Nasza Loteria

Masa remontów drogowych w różnych dzielnicach Krakowa. Sprawdźcie, czy utrudnienia nie dosięgną również was po długim weekendzie

Aleksandra Łabędź
Aleksandra Łabędź
Wideo
od 16 lat
W wielu krakowskich dzielnicach cały czas są prowadzone mniejsze lub większe remonty. Jedne utrudnienia są bardziej dotkliwe dla mieszkańców, a inne mniej. Sprawdzamy, gdzie aktualnie trwają prace i kiedy przewidywane jest ich zakończenie. Lista jest naprawdę długa.

Dzielnica I – Stare Miasto

 • 14.07.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Jagiellońskiej – na odcinku od Szewskiej do Szczepańskiej. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni chodników i jezdni (wraz z przebudową infrastruktury podziemnej: wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej). Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września br.
 • W środę, 16.08.2023 r. na ul. Józefa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpocznie prace polegające na wykonaniu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku nr 16. W związku z pracami ul. Józefa zostanie całkowicie zamknięta, natomiast ul. Bożego Ciała zawężona zostanie do 50% szerokości. Dodatkowo na całej długości prac wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się. Na odcinku od budynku nr 16 przy ul. Józefa do ul. Nowej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Dla kierowców przygotowano objazd ulicami: Bożego Ciała, Dietla, św. Sebastiana, Brzozową, Jakuba, Warszauera, Kupa, Izaaka, Estery, Plac Nowy, Nową. Przewidywany termin zakończenia prac to 15.09.2023 r.

Dzielnica II – Grzegórzki

 • Od 07.08.2023 r. na rondzie Mogilskim trwają prace związane z wymianą układu krzyżownic prostokątnych oraz rozjazdów od strony tunelu KST (kolejny etap prac). W związku z robotami wyłączony został ruch tramwajowy w tunelu KST oraz w relacji Lubicz – Mogilska. Dostępne są natomiast relacje skrętne tj. al. Powstania Warszawskiego – Lubicz, al. Powstania Warszawskiego – Mogilska. Roboty potrwają do 3 września br. Szczegóły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej dostępne w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

 • 03.07.2023 r. ruszył remont drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych w rejonie budynku nr 108 na ul. Dobrego Pasterza. W związku z pracami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania. Roboty potrwają do połowy września br.
 • 19.07.2023 r. na terenach zielonych, w rejonie przystanku tramwajowego “Marchołta” (po zachodniej stronie ul. Bohomolca), rozpoczęła się inwestycja realizowana przez inwestora prywatnego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) polegająca na budowie drogi wewnętrznej o długości ok. 110 m wraz z włączeniem do ul. Bohomolca oraz przebudową pasa drogowego ul. Bohomolca w zakresie korekty (wydłużenia) istniejącej wyspy separującej. Wjazd na teren inwestycji poprowadzony został przez ul. Krzesławicką. W związku z robotami zmiany dla pieszych (zawężenie chodnika) oraz możliwe lokalne zmiany dla kierowców spowodowane wjazdem/wyjazdem z budowy. Zadanie zakończy się pod koniec września 2024 r.
 • Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic.
 • Trwają prace związane z rozbudową al. 29 Listopada. Informacje na temat prowadzonej inwestycji i związanych z nią zmian w organizacji ruchu dostępne na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Dzielnica IV – Prądnik Biały

 • Od 19.06.2023 r. na ul. Bratysławskiej, w rejonie budynku nr 4 (KAUFLAND) trwa budowa przejścia i przejazdu dla rowerzystów. Ruch pieszych skierowany został na wyznaczone ciągi. Prace realizowane są poza jezdnią, niemniej jednak mogą wystąpić lokalne zawężenia ze względu na przejazd pojazdów budowy. Prace realizowane będą do końca br.
 • Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej oraz rozbudowuje al. 29 Listopada. Informacje na temat prowadzonych inwestycji dostępne na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S – 52 – zmiany na ul. Na Zielonki oraz ul. Jurajskiej.
 • 25.07.2023 r. na ul. Skotnica, na odcinku od budynku nr 14 do końca ulicy (w kierunku południowym), Wodociągi Miasta Krakowa S.A. rozpoczęły prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej. Pierwszy etap zakończony zostanie 11.08.2023 r. Kontynuacja prac nastąpi 11.09.2023 r. Przewidziany termin zakończenia robót to pierwszy tydzień listopada br. Na czas prac ulica zostanie całkowicie zamknięta (awaryjny dojazd do posesji zachowany).

Dzielnica V – Krowodrza

 • Od 24.07.2023 r. na ul. Kazimierza Wielkiego, na odcinku od al. Kijowskiej do ul. Nowowiejskiej, realizowany jest remont chodnika po stronie numerów nieparzystych. W związku z pracami lokalne zawężenia jezdni, przejście chodnikiem po drugiej stronie ulicy. Planowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia br.
 • Od 02.08.2023 r. na ul. Rzecznej, na odcinku od budynku nr 8 do ul. Mazowieckiej, realizowany jest remont jezdni, chodnika oraz zatoki parkingowej po stronie numerów parzystych (kontynuacja prac z 2022 r.). W pierwszej kolejności prace brukarskie – lokalne zawężenia jezdnia, zakaz parkowania, przejście drugą stroną ulicy.
 • Od 02.08.2023 r. na ul. Gramatyka, na odcinku od ul. Lea do końca ulicy, trwa remont jezdni, chodnika oraz zatoki parkingowej po stronie numerów parzystych. Aktualnie realizowane są prace na chodniku i zatoce parkingowej. W związku z tym wprowadzony został zakaz zatrzymywania się, możliwe również lokalne zawężenia ulicy. Na czas prac brukarskich piesi skierowani zostali na chodnik po drugiej stronie ulicy.
 • W środę, 16.08.2023 r. na ul. Kujawskiej, na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do al. Grottgera, ruszy remont ulicy. Prace rozpoczną się od remontu chodnika. Na czas robót piesi skierowani zostaną na druga stronę ulicy. Dodatkowo kierowcy spodziewać się mogą lokalnych zawężeń.
 • W środę, 16.08.2023 r. na ul. Zbrojów, na końcowym jej odcinku, rozpocznie się remont jezdni i chodnika. W pierwszej kolejności prace brukarskie, a wraz z nimi miejscowe zawężenia ulicy.
 • W dniach: 16.08.2023 r., 23.08.2023 na al. Słowackiego, w rejonie placu Inwalidów nr 8, realizowana będzie dostawa materiałów budowlanych oraz betonowanie. Na czas robót wyłączony zostanie jeden pas ruchu, ruch pieszych kierowany przez uprawnionego pracownika.

Dzielnica VII – Zwierzyniec

 • 7.07.2023 r. rozpoczął się remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo, dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. W pierwszej kolejności remontowana jest część mostu – od strony Salwatora – nowy orientacyjny harmonogram prac.
 • W środę, 16.08.2023 r. (od godz. 7:00) na ul. Księcia Józefa rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim. W trakcie prac zostanie zajęty chodnik i buspas (od strony Wisły), a piesi będą kierowani na chodnik po drugiej stronie ulicy. Ruch dwukierunkowy na ul. Księcia Józefa zostanie utrzymany. Planowany termin zakończenia prac to koniec października br.

Dzielnica VIII – Dębniki

 • Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny prowadzi inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada br.
 • Od 05.06.2023 r. do 30.09.2023 r. na ul. Praskiej (bocznej), na odcinku między budynkami nr 51 – 67 (w rejonie Klubu Sportowego Tramwaj) trwa remont jezdni, chodników oraz miejsc postojowych. Prace prowadzone będą etapami. W związku z robotami – zwężenia jezdni, zakaz parkowania.
 • 17.07.2023 r. na ul. Łojasiewicza, w rejonie kampusu UJ, inwestor prywatny rozpoczął prace związane z budową zjazdu oraz przebudową chodnika (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy. Roboty potrwają do 18.08.2023 r.
 • 19.07.2023 r. na ul. Bunscha, na odcinku między budynkami 14 – 22, ruszyła budowa odcinka drogi serwisowej wraz z przebudową dwóch istniejących zjazdów i budową infrastruktury technicznej (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania się w rejonie zjazdu na posesję nr 20 oraz czasowe zajęcie jezdni na drodze dojazdowej do osiedla. Prace potrwają do końca października br.

Dzielnica IX – Łagiewniki – Borek Fałęcki

 • Od 25.07.2023 r. na ul. Zbrojarzy, na odcinku od ul. J. Montwiłła – Mireckiego do ul. Tokarskiej, trwa utwardzanie pobocza po stronie zachodniej. Na czas prac piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy, natomiast kierowcy spodziewać się mogą lokalnych zawężeń. Przewidywany termin zakończenia robót to druga połowa sierpnia br.

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

 • Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Szczegóły w komunikacie.
 • 09.08.2023 r. rozpoczął się remont ul. Słona Woda. Na czas robót ulica została zamknięta dla ruchu (każdego dnia po zakończeniu prac – przejazd dla mieszkańców udostępniony). Przewidywany termin zakończenia prac to koniec sierpnia br.
 • W środę, 16.08.2023 r. ruszy przebudowa fragmentu ul. Białoruskiej na odcinku długości ok.135 m, od skrzyżowania z ul. Malborską w kierunku ul. Nowosądeckiej. W czasie robót wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu: zamknięcie ul. Białoruskiej na długości powadzonych prac (objazd ulicami: Malborska, Trybuny Ludów), wprowadzenie zakazu zatrzymywania się, ruch pieszych jedną stroną ulicy (po istniejącym chodniku). Roboty drogowe będzie realizował deweloper w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej oraz opadowej, budowę nowych chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych, modernizację nawierzchni jezdni. Prace potrwają do końca stycznia 2024 r.

Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim

 • 18.05.2023 r. ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Agatowej. W związku z robotami – zmiany w organizacji ruchu. Aktualnie realizowane są prace asfaltowe. Podczas robót ulica na odcinku od ul. Półłanki do ul. Agatowej – bocznej została całkowicie zamknięta dla ruchu ogólnego (dojazd do posesji zapewniony). Prace bitumiczne zakończą się w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Na realizację całego zadania wykonawca ma czas do końca sierpnia br.
 • Od 26.07.2023 r. na ul. Popiełuszki, na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Korepty, Wodociągi Miasta Krakowa prowadzą prace związane z awaryjną wymianą sieci wodociągowej. Podczas prac lokalne zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia robót to druga połowa sierpnia. Po pracach na sieci wodociągowej realizowany będzie remont nawierzchni jezdni i chodnika.

Dzielnica XIII – Podgórze

 • W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Od czwartku, 22.06.2023 r., na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w trakcie robót – sterowany ręcznie, później za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do lutego 2024 r.
 • Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zamknięty dla ruchu został odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD. Od 26.06.2023 r. prace przeniosły się w rejon skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Lasówka – ulica została zawężona. Roboty potrwają do końca br.
 • Od 05.08.2023 r. (od godz. 7.30), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą prace na wiadukcie kolejowym (W13 w km 3,019 LK91) zlokalizowanym nad ul. Powstańców Wielkopolskich, na kierunku Nowa Huta (zjazd z estakady im. Obrońców Lwowa). W związku z robotami obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia prac to 15 sierpnia br. Szczegóły w komunikacie.

Dzielnica XIV – Czyżyny

 • Trwają prace związane z budową drogi dojazdowej do Cogiteonu – są objęte nadzorem archeologa. Aktualnie roboty prowadzone są na terenie zielonym w rejonie pasa startowego Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz ul. Stella-Sawickiego – miejscowe wygrodzenia.
 • Trwa przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Szczegóły w komunikacie.
 • W nocy, z 11 na 12 sierpnia br. (piątek – sobota)*, w godz. 19.00-06.00 realizowane będą prace asfaltowe na ul. Centralnej – bocznej. Układanie warstwy ścieralnej rozpocznie się w rejonie budynku nr 19. Następnie drogowcy stopniowo przesuwać się będą w kierunku skrzyżowania ul. Centralnej z Woźniców. Pace na fragmencie od wyjazdu na posesję nr 41A do ul. Centralnej realizowane będą ok. godz. 23.30.

Dzielnica XV – Mistrzejowice

 • 18.07.2023 r. na os. Bohaterów Września, na wysokości budynków nr 11-12, rozpoczęła się modernizacja jezdni (sięgacza) wraz z parkingiem. Na czas robót wprowadzony został zakaz parkowania. Prace potrwają do końca sierpnia br.
 • Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S – 52 – w dniach 16-18.08.2023 r. zmiany na ul. Morcinka.

Dzielnica XVI – Bieńczyce

 • Od 07.08.2023 r. na ul. Mikołajczyka, na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Złoczowskiej (kier. Nowa Huta), trwa budowa nowych miejsc parkingowych. W związku z pracami wprowadzony został zakaz parkowania, a na odcinku prowadzonych robót ruch samochodowy odbywa się lewym (wewnętrznym) pasem. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa sierpnia br.
 • W środę, 16.08.2023 r. na ul. Bulwarowej – bocznej rozpocznie się inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika, miejsc parkingowych, poszerzenie jezdni, przebudowę włączenia drogi wewnętrznej do drogi publicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przełożeniem kolidującego uzbrojenia. W pierwszej kolejności realizowane będą prace brukarskie. Podczas robót zmiany głównie dla mieszkańców pobliskich budynków – zawężenia jezdni.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

 • Od 17.07.2023 r. na ul. Darwina, od posesji nr 64B (u zbiegu drogi wewnętrznej i drogi publicznej) do posesji nr 47GF realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi wewnętrznej (wykonanie nawierzchni asfaltowej), przebudowę włączenia do drogi publicznej polegającą na wykonaniu jezdni o szer. 5 m wraz z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m, przełożenie infrastruktury technicznej oraz budowę oświetlenia. Początkowo lokalne zawężenia (dojazd do posesji zlokalizowanych przy drodze wew. od ul. Stefczyka). Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.
 • Od 24.07.2023 r. na ul. Morwowej trwa remont jezdni, parkingu i chodnika. Na czas robót zamknięty został fragment ulicy od skrzyżowania z ul. Jarzębiny do budynku nr 31. Dodatkowo wyłączony z użytkowania został parking przy budynku nr 40. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec sierpnia br.
 • 24.07.2023 r. na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, rozpoczęła się przebudowa układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Aktualnie prowadzone są prace instalacyjne związane z wykonaniem odwodnienia układu komunikacyjnego oraz prace rozbiórkowe przygotowujące pod kolejne etapy inwestycji. W okresie od 16 sierpnia do 16 września realizowane będą roboty na parkingu w rejonie budynku nr 17. W późniejszym etapie prac, drogowcy przeniosą się w rejon pętli autobusowej. Wówczas wprowadzony zostanie ruch wahadłowy – szczegóły wkrótce. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2024 r.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta

 • 17.07.2023 r. ruszył remont jezdni na ul. Szlifierskiej, między posesjami nr 2 – 4 oraz nr 26 – 62. Na czas robót – zmiany dla mieszkańców – wyłączenie z ruchu odcinków, na których aktualnie prowadzone są prace. Zakończenie zadania planowane jest na połowę sierpnia br.
 • W poniedziałek, 24.07.2023 r. w rejonie budynków nr 4 – 5 na os. Spółdzielczym rozpoczęły się prace polegające na remoncie drogi wewnętrznej. Zakres prac obejmuje: wymianę krawężników, remont jezdni oraz lokalnie chodników. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie (utrudniony dojazd do siedziby ADRREM oraz do przedszkola nr 105). Planowany termin zakończenia zadania to połowa sierpnia br.
 • 27.07.2023 r. na os. Stalowym rozpoczął się remont nawierzchni jezdni i chodników. Prace obejmują dwa odcinki: od nr 14 do nr 8 (jezdnia wraz z chodnikiem po stronie wschodniej) oraz od nr 14 do ul. Bulwarowej (jezdnia wraz z chodnikami po obu stronach). Podczas prac zmiany dla mieszkańców, początkowo lokalne zawężenia. Roboty zakończone zostaną pod koniec sierpnia br.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7 – od 1.08.2023 r. zmiany na ul. Ujastek Mogilski.

Od września duże zmiany dla kierowców

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Z
Zbigniew Rusek
Darwina - jezdnia o szerokości 5 m.?! Ta wąska jezdnia to głupota. To wyklucza jakąkolwiek komunikację zbiorową (nawet minibusami).
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska