Plany wielkiego osiedla w rejonie Golikówki. Są kontrowersje. Prezes Instalu: nie rozumiem tego szumu

Bartosz Dybała
Bartosz Dybała
Na zdjęciu i kolejnych w galerii tereny w rejonie ulicy Golikówka, które obejmuje plan miejscowy Dawid Serafin
Kraków. Ważą się losy blisko 35-hektarowego terenu w rejonie ulicy Golikówka. Jeśli radni miejscy uchwalą nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tamtejszych działek, grunty rolne zmienią swój charakter na budowlany, a to oznacza zielone światło dla zabudowy Rybitw blokami. Decyzja zapadnie w środę podczas sesji Rady Miasta Krakowa. O zmianę przeznaczenia terenu z rolnego na inwestycyjny wnioskował kilka lat temu Instal Kraków. Kontrowersje wzbudziła przychylność urzędu i radnych dla firmy. Teraz Piotr Juszczyk, prezes Instalu, pierwszy raz publicznie zabrał głos w tej sprawie, a dziennikarzom "Gazety Krakowskiej" i Onetu udało się poznać plany budowy dużego osiedla w rejonie Golikówki.

FLESZ - Polacy za biedni by jeść eko

Wokół planu od początku narosło wiele kontrowersji. W rejonie Golikówki większość z blisko 35 hektarów posiada jedna firma: Instal Kraków. Planuje tam wybudować duże osiedle, nawet na 3 tys. mieszkańców. Inwestycję blokują zapisy obecnego planu miejscowego, zgodnie z którymi grunty są rolne, co oznacza, że nie można na nich nic wybudować.

Instal kilka lat temu wnioskował o zmianę przeznaczenia terenu z rolnego na inwestycyjny. Zmianę przeznaczenia działek zaakceptowano w nowym studium zagospodarowania przestrzennego. Dokument przygotowali urzędnicy, a uchwalili radni w roku 2014.

Kontrowersje wzbudziła przychylność urzędu i radnych dla firmy Instal. Obszar ulicy Golikówka objęty jest planem "Rybitwy Północ". To dokument, który szczegółowo określa, co może powstać na danym terenie. Obecny zakłada, że ziemia ma mieć charakter rolny. Zmiana studium otworzyła jednak możliwość stworzenia nowego planu, który pozwoli na zabudowanie tego terenu.

Czytaj także

Kontrowersje budzi również fakt, że prezes firmy Instal, Piotr Juszczyk, w 2014 roku wpłacił ponad 25 tysięcy złotych na kampanię wyborczą prezydenta Jacka Majchrowskiego. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem, ale w kontekście zmiany studium i korzystnych dla Instalu zapisów w planie miejscowym, radni miejscy uznali, że sprawa wymaga wyjaśnienia.

- Tworzenie planów jest obwarowane bardzo ścisłą procedurą - zgodnością ze studium, szeregiem wyłożeń i konsultacji z mieszkańcami, a na koniec dyskusją na radzie miasta i głosowaniem radnych. Prezydent nie ma wpływu na ostateczny kształt planu. Radni mogą wręcz planu nie uchwalić, jeżeli propozycje planistów uznają za zbyt kontrowersyjne - mówi Monika Chylaszek, rzecznik prasowa prezydenta miasta.

Teraz Piotr Juszczyk pierwszy raz publicznie zabiera głos na ten temat dla „Gazety Krakowskiej” i Onetu, twierdząc, że wpłata na kampanię prezydenta nie miała żadnego wpływu na korzystne zapisy w studium i planie zagospodarowania.

- Owszem, wpłaciłem pieniądze na kampanię prezydenta, bo go popieram. Ale z Golikówką nie miało to żadnego związku. Jeśli ktoś twierdzi, że w ten sposób zyskałem sobie przychylność Jacka Majchrowskiego i dlatego tworzony jest nowy plan, to pomawia mnie i kłamie. Już dużo wcześniej zacząłem skupować tam grunty rolne, bardzo ryzykując, gdyż nadal nie wiem, czy radni miejscy zgodzą się na zmianę przeznaczenia tych terenów na budowlane - mówi prezes Instalu.

Pominięty głos radnych?

Temat znów odżył, gdyż nadszedł termin głosowania nad uchwaleniem planu.

Łukasz Maślona, radny miejski z klubu Kraków dla Mieszkańców twierdzi, że urząd miasta nie uwzględnił kluczowych poprawek do planu, wynikających z opinii Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK.

- Ponad 85 proc. z blisko 35 hektarów w rejonie ul. Golikówka przewiduje się pod zabudowę. Wnioskowaliśmy m.in. o zmniejszenie tej intensywności. Ale nic z tego. Co ciekawe: do planu wprowadzono natomiast poprawki ciała doradczego prezydenta, którym jest Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Dlaczego? Nie wiem, ale to dla mnie skandal, że głos radnych został zupełnie pominięty - dodaje radny Maślona.

Gdy dojdzie do głosowania, będzie przeciwny uchwaleniu planu.

Miejscy urzędnicy zaznaczają, że „spośród 14 punktów, zawierających zastrzeżenia, tylko 4 z nich nie zostały uwzględnione” - dotyczy to uwag miejskich radnych.

- Prezydent nie zdecydował się uwzględnić wszystkich postulatów radnych z uwagi na okoliczność, że teren, dla którego jest sporządzany plan, znajduje się w sąsiedztwie strategicznego projektu miejskiego, jakim jest „Nowe Miasto” (rejon Płaszowa i Rybitw). W związku z tym zasadnym jest, by obszary wokół zostały ukształtowane adekwatnie do rangi tego projektu, w tym również zapewniły możliwości zamieszkania w jego sąsiedztwie - tłumaczy Dariusz Nowak, rzecznik prasowy krakowskiego magistratu.

- Dlatego projekt planu miejscowego obszaru „Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka”, przekazany do Rady Miasta Krakowa w celu uchwalenia, sporządzony w zgodności z obowiązującym studium, ma w większości charakter inwestycyjny. Należy wyjaśnić, że w trakcie głosowania nad zmianą studium, radni przegłosowali 17 poprawek do tego dokumentu, niemniej żadna z nich nie dotyczyła terenu w rejonie fortu Golikówka - kwituje Dariusz Nowak.

Kraków. Sprawdź, gdzie najtaniej kupisz mieszkanie, a gdzie ...

Intensywność zabudowy

Radni miejscy obecnej kadencji (studium zmieniane było za poprzedniej) chcieli zmniejszenia intensywności zabudowy w projekcie planu, tymczasem postulaty Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej były wręcz odwrotne. To wśród radnych budzi największe kontrowersje. Dodać należy, że Komisja została powołana jako organ doradczy przez prezydenta. Znajdują się w niej np. architekci. Na liście odnajdujemy Jana Janczykowskiego, byłego małopolskiego konserwatora zabytków. Jest też m.in. Borysław Czarakcziew, wiceprezes ds. zagranicznych Krajowej Rady Izby Architektów RP. Członków Komisji mianuje prezydent.

Oto jeden z jej postulatów: „należy zwiększyć (zgodnie z zapisami studium) intensywność zabudowy, nie tylko poprzez wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, ale również dopuszczenie wysokości budynków do 13 m (w zabudowie wielorodzinnej)”. Został uwzględniony.

Wśród radnych pojawiły się wątpliwości, czy aby na pewno Komisja jest bezstronna. I zadawali pytanie: czy nie zasiadają w niej osoby, które np. tworzą koncepcje inwestycji dla deweloperów? Urząd miasta rozwiewa wątpliwości: „Regulamin i zasady pracy MKUA nie przewidują możliwości uczestnictwa w jej posiedzeniach inwestorów i projektantów terenów objętych projektem planu”.

Tarnów. Plaga pijanych kierowców na ulicach miasta. Rekordzi...

„Piękne osiedle”

Tymczasem dziennikarzom „Gazety Krakowskiej” i Onetu jako pierwszym udało się poznać plany firmy Instal, która ma znaczną część gruntów, objętych planem miejscowym dla rejonu Golikówki. Prezes firmy odniósł się też do kontrowersji, jakie narosły wokół dokumentu oraz inwestycji.

Rozmowa z prezesem Instalu, Piotrem Juszczykiem:

Kilka lat temu wpłacił pan 25 tys. zł na kampanię prezydencką Jacka Majchrowskiego. Jakiś czas później urzędnicy przystąpili do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Golikówka, gdzie Instal ma większość terenów, na co zielone światło dali miejscy radni. Jeśli plan wejdzie w życie, będzie korzystny dla pana firmy: grunty rolne staną się budowlanymi. To może budzić kontrowersje.

Owszem, wpłaciłem pieniądze na kampanię prezydenta, bo go popieram. Ale z Golikówką nie miało to żadnego związku. Jeśli ktoś twierdzi, że w ten sposób zyskałem sobie przychylność Jacka Majchrowskiego i dlatego tworzony jest nowy plan, to pomawia mnie i kłamie. Już dużo wcześniej zacząłem skupować tam grunty rolne, bardzo ryzykując, gdyż nadal nie wiem, czy radni miejscy zgodzą się na zmianę przeznaczenia tych terenów na budowlane. Mogą bowiem nie uchwalić nowego planu. Ale mam szczęście w życiu: liczę, że tym razem również się uda, bo chcę stworzyć tam piękne osiedle. Poza tym urzędnicy przystąpili do sporządzenia nowego planu na wniosek radnych miejskich. Prezydent nie miał nic do tego.

Czyli nie zabiegał pan u nikogo, by powstał nowy plan dla rejonu Golikówki?

Nawet nie wiedziałbym wtedy, u kogo zabiegać. Musi pan zrozumieć jedno: wszystkie swoje plany opieram na dokumentach. Jest studium zagospodarowania przestrzennego, z którym wszystkie plany miejscowe muszą być zgodne. A przecież studium w rejonie Golikówki przewiduje właśnie zabudowę wielo- i jednorodzinną. Obecny plan jest niezgodny ze studium. Trzeba go zmienić.

Niezwykły dom powstaje pod Krakowem. Surrealistyczna "Latają...

Instal składał uwagi do planu...

Tak, ale wszystkie zostały odrzucone. To też pokazuje, że miasto wcale nie jest nam przychylne przy tym planie miejscowym. Uwagi dotyczyły między innymi układu drogowego, który w naszym zamyśle w niektórych miejscach mógłby przebiegać inaczej, aby wyjazd i wjazd na przyszłe osiedle był jak najlepszy. Ale i tak uważam, że mieszkańcy będą mogli sprawnie poruszać się po tym terenie samochodami. Z resztą blisko jest też do tramwaju, w kilkanaście minut będzie można dojechać do centrum miasta.

Jaka jest wizja?

Na większości z terenów spółki, jakie obejmuje nowy plan, powstaną budynki - wysokie maksymalnie na 13 metrów oraz domy jednorodzinne. Drogi i zieleń będą stanowić ok. 30 proc. całości osiedla. Nie będzie to osiedle typu Avia czy Kliny, z których trudno jest wyjechać, blok jest jeden obok drugiego, a zieleni jak na lekarstwo. Proszę mi uwierzyć: koncepcja osiedla w rejonie Golikówki jest naprawdę bardzo dobra z punktu widzenia mieszkańca. Mniej z punktu widzenia ekonomicznego mojej firmy. Bo przepisy, jeśli wejdą w życie, dają większe możliwości - postawienia większej liczby budynków itp. Ale nie chcę, aby później ktoś powiedział: patrzcie, jakie to brzydkie.

Instal to krakowska firma. Czuje pan większą odpowiedzialność za otaczającą pana przestrzeń, tak mamy to rozumieć?

Oczywiście. Przylgnęła do mnie łatka dewelopera. Ale to nieprawda. Moja firma działa od 70 lat, a ja 25 lat jestem jej prezesem. Działamy dla szpitali, elektrowni, elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków. Tworzymy dla nich różnego rodzaju instalacje. W Krakowie otworzyliśmy w forcie Muzeum I Wojny Światowej. Działamy społecznie. Działalność deweloperska to tylko dodatek. Wracając do Golikówki: wiecie panowie, dlaczego wokół tych terenów tak dużo szumu? Bo chodzi o kilkadziesiąt hektarów, czyli duży teren. Skupowaliśmy grunty rolne też w innych częściach miasta. Budowaliśmy już w Krakowie osiedla, np. przy ulicy Ślicznej. Czy ktoś się tym interesował? Nie. Z Golikówką byłoby tak samo, gdyby chodziło o mniejszy teren.

Kiedy pierwsi mieszkańcy wprowadzą się na osiedle w rejonie Golikówki?

Jeśli plan zostanie przegłosowany przez radnych, to w ciągu czterech lat. Oczywiście osiedle będzie powstawać etapami, bo nie mamy na tyle pieniędzy, by wybudować całość od razu. Docelowo zamieszkać tam będzie mogło 3, może 4 tys. mieszkańców.

Co by pan powiedział radnym, którzy mają wątpliwości co do planu miejscowego?

Bardzo bym chciał, żeby plan został przegłosowany. Aby wszedł w życie. To duża szansa dla rozwoju Rybitw. Jest przecież plan stworzenia w tych okolicach nowej dzielnicy. Osiedle, które chcemy wybudować, idealnie wpisuje się w tę strategię. Nie wymyślamy czegoś z kosmosu.

A jeśli plan nie przejdzie?

Tak jak powiedziałem na wstępie, studium przewiduje tam grunty budowlane. Zatem obecny plan nie jest zgodny z prawem, o czym też już mówiłem. Trzeba go dostosować do obecnych przepisów. Jeśli tak się nie stanie, moja firma zostanie narażona na straty. A wtedy sprawa skończy się w sądzie. Będę walczył o osiedle i plany mojej firmy. Wszystko robimy zgodnie z prawem. Nie rozumiem szumu wokół tej inwestycji, planu zagospodarowania. Szum robią osoby, które nie znają tematu od podszewki. I ci, przez których przemawia zazdrość.

Kraków. Nowe osiedle komunalne na Ruczaju już gotowe. Pięć k...

Czytaj także

Wideo

Komentarze 11

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Karol

Dość betonowania centrum miasta i zabudowywania każdego wolnego miejsca !

Cały pas po prawej stronie Wisły od Golikówki po IV obwodnicę miasta powinien być przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Jednak powinien powstać plan zagospodarowania tego terenu, a zabudowa prowadzona według norm przyjętych w PRL. Deweloper powinien w swoich planach uwzględnić tereny zielone, w uzgodnieniu z Wydziałem architektury wyznaczyć miejsca na żłobki, przedszkola, szkoły, parkingi, oraz budowę dróg dojazdowych dla pojazdów Straży Pożarnej i pojazdów technicznych bez ingerencji w dotychczasowy układ komunikacyjny dróg osiedlowych takich jak np. obecna ul. Golikówka. To powinny być osiedla, a nie ludzkie getta ,gdzie na niewielkiej przestrzeni zostanie upchnięte tysiące ludzi zaglądających sobie w okna tak jak na Radzikowskiego czy Słomczyńskiego.

W
Wolny obywatel
16 września, 13:17, grzeg:

"Kontrowersje budzi również fakt, że prezes firmy Instal, Piotr Juszczyk, w 2014 roku wpłacił ponad 25 tysięcy złotych na kampanię wyborczą prezydenta Jacka Majchrowskiego."

Ja nigdy nie wpłaciłem ani złotówki, ale w pełni zgadzam się z p. Juszczykiem. Jest wolnym obywatelem, jak my, a zatem miał prawo to uczynić i nikomu nic do tego.

Jak "nikomu nic do tego"? Juszczyk ma prawo wpłacać - a ja mam prawo interpretować "gesty" Juszczyka. Kto mi zabroni?

:]
16 września, 09:42, Kim Yaro:

Od dawna wiemy jakie Majcher ma poglądy na betonowanie miasta. Za to jak się w nim "komunikacyjne"żyje, w dużej mierze jest jego zasługą.. Współczuć rozumu należy jedynie tym, którzy głosują na niego od lat..

O, ale oni teraz nam tę komunikację usprawniają, przeznaczając coraz więcej pasów na ścieżki rowerowe i wprowadzając rozległe "Strefy 30". Komunikacja będzie, ze hej!

C
Czas się kończy, niestety

"To duża szansa dla rozwoju Rybitw" - facet, ale kto cię o tę "szansę" prosi? Czy może ludzie mieszkający w tamtejszej okolicy głównie w domkach zatęsknili za sąsiedztwem blokowisk a' la Ruczaj? :D

Starczy jadąc Lipską od skrzyżowania z Saską rozglądać się na lewo i prawo aby mieć zgrubny obraz, co planuje ten Instal na (na razie jeszcze) spokojnych Rybitwach... wygląda na to, że dni tego spokoju są już policzone.

G
Gość

No to wiadomo dlaczego Majchrowski chce za wszelka cenę budowac tramwaj na Rybitwy i Przewóz

g
grzeg

"Kontrowersje budzi również fakt, że prezes firmy Instal, Piotr Juszczyk, w 2014 roku wpłacił ponad 25 tysięcy złotych na kampanię wyborczą prezydenta Jacka Majchrowskiego."

Ja nigdy nie wpłaciłem ani złotówki, ale w pełni zgadzam się z p. Juszczykiem. Jest wolnym obywatelem, jak my, a zatem miał prawo to uczynić i nikomu nic do tego.

p
persian

to co KTOŚ robi z tym miastem od lat to istna zgroza, kretyński niekontrolowany rozwój no i wreszcie zwężenia ulic imostów to cuda na skalę europejską!!!!

E
Ehh

To już nie te czasy, kiedy POPARCIE wyraza się w kopercie. Od Nobla z milionem nagrody, poprzez napisanie i kupienie praw autorskich do książki, zatrudnienie jako doradcy doradcy, załatwienie dobrze płatnej posady po[wulgaryzm]kowi itd.Sa jeszcze tradycjonalisci jak Slawomir N.,ale tez nowe, innowacyjne rozwiązania jak....wyslanie konserw na Białoruś w dowód...POPARCIA.

K
Kim Yaro

Od dawna wiemy jakie Majcher ma poglądy na betonowanie miasta. Za to jak się w nim "komunikacyjne"żyje, w dużej mierze jest jego zasługą.. Współczuć rozumu należy jedynie tym, którzy głosują na niego od lat..

Z
Zbigniew Rusek

Precz z deweloperami!!! Kraków już jest za duży, jest pustynią betonowa, więc dalsze betonowanie to kretyństwo! Wszyscy deweloperzy powinni dostać tzw. wilczy bilet. Miasto też powinno się skurczyć pod względem powierzchni (wschodnie granice przesunąć na zachód) i wtedy nie będzie takiego rozlewu betonowej pustyni. Kraków nie może bez końca się rozrastać!!!

G
Gość

wincej betonu! wincej! betonować, zalewać wszystkie tereny betonem! wincej przyjezdnych, wincej aut! dawać, dawać!

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3