ŚDM w Krakowie. Jakie zmiany w ruchu nas czekają? [MAPY, STREFY]

Piotr Rąpalski
Piotr Rąpalski
Komunikacja w Krakowie. Dotarliśmy do projektu organizacji ruchu mającej obowiązywać podczas lipcowych Światowych Dni Młodzieży. Miasto podzielone zostanie na pięć stref. Pojawią się bardzo poważne ograniczenia.
Komunikacja w Krakowie. Dotarliśmy do projektu organizacji ruchu mającej obowiązywać podczas lipcowych Światowych Dni Młodzieży. Miasto podzielone zostanie na pięć stref. Pojawią się bardzo poważne ograniczenia.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu precyzuje jak mieszkańcy, kierowcy, pracownicy firm, powinni poruszać się po Krakowie w czasie Światowych Dni Młodzieży. Wiele dróg będzie wtedy wyłączonych z ruchu, niektóre tylko częściowo, wprowadzone zostaną strefy ograniczonego wjazdu, a komunikacja miejska jeździć będzie wyznaczonymi "korytarzami".

Zanim do naszego miasta przyjadą miliony pielgrzymów, zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z planem organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w dniach 23 lipca – 2 sierpnia 2016 r. Dzięki tym informacjom, łatwiej będzie przewidzieć podróż do pracy lub do domu i przygotować się do okresu ŚDM.

- Warto też zauważyć, że przygotowujemy alternatywne rozwiązania komunikacyjne – specjalne linie korytarzowe oraz częstsze kursy autobusów i tramwajów. Ponadto w ciągu miesiąca uruchomiony zostanie serwis internetowy, który również będzie ułatwieniem dla mieszkańców i pielgrzymów, szukających informacji jak w tych dniach poruszać się po Krakowie – zapowiada Marcin Korusiewicz, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Dla kierowców:
W czasie trwania ŚDM miasto zostanie podzielone na kilka stref, w których będą obowiązywały ograniczenia w poruszaniu się pojazdów. Strefy te można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza grupa to strefy zamknięte „Błonia” i „Łagiewniki”. Zaliczone do nich ulice będą zdominowane przez pieszych i tylko nieliczne pojazdy będą miały prawo do wjazdu. Z uwagi na bardzo duży ruch pieszych obszar ten będzie wyłączony również z ruchu rowerowego!

Druga grupa to trzy strefy o ograniczonym ruchu. Są to obszary, w które również nie każdy pojazd będzie mógł wjechać, jednak restrykcje są w ich przypadku mniejsze. Planując podróż warto sprawdzić czy odbędzie się ona w ramach jednej strefy czy też konieczne będzie przekroczenie granicy stref. Jeśli tak, koniecznie należy sprawdzić czy pojazd będzie dopuszczony do wjazdu w kolejną strefę. Przykładowo jadąc z Ruczaju do Bronowic kierowca będzie poruszał się w obrębie jednej strefy, o ile nie wybierze trasy przez centrum. Również jadąc np. z Placu Centralnego na Kliny przekroczymy granicę strefy, co może wymagać wjazdówki.

Wjazdówki będą wydawane przez ZIKiT lub będzie można je pobrać ze strony internetowej ZIKiT. Mieszkańcy powinni mieć przy sobie dokument określający zameldowanie na terenie danej strefy lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w danej strefie, np. aktualną umowę najmu. Natomiast od pracowników dojeżdżający do firm, będą wymagane zaświadczenie z pieczątką od pracodawcy, umieszczone za przednią szybą samochodu. Przewidziane są także wjazdówki wydawane przez ZIKiT (za zezwoleniem zarządcy drogi), które nie będą dostępne do pobrania ze strony (konieczność złożenia wniosku w ZIKiT).

UWAGA kierowcy! Planując podróż, zwłaszcza jeśli przebiegać będzie on w pobliżu stref zamkniętych, Strefy ograniczonego ruchu nr1 czy też po ulicach, na których spodziewany jest wzmożony ruch pieszych, należy się liczyć z możliwością niezapowiedzianych zmian. Takie decyzje mogą być podjęte przez policjantów zabezpieczających dany rejon miasta i nie da się ich przewidzieć z wyprzedzeniem.

ZOBACZ TAKŻE: ŚDM 2016. Kierowcy muszą zdobyć wjazdówki, by jeździć po mieście

Główne trasy i utrudnienia w poszczególnych rejonach:

Z Placu Centralnego do Centrum Krakowa
Należy pamiętać, że w ścisłym centrum obowiązuje Strefa Ograniczonego Ruchu, która uniemożliwi dojazd do Starego Miasta

Ponadto od 29 do 31 lipca większość trasy prowadzić będzie przez obszar objęty strefą ograniczonego ruchu nr 3. Jadąc do centrum al. Jana Pawła II lub al. Pokoju, kierujący napotka zlokalizowane na jezdni parkingi dla autokarów oraz wzmożony ruch pieszych. Ponadto 31 lipca w rejonie al. Pokoju i ul. Lema pojawią się czasowe (po południu) wyłączenia ulic z ruchu.

Z Ruczaju do Centrum
Podobnie jak w przypadku pozostałych tras należy pamiętać, o obowiązującej w Centrum strefie ograniczonego ruchu. Od 26 lipca Ruczaj znajdzie się w Strefie Ograniczonego Ruchu nr 2. Ponadto na ciągu ulic Grota Roweckiego – Monte Casino wystąpią utrudnienia związane z przemieszczaniem się dużych grup pieszych oraz przeznaczeniem części ulic na parkingi dla autokarów. Dojazd może być szczególnie utrudniony od 28 do 31 lipca, kiedy czasowo wyłączane z ruchu będą ulice przecinające trasę do Centrum, np. Konopnickiej.

Z Bronowic do Centrum
Podobnie jak na Ruczaju, również w Bronowicach od 26 lipca będzie obowiązywała Strefa nr 2. Kierujący się do Centrum muszą liczyć się ze wzmożonym ruchem pieszych oraz zmianami w organizacji ruchu w rejonie Błoń oraz wzmożonym ruchem pieszych w rejonie Armii Krajowej, Opolskiej i Królewskiej. Największym utrudnieniem będą zmiany w rejonie Alej Trzech Wieszczów (ATW).

Z Górki Narodowej do Centrum
Dla tej trasy, oprócz ograniczeń wynikających z funkcjonowania Stref Ograniczonego Ruchu, należy uwzględnić utrudnienia związane z funkcjonowaniem al. 29Listopada jako trasy wjazdowej od strony Warszawy i ograniczeń jej przepustowości w skutek zmian organizacji ruchu na ATW i ul. Konopnickiej.

Z Bieżanowa do Centrum
Na tej trasie utrudnienia będą szczególnie zauważalne z momentem zmiany organizacji ruch na ul. Bieżanowskiej i wprowadzeniem tam Strefy Zamieszkania 30 – 31 lipca. Dodatkowo, w tych samych dniach, utrudniony będzie przejazd ul. Wielicką. Dojazd będzie więc trudniejszy podczas części wydarzeń związanych z uroczystością w Brzegach (30-31 lipca) niż podczas wydarzeń zlokalizowanych na Błoniach (26-29.07).

Z Kurdwanowa do Centrum
Podobnie jak w przypadku trasy z Bieżanowa, szczególnie zwrócić należy uwagę na zmiany w organizacji ruchu związane z wydarzeniami w Brzegach oraz zmianami organizacji ruchu na Wielickiej. Ponadto w rejonie tego osiedla znajdą się parkingi autokarów oraz spodziewany jest wzmożony ruch pieszych.

Z Borku Fałęckiego do Centrum
Trasa ta przebiega obok Strefy Wyłączonej z ruchu – Łagiewniki, jest to też rejon miasta w którym przez cały czas trwania ŚDM należy spodziewać się wzmożonego ruchu pieszych. Utrudnienia będą miały kulminację 30 lipca.

Bielany – Centrum
Jest to jedna z tras narażonych na największe utrudnienia. Ma to związek z kilkukrotnym wyłączaniem z ruch ciągu ulic prowadzących w kierunku Balic, a także z bezpośrednim sąsiedztwem z rejonem Błoń, na którym spodziewany jest wyjątkowo duży ruch pieszy. Ciąg ulic prowadzących w kierunku Balic będzie wyłączony z ruchu na kilka godzin 27, 28, 29 i 31 lipca, ponadto zmieniona zostanie organizacji ruchu w rejonie Salwatora (ulice jednokierunkowe i strefy zamieszkania). Podczas ŚDM wykorzystana będzie budowana obecnie obwodnica Bielan.

Informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej:
Podczas trwania Światowych Dni Młodzieży komunikacja miejska, rowery i podróże piesze będą podstawową formą przemieszczania się po Krakowie. W tym celu wprowadzimy kilka zmian, które mogą ułatwić podróż pasażerom. Jedną z nich jest wytyczenie dodatkowych bus pasów , które ułatwią przemieszczanie się między poszczególnymi strefami. Buspasy pojawią się między innymi na ul. Opolskiej, Nowohuckiej czy Konopnickiej.

Kolejnym udogodnieniem będą uruchomione specjalne linie, zwiększona także zostanie liczba kursów. W sumie w trakcie ŚDM kursować będzie 250 tramwajów i 580 autobusów. Przypominamy, że informacje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji ukazują się na bieżąco na stronie kmkrakow.pl. Zachęcamy też do skorzystania z wyszukiwarki połączeń www.krakow.jakdojade.pl

Warto też zapamiętać następujące informacje ogólne: już w środę (27.07.2016 r.) nastąpi wstrzymanie ruchu tramwajowego na Salwator oraz przez ul. Franciszkańską. Zaś w dniach 27.07.2016 - 31.07.2016 nastąpią wstrzymania ruchu pojazdów komunikacji miejskiej na wybranych ulicach, w tym: Konopnickiej, Księcia Józefa, Focha, Piastowska, Wielicka, Powstańców Wielkopolski, Powstańców Śląskich, Ofiar Dąbia, aleja Pokoju. Ruch po Alejach Trzech Wieszczów powinien być utrzymywany tak długo, jak będzie to możliwe.

Szczegółowe zmiany w komunikacji miejskiej:

Przez cały okres będzie wstrzymana komunikacja do Cichego Kącika (wznowienie 3.08). W pozostałychb obszarach od wtorku (26.07): po porannym szczycie (godz. 5-9) zostaną uruchomione specjalne linie korytarzowe: tramwajowe i autobusowe, które będą kursować z dużą częstotliwością (3-5 minut).

- Zanim jednak zostaną uruchomione linie specjalne, zależy nam, aby pasażerowie jadący do pracy, korzystali ze stałych, sprawdzonych połączeń. Dlatego do godz. 9 obowiązywać będzie stara marszruta, a potem wprowadzone zostaną zmiany pod kątem obsługi ŚDM – mówi Dyrektor Marcin Korusiewicz z ZIKiT.

I tak w okresie 26-29.07.2016r. linie korytarzowe tramwajowe przejadą na trasach:

 • Kopiec Wandy – al. Jana Pawła II – rondo Czyżyńskie – al. Pokoju – Grzegórzecka – Centrum Kongresowe – Kapelanka – Łagiewniki;
 • Os. Piastów – Mikołajczyka – Bieńczycka – Mogilska – Grzegórzecka – Starowiślna – Korona – Wadowicka – Borek Fałęcki;
 • Kurdwanów – Nowosądecka – Wielicka – estakada – Kuklińskiego – al. Powstania Warszawskiego – tunel – Krowodrza Górka

Linie korytarzowe autobusowe:

 • Nowy Bieżanów Południe – Teligi – Wielicka – Kamieńskiego - Konopnickiej – Centrum Kongresowe;
 • Kombinat – pl. Centralny im. R. Reagana – Bora-Komorowskiego – Lublańska – al. 29 Listopada – Nowy Kleparz – Plac Inwalidów;
 • Chełmońskiego Osiedle – Armii Krajowej – Miasteczko Studenckie AGH;
 • Plac Centralny im. R. Reagana – Andersa – Bora-Komorowskiego – Opolska – Armii Krajowej – Bronowice Małe

Natomiast w okresie 30-31.07.2016r. linie korytarzowe tramwajowe zostaną uruchomione na odcinkach:

 • Krowodrza Górka – tunel – al. Powstania Warszawskiego – Kuklińskiego – Lipska - Mały Płaszów;
 • Bronowice Małe – Królewska – Karmelicka – Dunajewskiego – Basztowa - Lubicz – al. Powstania Warszawskiego – Kuklińskiego – Lipska – Mały Płaszów;
 • Czerwone Maki – Grota-Roweckiego – Brożka – Kalwaryjska – Limanowskiego – Wielicka – Teligi – Nowy Bieżanów;
 • Borek Fałęcki – Zakopiańska – Kalwaryjska – Limanowskiego – Wielicka – Teligi – Nowy Bieżanów.

Linie korytarzowe autobusowe:

 • Kombinat - Plac Centralny im. R. Reagana – al. Pokoju – Nowohucka – Wielicka – Teligi – Nowy Bieżanów Południe.
">

Źródło: TVN 24 / X-News

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 21

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gosciu
Ludzie Harcerze kolo hali targowej na Grzegorzeckiej na wprost VIII LO maja i daja fajne mapki tam narysowane jest wszystkoi wiedza ...skad pobrac ide na auto a to ciekawe bo kobitka z zikitu nie wiedziala
w
wip
Powiem tylko tyle że wasze komentarze to oni mają w czterech literach teraz wam kazują nr telefonów rejestrować a za jakiś czas to trzeba będzie iść bo będą czipy wszywać pod skrę żeby cię mieli na widoku czyste głąby.Pytam Merkler chiała przyjęcia tak wielu uchodźców to niech sobie ich teraz przyjmie a nie siedzi cicho jak mysz pod miotłą, teraz nagle się obudzili odnośnie teroryzu ?
....
Ja do cholery nic nie rozumiem z tego wszystkiego, czym ja mam jeździć do pracy czym wracać, jakaś masakra.
n
n
Jeszcze przez jakiś czas po publkacji tych map miałam nadzieje, że to nieudolny roboczy szkic dla urzędników. Niestety to jest poziom naszej infografic... ech szkoda słow.
K
Kasia
A wjazdówki wydawane przez ZIKIT dla kogo są? Nigdzie nie można doczytać.
wieżąca
skoro czlowieku sie z ŚDM nie utorzsamiarz to nie komentuj nikt nikogo do niczego nie zmusza
g
gość
Obrzydliwa arogancja władzy! NIKT ze znajomych mi osób, mieszkajacych w KRK nie chce tego wydarzennia. NIKT!!!! NIKT ode mnie z pracy, NIKT z mojej rodziny. Ale znaleźli głupiego. Bez zgody, konsultacji z mieszkańcami rozegrali karty i postawili nas mieszkańców przed faktem dokonanym. Mieszkańcy muszą brać albo urlopy przymusowe, albo bezpłatne, chodzić pieszo do pracy- bo urlopu nie dadzą, szukać schronienia poza własnym domem! Ja np. dostałem schronienie ..u znajomych we Wrocławiu i mogę pracować ,,z domu''- na szczęście. Wrocławianie płącząze śmiechu jak słyszą o tej ,,gospodarności Krakowa''. W mieście nękanym smogiem, ciasnym, bez metra, z bardzo awaryjną komunikacja miejską..jest czas, pieniądze i chęci na organizacje spędów katoli, na których to miasto nie zarobi. Nie zarobi, bo przeciętny pielgrzym zje bułke z plecaka i popije wodą. Po cholere promować KRK jako miasto uwstecznione, na wskroś przesiąkniete katolizyzmem? Nie dość? Moze promujmy to miejsce w sposób bardziej odpowiedzialny? Praca, kultura, biznes, dobra komunikacja, mili ludzie, kosmopolityzm..Póki co KRK jawi się jako zaściankowy katolicki grajdołek w mysl zasady:troszkę tu śmierdzi, ale mamy centrum JP Eleven! My Krakowianie mamy powoli wszystkiego dość! W nastepnych wyborach się rozliczymy.
m
maciekuk
Przez ten tydzień Kraków nie będzie moim miastem.
G
Gość
Zobaczymy jak długo Kraków będzie spłacać ta imprezę i straty z niej wynikające. ...... :(:(:(:(:(
k
kroczusia
wszędzie bębnią żeby zapoznać się ze strefami ale nikt nie zamieści porządnej mapy którą można by powiększyć żeby dokładnie sprawdzić ulice, myślą że mieszkańcy to debile, nie wszyscy wtedy się będą mdlić, niektórzy muszą do pracy dojechać bo nie mogą wziąć urlopu
B
Bałt
Proszę o wrzucenie mniejszych mapek, chciałbym potrenować wzrok...
B
Brownstone
Dokumentem takim jest prawo jazdy, bystrzaku.
k
kierowca
Ja mam wrażenie, że katastrofa to się zaczęła od budowy łącznicy kolejowej, przynajmniej z mojej perspektywy.
B
Bab
Zikit publikuje Te swoje mikroskopijne mapki od dawna i dlaczego mimo tylu sygnałów od Krakowian nic się nie zmienia ? Czy to jest celowe wprowadzanie chaosu ? Jak będzie można pobierać internetowo pozwolenie na wjazd do swojego domu, skoro Zikit nie potrafi osadzać dokumentu np. PDF na stronę internetową. ? Wreszcie, dlaczego tysiące mieszkańców ma się tłoczyć w Zikit'cie aby skorzystać zwyczajnie ze swojego prawa do dojazdu do domu, pracy....dla kogo jest to miasto ?
K
KRK
Wnoszę do gazety krakowskiej o nowy monitor dla redaktora Piotra Rąpalskiego. Prawdopodobnie obecnie pracuje na 15 calach z rozdzielczością 1028x768, bo wrzucił mapki tak wielkie, że na moim 1080P zaslaniają kursor.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie