Nasza Loteria

Kraków. Tyle czekaliśmy na budowę tunelu, a tu Opolska znów w remoncie

Piotr Rąpalski
Piotr Rąpalski
Wideo
od 16 lat
Trwa remont ulicy Opolskiej, wymiana nawierzchni. Nie jest jeszcze bardzo dokuczliwy dla kierowców, ale będzie gorzej jak drogowcy wezmą się na serio za zdzieranie i lanie nowego asfaltu. Dla jeżdżących codziennie Opolską to kolejne utrapienie. Przypomnijmy, że ulica była rozkopana w czasie budowy linii tramwaju do Górki Narodowej oraz tunelu na ciągu Opolskiej. Inwestycje się już skończyły, a arteria dalej rozkopana.

Remont fragmentu Opolskiej

Jeszcze w tym roku, nową nawierzchnię zyska fragment jezdni ul. Opolskiej – od Pleszowskiej do Prądnickiej, strona południowa, kierunek Nowa Huta (Dzielnica IV – Prądnik Biały). W związku z remontem pojawiły się zmiany w organizacji ruchu.

W środę, 13 września drogowcy rozpoczęli prace na ul. Opolskiej od remontu zatoki przystankowej – Pleszowska 01. Przystanek został przeniesiony o ok. 100 m, występują lokalne zwężenia jezdni. Roboty przy zatoce trwają. Następnie ekipy przystąpią do wymiany nawierzchni. I ma się to stać na dniach, z początkiem października. Będą zawężenia jezdni do dwóch a nawet jednego pasa ruchu.

Planowane zakończenie remontu tego odcinka w grudniu br., a jego koszt to ok. 740 tys. zł.

Przed nami też remont kolejnego odcinka ul. Opolskiej – od al. 29 Listopada do Prądnickiej (w obu kierunkach). Drogowcy na razie nie zdradzają szczegółów.

Koniec robót, linie nr 113 i 222 wracają na stałe trasy

Kończą się roboty związane z budową kanalizacji na ul. Na Załęczu w Krakowie oraz przebudową rynku w Słomnikach. W związku z tym już od najbliższego poniedziałku, 2 października, na swoje stałe trasy powrócą linie nr 113 i 222.

Linia nr 113 kursuje na trasie „Czyżyny Dworzec” – „EC Łęg”, a linia nr 222 na trasie „Czyżyny Dworzec” – „Słomniki Osiedle”.

Rozkłady jazdy zostaną zmienione.

Bieżące roboty drogowe w dzielnicach

Dzielnica I – Stare Miasto

Prace ZDMK

Na ul. Jagiellońskiej – na odcinku od Szewskiej do Szczepańskiej, trwają prace obejmujące wymianę nawierzchni chodników i jezdni (wraz z przebudową infrastruktury podziemnej: wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej). Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec października br.

Dzielnica II – Grzegórzki

Pozostałe roboty

Na ul. Sądowej, na odcinku od ul. Kordylewskiego do ul. Szafera, Polska Spółka Gazownictwa prowadzi prace związane z budową sieci gazowej wraz z przyłączami. W dniach 2-6.10.2023 r. ulica zostanie zamknięta. W pozostałym okresie prac obowiązuje połówkowe zawężenie jezdni, z utrzymanym ruchem dwukierunkowym.

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

Prace ZDMK

W rejonie przystanku tramwajowego “Marchołta” (po zachodniej stronie ul. Bohomolca) trwa inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) polegająca na budowie drogi wewnętrznej o długości ok. 110 m wraz z włączeniem do ul. Bohomolca oraz przebudową pasa drogowego ul. Bohomolca w zakresie korekty (wydłużenia) istniejącej wyspy separującej. Wjazd na teren inwestycji przez ul. Krzesławicką. W związku z robotami zmiany dla pieszych (zawężenie chodnika) oraz możliwe lokalne zmiany dla kierowców spowodowane wjazdem/wyjazdem z budowy.

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Od czwartku, 5 października, zostaną wprowadzone kolejne zmiany w czasowej organizacji ruchu. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni będą dotyczyły rejonu ronda Polsadu. Szczegółowe informacje na temat zmian w organizacji ruchu dostępne w artykule.

Na ul. Pięknej trwa remont nawierzchni – ulica została całkowicie zamknięta. Roboty potrwają do 06.10.2023 r.

Pozostałe roboty

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada. Informacje na temat prowadzonej inwestycji i związanych z nią zmian w organizacji ruchu dostępne na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Dzielnica IV – Prądnik Biały

Prace ZDMK

Na ul. Opolskiej trwa remont zatoki przystankowej – Pleszowska 01. W związku z pracami zmianie uległa lokalizacja przystanku. Dodatkowo kierowcy spodziewać się mogą lokalnych zawężeń. Roboty przy zatoce potrwają ok. 3 tygodnie. Następnie ekipy przystąpią do wymiany nawierzchni. Planowane zakończenie remontu tego odcinka w grudniu br.

Trwa rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej – szczegóły w komunikacie.

Na ul. Glogera, w rejonie budynków nr 2-5, trwa inwestycja realizowana przez dewelopera w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in.: budowę fragmentu chodnika po stronie inwestycji kubaturowej oraz po stronie przeciwnej (na długości ok. 140 m) wraz z budową przejścia dla pieszych z wyspą azylu oraz dedykowanym oświetleniem i odwodnieniem. W pierwszej kolejności wykonywane jest poszerzenie ulicy wraz z budową chodnika po stronie wschodniej. W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zawężenie ulicy, ruch sterowny przez osobę uprawnioną, ograniczenie prędkości do 40 km/h. Planowany termin zakończenia całego zadania to pierwsza połowa stycznia 2024 r.

Pozostałe roboty

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej oraz rozbudowuje al. 29 Listopada. Informacje na temat prowadzonych inwestycji dostępne stronie ZIM.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52.

Na ul. Skotnica, Wodociągi Miasta Krakowa wykonują sieć kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje odcinek od nr 14 do końca ulicy. Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta (awaryjny dojazd do posesji zachowany). Prace zakończą się w pierwszym tygodniu listopada br.

Dzielnica V – Krowodrza

Prace ZDMK

Od 02.08.2023 r. na ul. Gramatyka, na odcinku od ul. Lea do końca ulicy, trwa remont jezdni, chodnika oraz zatoki parkingowej po stronie numerów parzystych. Aktualnie realizowane są prace na chodniku i zatoce parkingowej. W związku z tym wprowadzony został zakaz zatrzymywania się, możliwe również lokalne zawężenia ulicy. Na czas prac brukarskich piesi skierowani zostali na chodnik po drugiej stronie ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 620 tys. zł. Prace potrwają do połowy listopada br.

16.08.2023 r. ruszył remont ul. Kujawskiej, na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do al. Grottgera. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie. Na czas robót piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy. Dodatkowo możliwe lokalne zawężenia jezdni. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 715 tys. zł. Remont potrwa do połowy listopada br.

Od 16.08.2023 r. na ul. Zbrojów trwa remont jezdni i chodnika na końcowym jej odcinku. W pierwszej kolejności prace brukarskie, a wraz z nimi miejscowe zawężenia ulicy. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 110 tys. zł. Prace potrwają do połowy listopada br.

Na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, w rejonie posesji nr 10, trwa remont pobocza. Podczas prac lokalne zawężenia jezdni. Prace potrwają do połowy przyszłego tygodnia.

Dzielnica VI – Bronowice

W piątek, 15.09.2023 r. ruszyła przebudowa ul. Kazimierza Wierzyńskiego, na odcinku ok. 200 m, od ul. Balickiej do ul. prof. S. Myczkowskiego. Podczas pierwszego etapu prac obowiązuje połówkowe zamknięcie południowej strony ul. K. Wierzyńskiego, na odcinku od ul. Wapiennik do wjazdu do szkoły podstawowej, przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego (w kierunku ul. Balickiej). Dla kierowców przygotowano trasę alternatywną poprowadzoną ulicami: Balicką, Majora Łupaszki. Szczegóły w komunikacie.

Od 18.09.2023 r. na ul. Zakliki z Mydlnik, w rejonie posesji nr 10-14, trwa budowa obustronnego chodnika wraz z przejściem dla pieszych. Podczas prac zawężenie jezdni. W razie potrzeby ruch kierowany będzie przez osobę uprawnioną. Prace potrwają do połowy grudnia br.

Dzielnica VII – Zwierzyniec

Prace ZDMK

Trwa remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo, dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. W nocy z 24 na 25 września br. wprowadzona została nowa organizacja ruchu – ekipy przeniosły się na drugą połowę obiektu (od strony Wawelu). Szczegóły w komunikacie.

Na ul. Księcia Józefa trwa budowa dwóch kolejnych odcinków dróg dla rowerów: od klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim (zajęcie buspasa, skierowanie pieszych na chodnik po drugiej stronie ulicy) oraz od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (trwa budowa kanalizacji deszczowej – w rejonie ul. Benedyktowicza wprowadzone zostało zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, ruch kierowany jest przez uprawnione do tego osoby). Planowany termin zakończenia obu robót to koniec października br.

Od 28.08.2023 r. na ul. Kasztanowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Junacką w kierunku wschodnim, trwają prace polegające na remoncie chodnika. Podczas robót lokalne zawężenia ulicy. Planowany termin zakończenia prac to koniec października br. Zadanie Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko… realizowane jest w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Pozostałe roboty

Na ul. Bodziszkowej (na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do końca ulicy) Wodociągi Miasta Krakowa realizują przebudowę sieci wodociągowej. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie jezdni. Prace potrwają do końca października 2023 r.

Z kolei na ul. Bolesława Prusa w związku z realizacją przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 39 planowane jest zamknięcie fragmentu tej ulicy na odcinku od al. Focha do ul. Wyczółkowskiego. Prace będą realizowane od poniedziałku, 2 października do połowy miesiąca.

Dzielnica VIII – Dębniki

Prace ZDMK

Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny prowadzi inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada br.

Od 05.06.2023 r. do 30.09.2023 r. na ul. Praskiej (bocznej), na odcinku między budynkami nr 51-67 (w rejonie Klubu Sportowego Tramwaj) trwa remont jezdni, chodników oraz miejsc postojowych. W związku z robotami – zwężenia jezdni, zakaz parkowania. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 980 tys. zł.

Na ul. Bunscha, na odcinku między budynkami 14-22, trwają prace polegające na budowie odcinka drogi serwisowej wraz z przebudową dwóch istniejących zjazdów i budową infrastruktury technicznej (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania się w rejonie zjazdu na posesję nr 20 oraz czasowe zajęcie jezdni na drodze dojazdowej do osiedla. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa grudnia br.

Na ul. Sodowej, na odcinku od ul. Harasymowicza do ul. Prylińskiego, trwa remont chodnika. Prace prowadzone z jezdni, możliwe miejscowe zawężenia. remont potrwa do końca października br.

Od 19.09.2023 r. na ulicach Wapowskiego (na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Hollendra) oraz Zientary (ul. Chlebicznej do ul. Topografów) realizowany jest remont nawierzchni jezdni. Na czas prac wprowadzony został ruch wahadłowy, kierowany ręcznie przez uprawnionego pracownika. Prace potrwają do 6.10.2023 r.

Pozostałe roboty

W związku z pracami Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Stępice – od 02.10.2023 r. do 31.01.2024 r. droga będzie zamknięta dla ruchu. Dojazd do posesji będzie zapewniony.

Dzielnica X – Swoszowice

Od 20.09.2023 r. na ul. Kierzkowskiego, od ul. Kustronia w kierunku ul. Armii “Kraków” trwa remont nawierzchni. W związku z pracami wprowadzony został ruch wahadłowy kierowany ręcznie przez uprawnionego pracownika. Prace potrwają do końca września br.

W dniu 26.09.2023 r. na ul. Homolacsa, w rejonie posesji nr 54E (boczny sięgacz) rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie odcinka drogi z tłucznia (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Na czas prac ulica została całkowicie zamknięta (brak zmian ze względu na brak przyległych nieruchomości). Prace potrwają do 5.10.2023 r.

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

Prace ZDMK

Od 16.08.2023 r. trwa przebudowa fragmentu ul. Białoruskiej na odcinku długości ok. 135 m, od skrzyżowania z ul. Malborską w kierunku ul. Nowosądeckiej. W czasie robót obowiązuje zamknięcie ul. Białoruskiej na długości powadzonych prac (objazd ulicami: Malborska, Trybuny Ludów), zakaz zatrzymywania się, ruch pieszych jedną stroną ulicy (po istniejącym chodniku). Roboty drogowe realizowane są przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej oraz opadowej, budowę nowych chodników, zjazdów oraz miejsc postojowych, modernizację nawierzchni jezdni. Na realizację całego zadania wykonawca ma czas do końca stycznia 2024 r.

W dniu 20.09.2023 rozpoczął się remont ul. Madera (cała ulica). W ramach prac ulica zyska nową nawierzchnie – bitumiczną. Wyremontowany zostanie również wjazd z ul. Tarnobrzeskiej. Na czas prac ulica została zamknięta dla ruchu ogólnego (dojazd do posesji po każdej roboczodniówce zapewniony). Prace potrwają ok. 2 tygodnie.

Na 02.10.2023 r. drogowcy zaplanowali początek prac na ul. Aleksandra Kotsisa. Wyremontują tam chodnik po prawej stronie od ul. Sebastiana Klonowica. Jednocześnie realizowane będą prace związane z gazociągiem. Roboty będą prowadzone z jezdni, która będzie lokalnie zawężana, potrwają do końca października br.

Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim

Prace ZDMK

Od 28.08.2023 r. na ul. Badurskiego trwa inwestycja realizowana przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika na trzech odcinkach (pierwszy w rejonie skrzyżowania z ul. Kostaneckiego – po stronie budynku nr 4A na ul. Obronnej; drugi – od wysokości budynku nr 63 na ul. Mokrej do Akademików UJ – po stronie terenów UJ; trzeci od wjazdu na teren prowadzonej budowy do Akademików UJ) z odwodnieniem i oświetleniem i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu. Podczas robót lokalne zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia zadania to druga połowa listopada br.

Od 31.08.2023 r. na ul. Popiełuszki, na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Korepty, trwa remont ulicy. W pierwszej kolejności realizowane były prace brukarskie (przejście pieszych wydzielonym korytarzem, zawężenie ulicy). Obecnie drogowcy przystąpili do robót bitumicznych (wymiana nawierzchni jezdni). W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Ulica na remontowanym odcinku jest zamykana dla ruchu w godz. 20.00 – 6.00. W ciągu dnia – przejezdność zachowana. Prace w zakresie układania nowej nawierzchni powinny potrwać do końca tygodnia, później finalizowane będą jeszcze prace brukarskie. Zakończenie zadania przewidziane jest na pierwszą połowę października br. Remont realizowany jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 650 tys. zł.

Dzielnica XIII – Podgórze

Prace ZDMK

W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w trakcie robót – sterowany ręcznie, później za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do lutego 2024 r.

Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zamknięty dla ruchu został odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD. Od 26.06.2023 r. prace przeniosły się w rejon skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Lasówka – ulica została zawężona. Roboty potrwają do końca br.

24.08.2023 r. na ul. Żołnierskiej rozpoczęła się inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 u.d.p.) polegająca na: budowie chodnika po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od ul. Goszczyńskiego do istniejącego chodnika w ul. Kaczej, odcinkowego wykonania chodnika i odcinkowego utwardzenia pobocza po stronie wschodniej ulicy w celu przeprowadzenia pieszych w rejonie ulic: Żeńców i Źródlanej oraz niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej. Chodnik oddzielony zostanie od jezdni pasem zieleni, w którym przewiduje się wykonanie muldy chłonnej. Podczas prac zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia robót to druga połowa listopada br.

W dniach 02.10.2023 – 15.12.2023 r. na ul. Turowicza (wiadukt) budowana będzie palisada oraz chodnik. Na potrzeby tych prac wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu – czasowe zajęcie fragmentu jezdni oraz chodnika, poprowadzenie ruchu pieszego specjalnie wydzielonym korytarzem na jezdni (na pasie włączenia), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h.

W związku z budową chodnika oraz zjazdu na ul. W. Heltmana w rejonie skrzyżowania z ul. H. Kamieńskiego ulica na wysokości prac zostanie zawężona. Powstanie chodnik na długości ok. 40 mb od skrzyżowania z ul. H. Kamieńskiego. Roboty realizowane będą od poniedziałku, 9 października 2023 r. i potrwają do końca miesiąca.

Pozostałe roboty

Na ul. Żołnierskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Batki, Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace polegające na wykonaniu kolektora ogólnospławnego. Podczas robót zmiany w organizacji ruchu: całkowite zamknięcie jezdni, wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Żołnierskiej, od ul. Batki do ul. Kaczej. Osoby korzystające z samochodu, które chcą dojechać do ul. Batki powinny korzystać z trasy objazdowej ulicami: Żołnierska, Kacza, Łanowa. Zakończenie prac planowane na koniec września br.

Dzielnica XIV – Czyżyny

Prace ZDMK

Trwają prace związane z budową drogi dojazdowej do Cogiteonu – objęte nadzorem archeologa. Aktualnie roboty prowadzone są na terenie zielonym w rejonie pasa startowego Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz ul. Stella-Sawickiego – miejscowe wygrodzenia.

Trwa przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Szczegóły w komunikacie.

24.08.2023 r. rozpoczęły się prace polegające na przebudowie połączenia ulic Ciepłowniczej i Do Wisły na fragmencie ok. 30 mb oraz rozbudowie ul. Do Wisły na odcinku ok. 40 mb wraz z wykonaniem odwodnienia, niezbędną przebudową infrastruktury technicznej oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). W trakcie prac wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu: wygrodzenie chodnika wzdłuż ul. Ciepłowniczej, w razie potrzeby kierowanie ruchem przez uprawnionego pracownika, zakaz wjazdu w ul. Do Wisły (z wyłączeniem mieszkańców). Zakończenie prac – koniec października br.

Na ul. Stanisławy Wysockiej zrealizowane zostały zasadnicze prace nawierzchniowe. Drogowcom pozostały ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe, które potrwają jeszcze do przyszłego tygodnia.

Pozostałe prace
W dniach 2-10.10.2023 r. na ul. Dolnej w rejonie budynku nr 8 realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Na czas prac wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie ulicy w rejonie prowadzonych prac, objazd ulicami: Strumyk, Dolnomłyńską, Wysockiej.

Dzielnica XV – Mistrzejowice

Prace ZDMK

We wtorek, 12.09.2023 r. ruszył remont jezdni oraz miejsc postojowych na bocznym sięgaczu ul. Popielidów, prowadzącym do budynków 31-32 na os. Piastów. Na czas robót wprowadzony został zakaz parkowania, początkowo także zawężenia jezdni. Zakończenie prac – druga połowa października. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Modernizacji Dróg, a jego koszt to ok. 600 tys. zł.

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Pozostałe roboty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52.

Dzielnica XVI – Bieńczyce

Prace ZDMK

Od 16.08.2023 r. na ul. Bulwarowej (bocznej) trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika, miejsc parkingowych, poszerzenie jezdni, przebudowę włączenia drogi wewnętrznej do drogi publicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przełożeniem kolidującego uzbrojenia. W pierwszej kolejności realizowane są roboty brukarskie, zmiany głównie dla mieszkańców pobliskich budynków (zawężenia jezdni).

Od 20.09.2023 r. na os. Albertyńskim realizowany jest remont nawierzchni bocznych sięgaczów prowadzących do budynków nr 27 i 31. Podczas prac obowiązuje zakaz parkowania. Roboty potrwają do 20.10.2023 r.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Prace ZDMK

Od 17.07.2023 r. na ul. Darwina, od posesji nr 64B (u zbiegu drogi wewnętrznej i drogi publicznej) do posesji nr 47GF realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi wewnętrznej (wykonanie nawierzchni asfaltowej), przebudowę włączenia do drogi publicznej polegającą na wykonaniu jezdni o szer. 5 m wraz z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m, przełożenie infrastruktury technicznej oraz budowę oświetlenia. Początkowo lokalne zawężenia (dojazd do posesji zlokalizowanych przy drodze wew. od ul. Stefczyka). Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.

Na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, rozpoczęła się inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych obejmująca swym zakresem przebudowę układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową. W poniedziałek, 25.09.2023 r. rozpocznie się korytowanie wraz z przygotowaniem konstrukcji nawierzchni na odcinku długości ok. 190 m, licząc od wjazdu do garaży w kierunku ul. Kocmyrzowskiej. Podczas prac ruch wahadłowy – w dzień sterowny ręcznie przez uprawnionego pracownika, nocami za pomocą sygnalizacji świetlnej. W związku z pracami – ze względu na zamknięcie pętli Zesławice – wprowadzone również zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego.

W środę, 04.10.2023 r. na ul. Sulisława, na odcinku od posesji nr 20 do nr 26, rozpocznie się remont nawierzchni jezdni. Na czas prac ulica zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego, dojazd do posesji w miarę możliwości zachowany. Remont zakończy się w połowie października br.

Pozostałe roboty

Na ul. Jaskrowej, w rejonie posesji nr 5-9, Wodociągi Miasta Krakowa przystąpiły do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej. Podczas prac obowiązuje połówkowe zawężenie ulicy. W razie konieczności ruch kierowany jest przez osobę uprawnioną. Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza połowa października br.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta

Prace ZDMK

W rejonie budynku nr 8, na os. Spółdzielczym trwa budowa miejsc parkingowych (lokalne zawężenia). Planowany termin zakończenia zadania to 20.11.2023 r.

Na ul. Bardosa, na odcinku od nr 5 do nr 20, realizowana jest inwestycja prowadzona przez inwestora prywatnego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zadanie obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku ok. 130 m, po stronie inwestycji kubaturowej (tj. po stronie numerów parzystych) oraz wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej miejscowym poszerzeniem. W pierwszej kolejności realizowana będzie budowa chodnika (miejscowe zawężenia ulicy). Planowany termin zakończenia zadania to koniec stycznia 2024 r.

Od 20.09.2023 r. na os. Centrum B (na długości budynków nr 1 i 10) oraz na os. Kolorowym (na odcinku od ul. Jana Pawła II do budynku nr 20), realizowany jest remont nawierzchni jezdni. Podczas robót obowiązują czasowe wyłączenia z ruchu odcinków objętych pracami. Planowany termin zakończenia obu zadań to pierwszy tydzień października br. Prace realizowane są w ramach Programu Modernizacji Dróg, a ich koszt to kolejno ok. 310 tys. zł oraz ok. 440 tys. zł.

Pozostałe roboty

Na ul. Brzeskiej, na odcinku od ul. Igołomskiej do ul. Wiązowej, Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej. W dniach, 09-13.10.2023 r. obowiązywać będzie połówkowe zawężenie jezdni (ręczne kierowanie ruchem), ruch pieszych drugą stroną ulicy.

Czy Polacy boją się Legionelli? - sonda

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska