słomczyńskiego po zachodniej stronie budowanego torowiska, kierowcy będą mieli do dyspozycji nowy łącznik drogowy, na którym będzie obowiązywał nakaz skrętu w lewo w ul. Słomczyńskiego. Taka organizacja ruchu będzie miała charakter docelowy.

Jak zaznacza wykonawca zadania, taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca marca 2023 r.

Jednocześnie utrzymana zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku pomiędzy wiaduktami kolejowymi: ruch pieszych będzie odbywał się po stronie zachodniej. Ruch kołowy będzie się odbywał po zachodniej części jezdni w obu kierunkach. Zapewniony będzie również wjazd na stację paliw. W rejonie prowadzonych prac utrzymane zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Prace w rejonie ulic Lasówka i Myśliwskiej

Deweloper rozbuduje i wybuduje fragment drogi w rejonie ulic Lasówka i Myśliwskiej. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 14 listopada br. Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

14 listopada w rejonie budynku nr 70 przy ul. Myśliwskiej pojawią się pierwsze zmiany w organizacji ruchu – lokalne zwężenia. W trakcie wymiany nawierzchni oraz budowy parkingów (czyli w końcowej fazie zadania) będzie obowiązywał ruch wahadłowy, brak możliwości parkowania.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną wpusty deszczowe, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, oświetleniowa, kanał technologiczny. Powstaną nowe parkingi oraz odcinek drogi prowadzący w stronę ul. Koszykarskiej. Ułożona zostanie też nowa nawierzchnia jezdni, powstaną chodniki.

Prace w ramach inwestycji potrwają do sierpnia 2023 r.

Przegląd remontów w dzielnicach (10-17.11)

Dzielnica I – Stare Miasto

W dzielnicy, w poniedziałek, 14 listopada br. ruszy remont fragmentu chodnika na ul. Paulińskiej – od Augustiańskiej do Orzeszkowej. W czasie prac ruch pieszych wyznaczony drugą stroną jezdni. Roboty potrwają do końca listopada br., a ich koszt to ok. 325 tys. zł.

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

W środę, 16 listopada rozpocznie się modernizacja ul. Balladyny – cała ulica od ul. Nikifora (bez przejazdu). Pracami objęte będą chodniki i jezdnia. Pojawią się zmiany w organizacji ruchu – ulica zostanie zamknięta dla ruchu. Roboty potrwają do połowy grudnia br., a ich koszt to ok. 250 tys. zł.

Dzielnica IV – Prądnik Biały

21 listopada br. (poniedziałek) ruszą prace na ul. Kaczorówka (na odcinku nawierzchni tłuczniowej, w rejonie ul. Pękowickiej) – w pierwszej kolejności wykonana zostanie kanalizacja opadowa. Prace zakończą się 20 grudnia br., a ich koszt to ok. 800 tys. zł. Zadanie w ramach Programu modernizacji dróg.

Dzielnica VI – Bronowice

W dzielnicy drogowcy pracują na ul. Pasternik – jeśli warunki pogodowe nie pokrzyżują im planów roboty bitumiczne zakończą się w przyszłym tygodniu. Więcej o pracach w komunikacie: Od poniedziałku prace na ul. Pasternik.

Dzielnica VII – Zwierzyniec

Jeszcze w listopadzie br. drogowcy pojawią się na ul. Bolesława Prusa. Obecnie toczą się tam prace wodociągowe. Drogowcy po zakończeniu tych robót wymienią nawierzchnię jezdni na odcinku od Fałata do Senatorskiej. Na czas prac planowane jest zamknięcie fragmentu drogi, w dwóch etapach: od Salwatorskiej do Senatorskiej; od Senatorskiej do Fałata. Remont potrwa kilka dni, a jego koszt to ok. 480 tys. zł.

Dopiero w poniedziałek, 14 listopada br. ruszy zapowiadana modernizacja ul. Powstania Styczniowego. Drogowcy obecnie poprawiają nawierzchnię tłuczniową ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, która ma być drogą objazdową.

Od poniedziałku tramwaje znów dojadą do Cichego Kącika

Kończy się remont przejazdu przez torowisko na al. 3 Maja. W związku z tym od najbliższego poniedziałku, 14 listopada, zostanie przywrócone kursowanie tramwajów do Cichego Kącika.

Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych od 14 listopada:

  • nr 2 – zostanie przywrócona i będzie kursować po stałej trasie „Salwator” – „Cmentarz Rakowicki”
  • nr 5, 44 – nadal będą zawieszone
  • nr 6, 17, 19, 20 – zostaną przywrócone na stałe trasy.

Pozostałe linie tramwajowe będą kursować bez zmian, z uwzględnieniem tymczasowej organizacji tras wprowadzonej w związku z remontami torowisk na ul. Bieńczyckiej i Kocmyrzowskiej.

Korekty kursów

Od dnia 14.11.2022 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące korekty rozkładów jazdy:

  • linia 1 – przesunięcie godzin odjazdów w kierunku Wzgórz Krzesławickich w dni powszednie;
  • linia 14 – przesunięcie wybranych godzin odjazdów w dni powszednie i dni świąteczne;
  • linia 21 – przesunięcie wybranych godzin odjazdów w dni świąteczne oraz uruchomienie dodatkowych kursów w dni powszednie: z przystanku Struga w kierunku Os. Piastów o godz. 4:09 oraz z Os. Piastów o godz. 4:30 (Uwaga! Zmiana w dni świąteczne będzie wprowadzona już od dnia 11.11.2022 r.);
  • linie 123, 163, 193, 425 – przesunięcie godzin odjazdów w dni powszednie;
  • linia 125 – przesunięcie godzin odjazdów w dni powszednie oraz zmiana w przypisaniu wybranych kursów do wariantów trasy.

Królowej Jadwigi

W ramach inwestycji ul. Królowej Jadwigi zostanie zmodernizowana na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Zadanie obejmie przebudowę infrastruktury podziemnej: kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy sanitarnych, sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. Wybudowana zostanie kanalizacja opadowa wraz z przykanalikami i studzienkami wodościekowymi. Realizowane będą też roboty na sieci: energetycznej, teletechnicznej i gazowej. Powstaną obustronne chodniki, oświetlenie oraz nowa nawierzchnia. Zyskają ją również wloty ul. Królowej Jadwigi: 28 Lipca 1943, Podłącze, Korbutowej, Koło Strzelnicy, Pod Sikornikiem, Czeremchowej.

Prace potrwają do maja przyszłego roku.

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

– odcinek kanalizacji sanitarnej DN 400, od ul. Czeremchowej do studni SA5 – czyli na długości 65mb (całościowo wykonano 265mb). Obecnie trwają prace w kierunku przychodni “Pabimed”,

– odcinek sieci wodociągowej fi 200 z żeliwa sferoidalnego na dwóch frontach (wzdłuż ogrodzenia Strzelnicy) w kierunku ul. Koło Strzelnicy oraz od okolic budynku nr 240 w kierunku 242 – wykonano około 100 mb, (całkowicie 310 mb),

– kontynuowano prace dotyczące sieci gazowej w ul. Podłącze – obecnie wykonawca oczekuje na zgodę gestora sieci na wykonanie przepięcia,

– pod nadzorem archeologicznym wznowiono prace na sieci gazowej na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Korbutowej, ze względu na specyfikę tych prac są one mocno spowolnione,

– prowadzono rozbiórkę ogrodzeń, budynek nr 203 przychodnia “Pabimed”,

– prowadzono rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów małej architektury kolidujące z prowadzonymi pracami budowlanymi, kontynuowano prace na przebudowie sieci elektrycznych i teletechnicznych naziemnych i podziemnych,

– na bieżąco w dostosowaniu do obecnie prowadzonych prac wykonywano ciągi piesze,

– prowadzono prace badawcze archeologiczne na tarczy skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Korbutowej – badany teren stanowi już obszar cmentarny.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

– kanalizacja sanitarna – kontynuacja prac od studni SA5 w kierunku budynku nr 201, a następnie 203,

– sieć wodociągowa – kontynuacja prac od budynku nr 240 w kierunku budynku nr 246 oraz od ul. Koło Strzelnicy w kierunku ul. Czeremchowej – strona “Aviteks”,

– rozpoczęcie prac na sieci kanalizacji deszczowej – odcinek od ul. Robla do ul. Korbutowej – w związku z powyższym odcinek zostanie zamknięty dla ruchu, dojazd będzie możliwy od centrum jak i od Balic, bez możliwości przejazdu przez zamknięty odcinek, dojazd do MUFO i ORTOPEDICUM jedynie od strony centrum miasta, zachowany przejazd pojazdów uprzywilejowanych,

– rozbiórka istniejących ogrodzeń – po uzgodnieniu z właścicielem,

– prace rozbiórkowe nawierzchni – kontynuacja prac,

– prace na sieci gazowej (przejścia pod ul. Korbutowej oraz ul. Królowej Jadwigi) – prace pod pełnym nadzorem archeologów,

– prowadzenie prac archeologicznych na skrzyżowaniu ul. Korbutowej z ul. Królowej Jadwigi – badanie obszaru cmentarnego,

– kontynuacja prac dotyczących przebudowy napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

Kryzys energetyczny

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

kup najtaniej

Apple

Apple iPhone 12 128GB Zielony Green

3 299,00 zł

kup najtaniej

Xiaomi

Xiaomi 12 5G 8/128GB Szary

2 499,00 zł

kup najtaniej

Apple

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Mocny Grafit

5 569,00 zł

kup najtaniej

Apple

Apple iPhone 13 Mini 128GB Alpejska zieleń

3 295,00 zł

kup najtaniej

Motorola

Motorola G62 4/128GB Szary

895,00 zł

kup najtaniej

realme

Realme GT Neo 2 12/256GB Zielony

1 699,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Zanim zaczniecie rozp*epszac następne ulice, dokończcie remonty tych odcinkow, które są rozpoczęte, a które powodują że tysiące ludzi traci setki godzin stojąc w korkach.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie