Szlaki Papieskie w Małopolsce (cz. 5). Beskid Wyspowy

Urszula J. Własiuk
Gorce.  Szałasowy  Ołtarz  na Polanie Filasowej pod szczytem Turbacza
Gorce. Szałasowy Ołtarz na Polanie Filasowej pod szczytem Turbacza Fot. Tadeusz Własiuk
W krainie Zagórzan i Lachów Limanowskich. Beskid Wyspowy otaczają od południa Gorce - naturalną granicą między Gorcami a Beskidem Wyspowym jest rzeka Kamienica; od północy Pogórze Wielickie, od wschodu granicę z Beskidem Sądeckim i Pogórzem Rożnowskim wyznacza Dunajec, od zachodu sąsiaduje z Beskidem Średnim (Makowskim) - granicę od Rabki do Myślenic wyznacza Raba i potok Krzczonówka. Charakterystyczne dla Beskidu Wyspowego są pojedyncze wzniesienia, położone blisko siebie, „wyspowo”, oddzielone głębokimi dolinami potoków. Wzdłuż rzek biegną malownicze beskidzkie drogi - dawne trakty komunikacyjne.

Często wznoszą się na przełęcze, które są doskonałymi punktami widokowymi, np. Przysłop (752 m n.p.m.) nad Rzekami, Gruszowiec (683 m n.p.m.), Glisne (634 m n.p.m.) nad Mszaną Dolną, Widoma (535 m n.p.m.) na trasie Limanowa- Bochnia.

Najwyższe szczyty Beskidu Wyspowego to: Mogielnica (Mogielica) (1170 m n.p.m.), Ćwilin (1072 m n.p.m.), Jasień (1062 m n.p.m.), Modyń (1029 m n.p.m.), Luboń Wielki (1022 m n.p.m.), Śnieżnica (1006 m n.p.m.), Strzebel (976 m n.p.m.), Lubogoszcz (968 m n.p.m.), Łopień (951 m n.p.m.), Jaworz (921 m n.p.m.) i Sałasz (909 m n.p.m.).

Przyjazny, łagodny klimat sprzyja wypoczynkowi i turystyce, zalecany jest dzieciom i osobom starszym. Dużo tu lasów - dominuje świerk i buk, często występują jodły, modrzewie, sosny i brzozy.

W górach Beskidu Wyspowego rozgrywało się wiele ważnych wydarzeń historycznych i walk o niepodległość Polski. W czasie I wojny światowej wojska zaborców rosyjskich, austriackich i niemieckich starły się w wielkiej bitwie pod Limanową. Wiele cmentarzy wojennych z tamtego okresu rozsianych jest na Ziemi Limanowskiej, m.in. na Jabłońcu, Golcowie, w Męcinie i Kasinie Wielkiej. Krwawo rozpoczął się wrzesień 1939 roku. W okolicy Skomielnej Białej, z Niemcami wkraczającymi do Polski przez Orawę, walczyła od pierwszego dnia wojny 10. Brygada Kawalerii Pancernej pod dowództwem płk. Stanisława Maczka. Dziesięciokrotna przewaga wroga zmusiła wojsko polskie do odwrotu. Przez całą wojnę na terenie Beskidu Wyspowego działał silny ruch oporu, głównie partyzantka Armii Krajowej. Odpowiedzią Niemców były częste akcje pacyfikacyjne, rozstrzeliwanie ludności cywilnej. Koniec wojny nie oznaczał kresu walki o niepodległość Ojczyzny - pamięć Żołnierzy Niezłomnych, działających w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego, wiernych złożonej przysiędze żołnierskiej, nie godzących się na współpracę z władzą komunistyczną, była zacierana przez 60 lat. W obronie ostatnich ojczystych szańców walczyli i ginęli także w lasach Beskidu Wyspowego, Sądeckiego i w Gorcach.

Pomniki upamiętniające wydarzenia z przeszłości spotykamy często na szlakach Beskidu Wyspowego, np. w Mordarce, Krasnem Lasocicach, Jodłowniku, Szczyrzycu, Tymbarku, Kasinie Wielkiej i wielu innych miejscach.

Szlaki Papieskie w Beskidzie Wyspowym powstały równocześnie ze Szlakami Papieskimi w Gorcach. Obejmują, połączone przełęczami Gruszowiec i Przysłop, dwie rozległe górskie kotliny, w których centrum leżą miasta Mszana Dolna (archidiecezja krakowska) i Limanowa (diecezja tarnowska). Ukształtowanie terenu spowodowało podział Szlaków Papieskich w Beskidzie Wyspowym na „Zagórzańskie” (od Rabki Zdrój po Mszanę Dolną) i „Limanowskie” (okolice Limanowej).

Gorce.  Szałasowy  Ołtarz  na Polanie Filasowej pod szczytem Turbacza
Gorce. Szałasowy Ołtarz na Polanie Filasowej pod szczytem Turbacza Fot. Tadeusz Własiuk

SZLAK PAPIESKI „ZAGÓRZAŃSKI”
pod opieką św. Michała Archanioła, patrona miasta Mszana Dolna. Nazwa Szlaku pochodzi od grupy etnicznej górali Zagórzan, zamieszkujących ten rejon. Został wytyczony trasą, którą ks. Karol Wojtyła przeszedł z grupą młodej krakowskiej inteligencji 21-22 VI 1953 roku:

Rabka Zdrój - Zaryte - Luboń Wielki - Przełęcz Glisne - Strzebel (na szczycie łączy się ze Szlakiem Papieskim z Lubnia) - Kasinka Mała - Lubogoszcz (Ośrodek YMCA) - Kasina Wielka - Ośrodek Rekreacyjno-Rekolekcyjny na Śnieżnicy - Przełęcz Gruszowiec - Ćwilin - Kasina Wielka.

Lubień. Wieś letniskowa na pograniczu Beskidu Wyspowego i Makowskiego przy szosie „zakopiance”, głównym trakcie komunikacyjnym z Krakowa w Tatry. Biskup Karol Wojtyła, 8 V 1960 roku, konsekrował kościół w Lubniu; była to pierwsza taka posługa po otrzymaniu sakry biskupiej.

Luboń Wielki (1022 n.p.m.). Charakterystyczne okazałe wzniesienie Beskidu Wyspowego, między dolinami Raby i Potoku Tenczyńskiego, dobrze widoczne nawet z dużych odległości. Przez okoliczny lud zwane „Biernatka”. Schronisko im. Stanisława Dunin Borkowskiego jest do dzisiaj jedynym w Beskidzie Wyspowym; zbudowane przez PTT w latach 1929-1931. W czasie II wojny światowej na zalesionych, trudno dostępnych stokach Lubonia, miały swoje kryjówki oddziały 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Działalność partyzantów w rejonie Lubonia upamiętnia tablica z brązu zainstalowana na ścianie schroniska. Obok schroniska kapliczka Matki Bożej zbudowana w 2009 roku w miejscu dawnej, ustawionej w podziękowaniu za ocalenie schroniska przed zniszczeniem w czasie wojny. Poświęcił ją w 2012 roku kard. Stanisław Dziwisz.

Ksiądz Karol Wojtyła był na Luboniu kilka razy, w latach 50. XX wieku nocował w schronisku.

Lubogoszcz (967 m n.p.m.). Okazała, malownicza, gęsto zalesiona góra. Opływają ją potoki Kasinka i Węglówka oraz rzeka Raba. Dominuje nad Mszaną Dolną, Kasinką Małą i Kasiną Wielką. Na zachodnim stoku dwa stawy, zanikające w okresach długotrwałej suszy: Żabie Oko i Morskie Oko.

Na południowym stoku - dawny obóz YMCA, założony w 1925 roku, po 1945 roku zagarnięty przez PRL; obecnie Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz”.

Podczas wycieczki w 1953 roku, Ksiądz Wojtyła z młodzieżą nocował w Ośrodku, w zachowanym do dziś domku. Na Lubogoszczy był też w 1956 i 1973 roku. Na szczycie krzyż inspirowany krzyżem z przełęczy Passo Pardoi w Dolomitach włoskich; stoi w miejscu, gdzie zbiegają się granice trzech miejscowości: Mszany Dolnej, Kasiny Wielkiej i Kasinki Małej. Przywodzi wspomnienie górskich wycieczek i wakacji Papieża Polaka we Włoszech, w czasie pełnienia posługi na Stolicy Piotrowej.

Szlaki Papieskie w Małopolsce (cz. 5). Beskid Wyspowy

Kasina Wielka. Rozległa wieś letniskowa na stokach Śnieżnicy, Lubogoszczy i Dzielca. Znana z dobrze zagospodarowanego stoku narciarskiego. Z Kasiny pochodzi Justyna Kowalczyk - polska zawodniczka w sportach zimowych, zdobywczyni wielu prestiżowych nagród w bie- gach narciarskich.

W centrum wsi XVII-wieczny modrzewiowy kościół pw. Św. Marii Magdaleny. Z tego kościoła pochodzi obraz Matki Bożej zwanej Bocheńską - obecnie w nowym kościele, zbudowanym na kamieniu węgielnym poświęconym przez Jana Pawła II. W pobliżu kaplica „na Brzegu”; w ołtarzu otoczony czcią obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

W starym kościele Ksiądz Wojtyła odprawił Mszę św. w czasie wycieczki w 1953 roku. Odwiedził Kasinę z wizytacją kanoniczną w 1962 roku - modlił się wtedy również przy kaplicy „na Brzegu” i zaznaczył w sprawozdaniu rosnący kult.

Ośrodek Rekreacyjno-Rekolekcyjny na Śnieżnicy. Ośrodek Kolonijny Sodalicji Mariańskiej, utworzony przez ks. Józefa Winkowskiego w 1928 roku ze składek sodalisów i wiernych z całej Polski. Po wojnie zawłaszczony przez władze PRL, odzyskany przez Kościół w 1993 roku. Całoroczny Ośrodek Rekolekcyjno-Rekreacyjny na południowym stoku góry, starannie odbudowany i rozbudowany, jest dziś szeroko znany. Posiada 120 miejsc noclegowych i piękną kaplicę pw. Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu kopia łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej w wersji „Mirowskiej” - dar Jana Pawła II.

Gospodarzem Ośrodka i duszpasterzem jest ks. Jan Zając, nazywany „kapelanem leśnym”; jego zasługą, dziełem życia, jest obecny bardzo dobry stan tego ciekawego, górskiego zakątka, gdzie historia splata się z teraźniejszością.

Ksiądz Karol Wojtyła odwiedził Śnieżnicę na trasie wycieczki w 1953 roku, oraz w 1966 roku w czasie wizytacji dekanatu Mszana Dolna.

SZLAK PAPIESKI MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
prowadzi przez Łostówkę (kaplica Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, obsługiwana przez parafię w Mszanie Dolnej) i Łętowe (parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski). Trasę Mszana Dolna (od kapliczki Matki Bożej Niepokalanej, ul. Piłsudskiego) - drogą „pod Skałą” - Łostówkę (os. Wojtyczki, kaplica św. Barbary) - Ogorzałą - Ostrą - Łętowe - Kobylicę, zamyka kapliczka pod szczytem Jasienia na Polanie Skalne, poświęcona Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski. Stąd zejście do Rzek.

Mszana Dolna. Niewielkie miasto, położone malowniczo przy ujściu Słomki (Słonki) i Mszanki do Raby, w górskiej kotlinie między kulminacjami Strzebla, Śnieżnicy, Lubogoszczy i Ćwilina. W Mszanie krzyżują się ważne drogi komunikacyjne, prowadzące z Krakowa przez Limanową do Nowego Sącza, Rabki oraz do Szczawnicy przez Zabrzeż. Liczne szlaki turystyczne wiodą z Mszany w Beskid Wyspowy, Gorce i Beskid Makowski. Wybuch II wojny światowej przeszkodził rozwojowi Mszany jako uzdrowiska - takie nadzieje istniały w latach międzywojennych, gdy odkryto walory klimatyczne i letniskowe miejscowości.

Duże zasługi dla rozwoju Mszany mieli właściciele klucza Maria i Henryk h. Korwin Krasińscy. Należeli do Sodalicji Mariańskiej, byli fundatorami nowego kościoła w Mszanie, wspierali budowę ośrodka na Śnieżnicy. Rodzina była patriotyczna - dwaj synowie Hubert Antoni i Józef Andrzej byli lotnikami; w czasie wojny służyli w Anglii w RAF-ie. Jan Kazimierz wstąpił do zakonu benedyktynów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1936 roku na Wawelu, z rąk abp. Stefana Sapiehy; Mszę św. prymicyjną odprawił w Mszanie Dolnej. Pamiątką po Krasińskich jest dwór, zabrany rodzinie po wojnie - obecnie mieści się w nim Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły, resztki parku i rodzinne groby na cmentarzu.

W historię rodziny wplata się postać o. Maksymiliana Marii Kolbego, który był gościem w dworze. Teść córki Krasińskich - Marii Antoniny, książę Jan Drucki Lubecki, w 1927 roku ofiarował o. Maksymilianowi część parcelowanego terenu w Teresinie na założenie Niepokalanowa. Główna ulica w Mszanie nosi imię Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Kapliczki Matki Bożej Niepokalanej. Pamiątką kilkakrotnych pobytów i działalności o. Maksymiliana, który w Mszanie Dolnej rozdawał pierwsze legitymacje założonego przez siebie ruchu Rycerstwa Niepokalanej, są dwie kapliczki-figury Matki Bożej Niepokalanej. Jedna zachowała się przed dworem, opatrzona herbami Polski i Litwy oraz herbem Krasińskich (Ślepowron). Identyczną figurę, na skrzyżowaniu ul. Józefa Piłsudskiego z prowadzącą do kościoła ul. Św. Jana Pawła II, ufundował proboszcz mszański, bardzo zasłużony na wielu polach ks. Józef Stabrawa, więzień KL Auschwitz i KL Dachau, gdzie został zamordowany w 1942 roku.

Szlaki Papieskie w Małopolsce (cz. 5). Beskid Wyspowy

Przy tej kapliczce zwolnił samochód wiozący Jana Pawła II na uroczystość kanonizacji księżnej Kingi w Starym Sączu, 16 VI 1999 roku. Ojciec Święty błogosławił kapliczkę i widoczny stąd kościół parafialny. Zapewne wspomniał dzień 29 IX 1958 roku, gdy przyjechał tu wprost z Częstochowy, następnego dnia po otrzymaniu sakry biskupiej, z pierwszą posługą duszpasterską. Potem wielokrotnie odwiedzał parafię w Mszanie Dolnej jako metropolita.

Kapliczka Matki Bożej „na Podlesiu” w Mszanie Dolnej. Duża, murowana z polnych kamieni kapliczka-świątynka stoi przy odgałęzieniu ul. Leśnej, prowadzącej na Lubogoszcz. Kapliczkę postawił na swoim gruncie, w roku 1827, Jakub Pajda z córką Agnieszką. On też umieścił na ścianie frontowej tabliczkę o oryginalnej, refleksyjnej treści: „Kapliczka Górska Sercu Górala Bliska”. Przy tej kapliczce 18 V 1962 roku bp Karol Wojtyła modlił się z mieszkańcami Podlesia w czasie wizytacji dekanalnej. Datę tę upamiętnia tabliczka wmurowana na zewnętrznej ścianie kapliczki staraniem jej opiekunów.

Łostówka. Wieś u podnóży Ćwilina, Czarnego Działu, Ogorzałej i Ostrej. Domy stoją tu wzdłuż potoku Łostówka (dopływ Mszanki) i drogi lokalnej, łączącej Mszanę Górną i okoliczne wioski z Dobrą. Zabudowania rozsiane są także na wyżej położonych rolach. Szlak Papieski przebiega przez Osiedle Wojtyczki, obok kaplicy św. Barbary. Budowę rozpoczęli Barbara i Szymon Dziedzinowie. Zakończyła w 1833 roku owdowiała Barbara, z drugim mężem Maciejem Wojtyczką. Z kaplicą związana jest legenda, którą można przeczytać na umieszczonym w jej wnętrzu opisie.

Biskup Karol Wojtyła spotkał się tutaj 19 V 1962 roku z mieszkańcami osiedla w czasie wizytacji dekanatu mszańskiego. Zatrzymał się też na modlitwie w czasie wycieczki w 1963 roku. Znakiem pamięci okolicznych mieszkańców o Świętym Rodaku, szczególnie osiedli Wojtyczki i Zagrody, jest Kamień Papieski z tablicą pamiątkową i mapą Szlaku Papieskiego. Miejsce jest dobrze widoczne z drogi głównej do Szczawnicy.

Jasień (1062 m n.p.m.). Wyniosła kulminacja nad dolinami Mszanki i Kamienicy Gorczańskiej. Z polany Skalne znakomite widoki i kapliczka Matki Bożej Królowej Polski. Sfinansowało ją 44 fundatorów z kręgu osób związanych w latach 80. XX wieku ze Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Przy kapliczce kończy się Szlak Papieski Matki Bożej Królowej Polski.

Kardynał Karol Wojtyła był na Jasieniu przynajmniej raz, w sierpniu 1963 roku - stąd zszedł do Rzek.

SZLAK PAPIESKI „LIMANOWSKI”.
Szlak ten obejmuje wzniesienia, na których Ksiądz Wojtyła był w różnym czasie, oraz miejsca związane z jego posługą duszpasterską. Okrąża kotlinę, w której centrum leży Limanowa.

Trasa: Dobra - Jurków - Przełęcz Marszałka E. Rydza Śmigłego - Mogielica - Przełęcz Słopnicka - Cichoń - Przełęcz między Cichoniem i Ostrą - Ostra - Jeżowa Woda - Skiełek - Łukowica - Jabłoniec - Limanowa.

Mogiel[n]ica (1170 m n.p.m.). Charakterystyczna, imponująca sylweta „Królowej Beskidu Wyspowego”, widoczna jest nawet z Krakowa. Należy do Korony Gór Polskich. Od szczytu odchodzą długie grzbiety: na wschód Cichoń i Ostra, na południe Jasień z Krzystonowem. Zbocza Mogielicy pokrywają wspaniałe lasy bukowe i świerkowo-jodłowe. Na zachodnim stoku - Polana Stumorgi (1000 m n.p.m.).

Na szczycie Krzyż Papieski, ufundowany w roku 2004 przez mieszkańców Słopnic. Na postumencie cytat: „Wobec piękna gór czuję, że On jest... i wtedy zaczynam się modlić”. W rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, grupa młodzieży ze Związku Strzeleckiego w Tymbarku oddaje hołd Świętemu naszych czasów, zaciągając przy krzyżu wartę honorową.

Ksiądz Karol Wojtyła był na Mogielicy w latach 1953 i 1954.

Siekierczyna. Wieś oddalona 7 km od Limanowej, położona malowniczo w dolinie Słomki oraz na stokach Kuklacza, Gwizdora i Golcowa, otoczona wzniesieniami Jeżowej Wody i Ostrej. Parafię ustanowił w 1957 roku wybitny biskup tarnowski Jan Stepa - wojenny lwowski wygnaniec. Zapewne wzgórza, rozdzielone dolinami potoków, przypo- mniały mu położenie ukochanego Lwowa, „miasta siedmiu wzgórz”, bo parafia otrzymała rzadkie wezwanie Matki Bożej Łaskawej - patronki Lwowa. Przed Jej wizerunkiem modlił się od dziecka. Nową świątynię zbudowano w latach 1987-1998, przy znaczącej pomocy materialnej amerykańskiego kard. Jana Króla, którego rodzice pochodzili z Siekierczyny i Mokrzysk. W ołtarzu - wizerunek Matki Bożej Łaskawej pędzla Czesława Lenczowskiego, inspirowany lwowskim oryginałem. Z okolicy kościoła rozległy widok na pole Bitwy Limanowskiej, stoczonej w 1914 roku między wojskami zaborczej Rosji i Austrii. Pozostał po niej cmentarz wojenny na Jabłońcu.

Kardynał Karol Wojtyła i kard. Józef Król w tym samym czasie, 26 VI 1967 roku, otrzymali kapelusze kardynalskie z rąk papieża Pawła VI. Kardynał Wojtyła, 8 XII 1967 roku, odprawił w Siekierczynie ingres kardynalski Jana Króla, który nie otrzymał zezwolenia od władz PRL na wjazd do Polski. Ponownie przybył do Siekierczyny 16 X 1972 roku, tym razem towarzyszył Kardynałowi Królowi, który wtedy był już przewodniczącym Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Kardynał Król towarzyszył Ojcu Świętemu w czasie I pielgrzymki do Polski w 1979 roku.

Limanowa. Miasto lokowane w 1565 roku przez króla Zygmunta Augusta, uznawane za stolicę Beskidu Wyspowego, położone w malowniczej kotlinie u stóp Pasma Łososińskiego i wzniesień Beskidu Wyspowego. Trzy potoki: Starowiejski, Jabłoniecki i Mordarski, łącząc się tutaj tworzą rzekę Sowlinkę, dopływ Łososiny. Limanowa i jej okolice są ojczyzną górali - Lachów Limanowskich. Wielkie zasługi dla rozwoju miasta i regionu miała rodzina Marsów, właścicieli majątku do zawłaszczenia przez państwo w 1945 roku.

Dotrwał do czasów współczesnych zabytkowy limanowski browar z dominującym nad miastem kominem oraz dworek Marsów - obecnie siedziba Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej z ekspozycją obrazującą tutejszą historię, etnografię i sztukę.

Najważniejszą budowlą w mieście jest bazylika Matki Boskiej Bolesnej, jeden z najpiękniejszych kościołów w Polsce. Autorem idei zbudowania w okresie zaborów kościoła-wotum, upamiętniającego setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, był proboszcz ks. prałat Kazimierz Łazarski. Autorem projektu był warszawski architekt Zdzisław Mączeński. W ołtarzu głównym, otoczona czcią wiernych Pieta, gotycka rzeźba z XIV wieku, wykonana z jednolitego pnia lipowego, koronowana w 1966 roku przez metropolitę krakowskiego abp. Karola Wojtyłę. Przed bazyliką pomnik św. Jana Pawła II projektu Czesława Dźwigaja - wotum wdzięczności limanowian za koronację i rekoronację Matki Bożej. Stoi w miejscu zatrzymania się orszaku papieskiego w czasie przejazdu przez Beskid Wyspowy i Limanową w drodze na kanonizację bł. Kingi w 1999 roku. Stąd, w czasie krótkiego spotkania Jan Paweł II pobłogosławił miasto i jego mieszkańców oraz Krzyż Jubileuszowy na Miejskiej Górze. Na Rynku Kamień Szlaku Papieskiego ze statuetką autorstwa Pawła Spyrczyńskiego, przedstawiającą Jana Pawła II w turystycznym kaszkiecie i kurtce narzuconej na sutannę, wspartego na lasce, oraz mapa orientacyjna Szlaku Papieskiego „Limanowskiego”.

Imię Ojca Świętego Jana Pawła II nosi Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Począwszy od roku 2004, w rocznicę rekoronacji Piety, wspólnie z Władzami Miasta i Fundacją Szlaki Papieskie, Dyrekcja Szkoły organizuje Rajd Gwiaździsty Szlakami Papieskimi.

SZLAK PAPIESKI IM. KAPITANA TADEUSZA PAOLONE
przywołuje pamięć pochodzącego z Piekiełka bohaterskiego oficera Wojska Polskiego i Związku Walki Zbrojnej, uczestnika Związku Organizacji Wojskowej w KL Auschwitz, za co został przez Niemców rozstrzelany w 1943 roku.

Trasa: Tymbark - Łopień - Przełęcz Marszałka E. Rydza Śmigłego - Mogielica - Rzeki.

Ksiądz Karol Wojtyła w roku 1953, w Tymbarku kończył wycieczkę w Beskid Wyspowy; w 1954 stąd wyruszył na nartach w Gorce.

Beskidzkie Camino Świętego Jana Pawła II - to wędrówka górami ze Słopnic w Beskidzie Wyspowym, przez Gorce, na Podhale do Ludźmierza, organizowana w połowie maja przez strażaków z Piekiełka. W ciągu jednego dnia, dla uczczenia św. Jana Pawła II, grupa chętnych pokonuje odległość ok. 50 km trasą: Słopnice-Zaświercze - Mogielica - Rzeki - Dolina Kamienicy - Turbacz - Kowaniec - Ludźmierz.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

e
edoo
A co z odchodami papieskimi na tych trasach? Czy aby zostały zabrane, czy zostały objęte kultem jak relikwie? A może zostały zprofanowane robakami?
j
ja
Szczebel nie Strzebel...
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie